Monday, January 26, 2009

Tugasan mengenai pemerolehan bunyi bahasa kanak-kanak

Siapkan tugasan ini sebelum 30 Januari 2009 dan masukkan ke dalam comments.

1. Teruskan mengumpulkan bahan perkembangan bahasa kanak-kanak yang dilakukan.

2. Buatkan catatan lengkap mengenai bahan bahasa kanak-kanak yang anda lakukan. Catatan itu hendaklah mengandungi:

a. Demografi subjek:

Nama, umur, jantina, latar sosioekonomi keluarga, dan ulasan umum mengenai kanak-kanak (kecacatan sekiranya ada).

b. Catatan bahan yang dilakukan menurut tarikh bahan diambil. Gunakan lambang ejaan biasa.

c. Buat pemurnian kepada bahan yang dikumpulkan. Tambah bahan dengan bertanya kepada ibu kanak-kanak mengenai bahan bahasa yang diperolehi oleh subjek anda sebelum anda memulakan catatan.

d. Buat analisis bunyi yang sudah dikuasai oleh subjek anda.

e. Buat jadual pemerolehan bunyi bahasa subjek anda sehingga kini. Lihat contoh berikut:


Nota: Pada garis melintang di bawah itu letakkan bunyi-bunyi bahasa, dan pada garis menegak di kiri pula letakkan umur kanak-kanak.

19 comments:

normahismail said...

Normah Bt. Ismail (M20081000089),
Sek. Keb. Methodist (ACS),
Jalan Lahat,
30200 Ipoh.
No. telefon bimbit : 014 2546199Jawapan untuk tugasan mengenai pemerolehan bunyi bahasa kanak-kanak pada 26 Januari 2009

1. Teruskan mengumpulkan bahan perkembangan bahasa kanak-kanak yang dilakukan.

2. Buatkan catatan lengkap mengenai bahan bahasa kanak-kanak yang anda lakukan. Catatan itu hendaklah mengandungi:

a. Demografi subjek:
Nama, umur, jantina, latar sosioekonomi keluarga, dan ulasan umum mengenai kanak-kanak (kecacatan sekiranya ada).

Kanak-kanak yang menjadi subjek ialah kanak-kanak perempuan bernama Nur Hanim bt. Mohd. Fadhil. Kanak-kanak ini berumur 22 bulan. Ibu kanak-kanak ini, Norhayati bt. Abdul Aziz, 39 tahun ialah seorang guru di Sek. Keb. Methodist (ACS) Ipoh, yang berkelulusan Diploma Pendidikan. Bapa kanak-kanak ini, Mohd. Fadhil b. Mohd. Yusoff, 40 tahun ialah seorang Pembantu Teknik di Syarikat Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. Encik Mohd. Fadhil berkelulusan Diploma dalam bidang Ukur Bahan.
Hanim ialah anak keempat daripada lima orang adik-beradik. Hanim ada dua orang kakak, seorang abang dan seorang adik lelaki. Kedua-dua orang kakaknya sering bercakap dan rajin melayaninya dan mereka selalu bermain bersama-sama. Tiada kecacatan pada kanak-kanak ini.


b. Catatan bahan yang dilakukan menurut tarikh bahan diambil. Gunakan lambang ejaan biasa.

22 Disember 2008 (minggu -1)
nak cucu - hendak susu
uwat cucu - buat susu
akit - sakit
dah - sudah
ucin - kucing
abih - habis
tak de - tidak ada
dap - sedap


05 Januari 2009 (minggu ke-2)
ipun - telefon
ne - mana
epan - depan
anih - manis
acik - nasi
ayam - ayam
guin - goreng
ikan - ikan


12 Januari 2009 (minggu ke-3)
nak ipun - hendak telefon
uyan - buaian
unye - punya
acu - mak su
agu - lagu
acik yemak - nasi lemak
ama - lama
acak - masak

19 Januari 2009 (minggu ke-4)
nak ipun - hendak telefon
uyan - buaian
unye - punya
acu - mak su
agu - lagu
acik yemak - nasi lemak
ama - lama
acak - masak


25 Januari 2009 (minggu ke-5)
atu - satu
ido - tidur
akap - cakap
ikat - ikat
ikat abut - sikatrambut
igit aki - gigit kakic. Buat pemurnian kepada bahan yang dikumpulkan. Tambah bahan dengan bertanya kepada ibu kanak-kanak mengenai bahan bahasa yang diperolehi oleh subjek anda sebelum anda memulakan catatan.

Berdasarkan temu bual dengan ibu kanak-kanak ini, bunyi dan contoh perkataan serta umur (bulan) mula-mula kanak-kanak ini menyebut bunyi tersebut dapat disenaraikan seperti dalam jadual di bawah:

bunyi contoh perkataan umur (bulan) subjek mula menyebutnya
a ema - emak 2 bulan
n ena - hendak 3 bulan
m ema - emak 2 bulan
g gagaga - (bunyi mengagah) 4 bulan
b baba - abah 5 bulan
p papapa - (bunyi mengagah) 5 bulan
d dadada - (bunyi mangagah) 6 bulan
u ucu - susu 6 bulan
t tatata - (bunyi mengagah) 7 bulan
e ema - emak 3 bulan
o oya - bola 7 bulan
i acik - nasi 8 bulan
y oya - bola 7 bulan
c ucu - susu 6 bulan
w uwat - buat 10 bulan
k akit - sakit 12 bulan
j ijak - pijak 15 bulan
h abih - habis 16 bulan
ny unye - punya 18 bulan
ng idung - hidung 20 bulan

d. Buat analisis bunyi yang sudah dikuasai oleh subjek anda.

Analisis bunyi yang sudah dikuasai oleh kanak-kanak ini.

nak cucu - hendak susu
uwat cucu - buat susu
akit - sakit
dah - sudah
ucin - kucing
abih - habis
tak de - tidak ada
dap - sedap
ipun - telefon
ne - mana
epan - depan
anih - manis
acik - nasi
ayam - ayam
guin - goreng
ikan - ikan
nak ipun - hendak
telefon
uyan - buaian
unye - punya
acu - mak su
agu - lagu
acik yemak - nasi lemak
ama - lama
acak - masak
atu - satu
ido - tidur
akap - cakap
ikat - ikat
ikat abut - sikat rambut
igit aki - gigit kaki
1. n
2. a
3. k
4. c
5. u
6. w
7. t
8. i
9. b
10. h
11. d
12. e
13. p
14. y
15. m
16. g
17. ny
18. j
19. ng
20. o

Kanak-kanak ini sudah menguasai 20 bunyi bahasa.
e. Buat jadual pemerolehan bunyi bahasa subjek anda sehingga kini.

Nota: Pada garis melintang di bawah itu letakkan bunyi-bunyi bahasa, dan pada garis menegak di kiri pula letakkan umur kanak-kanak.


umur
22 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o
21 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o
20 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o
19 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o
18 n a k c u w t i b h d e p y m g ny j o
17 n a k c u w t i b h d e p y m g j o
16 n a k c u w t i b h d e p y m g j o
15 n a k c u w t i b d e p y m g j o
14 n a k c u w t i b d e p y m g o
13 n a k c u w t i b d e p y m g o
12 n a k
c u w t i b d e p y m g o
11 n a c u w t i b d e p y m g o
10 n a c u w t i b d e p y m g o
9 n a c u t i b d e p y m g o
8 n a c u t i b
d e p y m g o
7 n a c u t b d e p y m g o
6 n a c u b
d
e p m g
5 n a b e p m g
4 n a b e m
3 n a e m
2 a m
1
n a k c u w t i b h d e p y m g ny j ng o
bunyi-bunyi bahasa

normahismail said...

Bibliografi1. Dardjowidjojo, Soenjono. 2007. Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.

2. Mangantar Simanjuntak. 1986. Pengantar Psikolinguistik Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

3. Nor Aina Dani. 2006. Psikolinguistik. Kuala Lumpur: Sasbadi Publishing Sdn. Bhd.

4. Zulkifley Hamid. 2006. Aplikasi Psikolinguistik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

normidza said...

NORMIDZA BINTI MD.KAMEL
M20082000306
BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA

a. Demografi subjek

Nama : Muhammad Hakimi bin Muhammad
Jantina : Lelaki
Umur : 24 bulan
Bil. Adik beradik: 4 orang anak ke-4
Ketinggian: 0.7 meter
Nama bapa: Muhammad bin Ibrahim
Pekerjaan bapa: Penerbit
Tahap pendidikan: Ijazah
Nama Ibu: Normidza binti Md.Kamel
Pekerjaan Ibu : Guru
Tahap Pendidikan: Ijazah
Ulasan: Kanak-kanak ini merupakan seorang yang periang, manja, dan gemar meniru pelakuan orang dewasa.

b. Catatan bahan yang dilakukan menurut tarikh bahan diambil.

Minggu 1 (23 Disember 2008)
aleesy-tulis
umpat-lompat
empi-tepi
nnang-benang
aampai-sampai
ane-mane
akang-belakang
anasy-panas
awan -kawan
andi-mandi

Minggu 2(1 Januari 2009)
aju-baju
ulot-mulut
besh-habis
ibuk-sibuk
aya-tayar
oi-lori
epat-cepat
ain-main
peehal-apahal
atit-sakitMinggu 3 (7 Januari 2009)
uwa-keluar
asyuk-masuk
ibuk-sibuk
usyu-susu
num-minum
atak-kakak
eleh-boleh
ete-kereta
atut-takut
enuh-penuh

Minggu 4 (14 Januari 2009)
uab-mus`ab
inum-minum
acak-masak
yayah-ayah
ayong-along
audah-raudah
iyum-cium
ayang-sayang
asyik-nasi
nanak-tidak hendak

Minggu 5 (21 Januari 2009)
ungai-sungai
oto-motor
ipon-telefon
tem-game
agu-lagu
uwai-buai
uwit-duit
ipa-selipar
ibat-hebat
usyuk-busuk

Minggu 6 (27 Januari 2009)
antik-cantik
asyut-kasut
ewi -televisyen
wotan-rotan
ayo-sayur
imut -selimut
itan-ikan
ilang-hilang
ayang -sayang
antal-bantal

c. Bahasa yang diperoleh oleh subjek sebelum catatan dilakukan.

1 bulan- bunyi u / e
2 bulan- bunyi g / a / u / e
3 bulan- bunyi b / p / a / u / g / e
4 bulan- bunyi b / p / g / a / u / e
5 bulan- bunyi b / p/ g / m / k / a / u / e
6 bulan- bunyi b / p / g / m / k / a / u / e

d. Analisis bunyi yang sudah dikuasai oleh subjek anda

Bunyi yang telah dikuasai oleh subjek ialah :

a/e/l/sy/u/m/p/t/i/n/ng/k/w/d/j/b/h/c/au/g/

Analisis bunyi

bunyi t untuk k (atit-sakit), t (oto-motor)
bunyi w untuk r (wotan-rotan), w (awan-kawan)
bunyi y untuk l (ayong-along),y (ayang-sayang)
bunyi n untuk d (nanak-tidak hendak),n (num-minum)
bunyi c untuk s (acak-masak)

e.Jadual pemerolehan bunyi bahasa subjek sehingga kini.


6 t k sy m n l w y a i o u
5 p b t k g sy m n ng w a e i o u ai
4 b d k c m n ng y h a i o u au
3 b t k sy m n l w h a e i u
2 p b t k sy j n l y h a e i o u
1 p t d k sy m n ng l w a e i u ai
Minggu/
bunyi

Zamhariz Din said...

BMP 6103

PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASAPENSYARAH:
PROF. EMERITUS DR. ABDULLAH HASSAN
TAJUK TUGASAN:

PEMEROLEHAN DAN PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK
DISEDIAKAN OLEH:

ZAMHARIZ BIN DIN
M. Ed. (BAHASA MELAYU)
M20072000598

BMP 6103

PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA

Zamhariz bin Din
M20072000598
Sekolah Kebangsaan Taman Bunga Raya (1),
Bukit Beruntung, 48300, Rawang,
Selangor Darul Ehsan
No.Tel : 019-3417482

KAJIAN PEMEROLEHAN DAN PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK


Demografi Sampel Kajian
Bagi melengkapkan tugasan ini, saya harus membina satu kajian yang bersifat saintifik terhadap pemerolehan dan perkembangan bahasa kanak-kanak. Dalam hal ini, bagi meletakkan tugasan ini sebagai satu kajian psikolinguistik, saya cuba membuat perkaitan bahasa kanak-kanak itu dengan minda atau alam pemikirannya dengan melihat sejauhmanakah pemahamannya terhadap perkataan yang diujarkan.

Pengenalan Sampel Kajian
Sampel kajian ini ialah seorang kanak-kanak perempuan yang bernama Che Erish Erisha bt Che Effendi (CEE) yang berusia satu tahun dua bulan. Hubungan dengan pengkaji ialah anak rakan sekerja yang tinggal berhampiran rumah di kawasan Taman Perumahan Bukit Sentosa 3, Rawang, Selangor Darul Ehsan. Che Erish Erisha bt Che Effendi (CEE) memiliki dua orang abang yang sedang bersekolah dalam tingkatan dua dan tahun tiga serta tiga orang kakak iaitu masing-masing dalam tahun enam, tahun empat dan berumur tiga tahun. Ayah kepada kanak-kanak ini bernama Che Effendi bin Che Haat, berusia 39 tahun dan bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah rendah pinggir bandar. Manakala ibu kepada Che Erish Erisha bt Che Effendi ini pula bernama Puan Ros Ain @ Che Zaii bt. Che Rus berumur 33 tahun dan seorang suri rumah tangga. Jika ditinjau latar pendidikan ayah kepada responden iaitu Che Effendi bin Che Haat mendapat pendidikan akademik sehingga peringkat STPM dan Sijil Perguruan Asas. Manakala Puan Ros Ain pula mendapat pendidikan sehingga Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Selain itu, dapat dilihat dari segi latar sosio persekitaran sampel kajian ini ialah rata-ratanya kawasan ini berstatus penduduk melayu dan berpendidikan sekurang-kurang peringkat SPM. Kelengkapan asas dan kemudahan adalah selesa dan menepati status sebagai sebuah kawasan perumahan.
Sebelum ini CEE berinteraksi hanya menggunakan bunyi bahasa yang bersifat satu suku kata yang tergolong sebagai suku kata seperti bu (ibu), ya (abi). Namun kebelakangan ini CEE berjaya menguasai bahasa yang mengandungi dua suku kata dan tiga suku kata dalam pertuturannya.

Proses Mendapatkan Data
Data-data yang terkumpul sebagai korpus telah saya catatkan bagi tempoh satu bulan yang lalu. Berdasarkan kumpulan data ini, dapat dijelaskan bahawa CEE telah memperoleh bahasa dengan baik seperti kanak-kanak lain. CEE telah mampu menggunakan bahasa mengikut golongan kata seperti kata nama, kata kerja, dan kata adjektif.
Dapatan korpus yang diperolehi daripada pihak Che Erish Erisha bt Che Effendi adalah melalui beberapa kaedah atau cara. Ini melibatkan proses pemerhatian, perbualan, menonton televisyen dan bermain. Berdasarkan dapatan korpus ini, saya berusaha untuk melihat ujaran-ujaran bahasa CEE mempunyai hubungan dengan mindanya dan melihat bagaimanakah dia faham akan bahasa yang diperolehi dan digunakan dengan orang lain.

Catatan Dapatan Korpus Mengikut Tarikh Bahan Diambil
Minggu /Tarikh bahan diperolehi Bahan / Perkataan yang diujarkan
Minggu 1 (Rabu -30.21.2008) bu, abang, kak, tol, mamam, yah
Minggu 2 (Rabu -07.01.2009) jom, nak, bak, cu , abang, bu, ieow
Minggu 3 (Rabu -14.01.2009) atuk, ah, ma acih, dap
Minggu 4 (Rabu -21.01.2009) ana, nanak gi, abi dah, abu, da
Minggu 5 (Rabu -28.01.2009)
(14 bulan) kajian kes nenek, akom, abat, amin, nak, bak ,unyi
Temu bual dengan penjaga
(13 bulan) da, di, dik, kak, bang
Temu bual dengan penjaga
(10-12 bulan) de, di, da ,pa,yah
Temu bual dengan penjaga
(8-9 bulan) pi, pa, ma ,ya , bu
Temu bual dengan penjaga
(6-7 bulan) ba, ma, bu, ta, pa
Temu bual dengan penjaga
(4-5 bulan) a, b, u, p, m


Pemerolehan dan Perkembangan Bunyi Bahasa Sampel
Perbincangan terhadap pemerolehan dan perkembangan bunyi bahasa oleh Che Erish Erisha bt Che Effendi (CEE) akan dilakukan dengan merujuk kepada beberapa huruf atau kekerapan ujaran yang dibunyikan.
Contoh bunyi pada minggu pertama Jumlah kekerapan bunyi yang diujarkan
b/u/ ibu 1. b 2. u 3. a 4. ng 5. k 6. t 7. o
a/b/a/ng/ abang 8. l 9. m 10. y 11. h
k/a/k/ kakak
t/o/l/ botol
m/a/m/a/m/ makan
y/a/h/ ayah
Jelas bahawa pada minggu pertama kajian, responden telah mampu menguasai sebelas bunyi bahasa dan pengulangan bunyi ‘a’ diujarkan sebanyak enam kali sewaktu sesi rakaman dibuat.

Contoh bunyi pada minggu dua Jumlah kekerapan bunyi yang diujarkan
j/o/m/ jom pergi 1. j 2. o 3. m 4. n 5. a 6. k 7. b
n/a/k/ hendak 8. c 9. u 10. ng 11. i 12. e 13. w
b/a/k/ beri
c/u/ pak usu
a/b/a/ng abang
b/u/ ibu
i/e/o/w/ bunyi binatang (kucing)
Dapat dilihat bahawa pada minggu kedua kajian, responden telah menunjukkan peningkatan dalam bunyi bahasa iaitu mampu menguasai daripada sebelas bunyi bahasa pada minggu pertama bertambah kepada 13 bunyi bahasa dalam minggu kedua dan pengulangan bunyi ‘a’ diujarkan sebanyak sepuluh kali pada dua sesi rakaman tersebut. Begitu juga pertambahan pada bunyi baru iaitu bunyi ‘ e ’w’ dan ‘j ’.

Contoh bunyi pada minggu ketiga Jumlah kekerapan bunyi yang diujarkan
a/t/u/k/ datuk 1. a 2. t 3. u 4. k 5. h 6. m 7. c
a/h/ marah 8. i 9. d 10. p
m/a/ a/c/i/h/ terima kasih
d/a/p/ sedap
Dapat dilihat bahawa pada minggu ketiga kajian, responden telah menunjukkan peningkatan dalam bunyi bahasa iaitu mampu menguasai dua patah perkataan iaitu ucapan terima kasih. Sepuluh bunyi bahasa pada minggu ketiga ini ditambah kepada bunyi bari iaitu bunyi ‘d’ dalam minggu ketiga ini dan pengulangan bunyi ‘a’ diujarkan sebanyak lima belas kali pada tiga sesi rakaman tersebut.

Contoh bunyi pada minggu keempat Jumlah kekerapan bunyi yang diujarkan
a/n/a/ mana 1. a 2. n 3. k 4. g 5. i 6. b 7. d
n/a/n/a/k/ tidak hendak 8. h 9. u
g/i/ pergi ke tepi
a/b/i/ d/a/h/ habis sudah
a/b/u/ ibu
d/a/ Iskandar
Jelas bahawa pada minggu keempat kajian ini, responden telah mampu menguasai dua patah perkataan bunyi bahasa berdasarkan dua contoh yang diberikan di atas. Ini menunjukkan bahawa berlaku peningkatan dalam proses perkembangan bahasa kanak-kanak ini dan pengulangan bunyi ‘a’ masih diujarkan untuk sesuatu maksud tersendiri bagi pemahaman diri responden itu.

Contoh bunyi pada minggu kelima Jumlah kekerapan bunyi yang diujarkan
n/e/n/e/k/ nenek 1. n 2. e 3. k 4. a 5. o 6. m 7. b
a/k/o/m/ assalamualaikum 8. t 9. u 10. i 11. ny
a/b/a/t/ Allahhuakhbar
a/m/i/n/ salam
n/a/k/ hendak
b/a/k/ beri
u/ny/i/ bunyi
Jelas bahawa pada minggu kelima kajian ini, responden telah mampu mengujarkan perkataan yang menunjukkan kepada perbuatan seseorang iaitu banyak kepada kata kerja. Proses ini adalah hasil daripada peniruan responden berdasarkan pemerhatian pada ahli keluarganya. Namun pengulangan bunyi ‘a’ masih tetap digunakan dalam sebarang maksud perkataan.
Secara keseluruhannya, selama lima minggu proses rakaman dan pemerhatian dibuat ke atas CEE, didapati bahawa sebanyak 21 bunyi huruf diujarkan oleh Che Erish Erish kesemuanya. Secara terpeincinya didapati bahawa minggu pertama kajian sebanyak 11 huruf dapat direkodkan dan disusuli pada minggu kedua, huruf baru yang dapat diujarkan oleh CEE sebanyak 6 huruf baru dan minggu ketiga sebanyak 2 huruf baru dapat dirakamkan maksud perkataan yang diujarkan. Manakala minggu keempat dan kelima hanya 1 huruf baru yang diujarkan oleh CEE . Bagi perkataan pula sebanyak 29 perkataan diujarkan selama tempoh rakaman dibuat iaitu sebulan. Pemerhatian dan rakaman akan diteruskan lagi sehingga dua bulan berikutnya.

14 a b c d e g p i j k l m n o p s t u h y ng
13 a b d e p i k m n p t u y
12 a b d e p i m p t u y
11 a b e p i m p t u y
10 a b e p i m p t u y
9 a b e p i m p t u y
8 a b e p i m p t u
7 a b e p m p t u
6 a b e m p u
5 a b e m p u
4 a b m p u
3
2
1
0
Umur
(bln)


bunyi
bahasa a b c d e g p i j k l m n o p s t u h y ng

Berdasarkan kajian, salah satu dapatan yang memberi sumbangan terhadap kajian ialah berkaitan dengan pemerolehan dan perkembangan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh seorang kanak-kanak bernama Che Erish Erisha bt. Che Effendi (CEE) berusia satu tahun dua bulan dan pengkaji dapat menemu bual dengan penjaga kanak-kanak tersebut untuk mendapatkan data . Data yang dapat dikutip seperti berikut.

Jadual 1: Pemerolehan dan perkembangan bunyi bahasa
Nota : Bunyi yang ditunjukkan dalam graf di atas yang bertanda merah adalah hasil
maklumat dikumpulkan oleh pengkaji hasil temu bual dengan penjaga kepada
responden.

Kata Nama Am dan Khas
Dapatan ini juga menjelaskan bahawa CEE berjaya menerima sistem lambang yang diwakili oleh perkataan berbentuk nama kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. CEE boleh menyebut dan memahami bahawa orang yang ada di sekelilingnya mempunyai nama dan pangkat tertentu bagi membezakan antara satu sama lain. Berdasarkan pemerhatian saya, CEE memperolehi perkataan-perkataan ini secara pengulangan. Ini kerana hasil pergaulan dan interaksi bersama antara CEE dengan ahli keluarga, ia dapat mempercepat proses penguasaan kata nama am dan khas serta pangkat dalam keluarga. Contoh kata nama merujuk pangkat dalam keluarga ialah bu (ibu), yah (ayah), bang (abang), kak (kakak) , cu (bapa saudara)dan sebagainya.
Penguasaan perkataan pangkat dan gelaran dalam keluarga ini diperolehi oleh Che Erish Erisha ini adalah hasil interaksi yang kerap dan berulang-ulang khususnya apabila CEE mempunyaii tujuan untuk berinteraksi seperti mencapai hasratnya seperti bermain, minum susu, makan, bergurau dan sebagainya.
Bagi kategori kata nama khas, contoh perkataan yang diujarkan ialah Da (merujuk abangnya Iskandar).Contoh ayat ini menunjukkan kata nama khas Da digunakan merujuk kepada panggilan abang. Ini menjelaskan penguasaan nama Da adalah hasil dari rumusan stimulus dan respons.

Kata Kerja
Dalam melakukan interaksi berterusan dengan alam sekelilingnya CEE terus menunjukkan perkembangan pemerolehan bahasanya dan kini dalam kategori kata kerja. Berdasarkan pemerhatian saya, kata kerja yang berjaya diperolehi oleh CEE hasil pembelajaran dan peniruan daripada orang di sekelilingnya, adalah sifat kata kerja dasar. Ini bermakna tidak ada pengimbuhan dalam kata kerja yang diujarkan. Dalam perbincangan dapatan ini, saya sertakan beberapa contoh penggunaan kata kerja oleh Che Erish Erisha iaitu:
a. mamam ( hendak makan)
b. jom (mengajak pergi)
c. bak (meminta sesuatu)
Secara keseluruhannya pemerolehan kata kerja oleh CEE berbentuk perkataan kata kerja dasar sahaja.
Berdasarkan kata-kata ini apa yang saya sedari, ia berjaya diperolehi oleh CEE adalah berdasarkan teori Behavioris. Maksudnya hasil latih tubi, peniruan, rangsangan dan tindak balas yang wujud di sekelilingnya. Malah apa yang dituturkan itu menunjukkan pemahamannya terhadap makna yang mendokong kata tersebut.

Kata Adjektif
Pemerolehan kata adjektif pada diri CEE adalah bersifat kata dasar adjektif tanpa pengimbuhan. Saya berjaya merekodkan kata adjektif yang digunakan oleh CEE, iaitu ‘dap’ (sedap).
Berdasarkan contoh kata adjektif yang diberikan ini, jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak berupaya menguasai perkataan itu dan memahami maknanya dengan gabungan unsur peniruan, latih tubi.


Ujaran Ayat Perintah
Peningkatan pemerolehan bahasa oleh CEE dapat dilihat melalui pembinaan ayat perintah yang berjaya dituturkan. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Ayat perintah yang dilahirkan oleh kanak-kanak seperti CEE boleh wujud melalui satu perkataan sahaja tetapi melambangkan satu ayat perintah yang lengkap.
Contohnya:
i. jom
Kata jom ini, jika diujarkan dalam ayat yang lengkap ialah “jom pergi keluar”. Dalam pertuturan ini, CEE mahu orang yang hampir dengannya agar dapat menemaninya keluar untuk tujuan bermain ataupun mendapatkan sesuatu luar dari kawasan dalam rumah. Dalam memahami ujaran ini, hanya orang yang terdekat dengannya sahaja memahami apa yang diingini. Ini bermakna, akan terdapat hubungan makna yang wujud antara CEE dengan penjaganya sahaja.

Ayat Tanya
Peningkatan pemerolehan bahasa oleh CEE dapat dilihat melalui pembinaan ayat tanya yang berjaya dituturkan. Ayat tanya ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan bertanya akan sesuatu hal. Ayat tanya yang dilahirkan oleh kanak-kanak seperti CEE boleh wujud melalui satu perkataan sahaja tetapi melambangkan satu ayat tanya yang lengkap.
Contohnya:
i. ana
Kata ana ini, jika diujarkan dalam ayat yang lengkap ialah “mana”. Dalam pertuturan ini, CEE mahu orang yang hampir dengannya agar dapat mencari sesuatu yang diingininya. Dalam memahami ujaran ini, hanya orang yang terdekat dengannya sahaja memahami apa yang diingini. Ini bermakna, akan terdapat hubungan makna yang wujud antara CEE dengan penjaganya sahaja
Dalam hal pemerolehan dan penguasaan terhadap sesuatu bahasa, ia haruslah bermula pada peringkat awal iaitu pada zaman kanak-kanak lagi Segala data dan maklumat ini akan terus dikumpulkan lagi selama tiga bulan yang berikutnya bagi melihat pemerolehan dan perkembangan bahasa Che Erish Erisha bt Che Effendi.

Anonymous said...

Nama : Mustafa Al-Bakri bin Hashim
No. M atrik : M20072000595
No. Telefon Bimbit: 019-5788758
Nama Sekolah : S.M.K. Alang Iskandar, 34300 Bagan Serai, Perak.


Demografi Subjek:
Nama : Mohammad Hazim bin Ahmad Fauzi
Umur : 13 bulan (1 tahun 1 bulan)
Jantina : Lelaki
Nama Ayah : Mohd Fodzi bin Osman
Nama Ibu : Sarimah binti Saarani
Pendidikan Ayah : Ijazah
Pendidikan Ibu : Ijazah
Pekerjaan Ayah : Guru (SMK Selingsing, Simpang Empat, Semanggol)
Pekerjaan Ibu : Guru (SMK Alang Iskandar, Bagan Serai.)
Alamat : Lot 5338, Parit Mentara 1, 34300 Bagan Serai.
Catatan: Pasangan Mohd Fodzi dan Sarimah mempunyai 3 orang cahaya mata, manakala subjek Mohammad Hazim adalah anak angkat. Mohammad Hazim adalah anak adik Sarimah (anak saudara). Subjek dipelihara dua hari selepas dilahirkan. Subjek dilahirkan normal.

Rakaman 1
Tarikh : 25 Disember 2008 (Khamis)
Masa : 5.00 – 5.30 petang
Subjek menyebut beberapa ujaran seperti berikut:
tu...tu maksud menunjukkan sesuatu/mengajak ayah atau ibu berjalan
bu...bu maksud memanggil ibu/pengasuhnya
yah...yah maksud memanggil ayah
ta...ta maksud menunjukkan kereta mainan miliknya
nah...nah maksud hendakkan makanan yang dimakan oleh abang dan kakak

Bunyi bahasa yang telah dihasilkan: /t/, /u/, /b/, /a/,/n/, /y/, /h/

Rakaman 2
Tarikh : 01 Januari 2009 (Khamis)
Masa : 11.00 – 11.30 pagi

Subjek Mohammad Hazim ada menyebut beberapa perkataan baru pada rakaman kedua ini. Apabila seekor kucing melintas di hadapan subjek, ibunya menyebut ,nyau. Hazim juga akan menyebut, ... au.
Begitu juga apabila ibunya menunjukkan seekor ayam, Hazim akan menyebut,... kok...kok. Sewaktu datuk Hazim datang ke rumahnya, ibunya menyebut, a...tuk. Hazim juga akan menyebut a...tuk. Adakalanya perkataan itu disebut secara terus, atuk. Ini diikuti, apabila ayahnya menyebut, a...yah, Hazim turut menyebut, a...yah.
Bunyi bahasa pada rakaman kali ini ialah: /k/, /o/,/t/, /au/

Rakaman 3
Tarikh : 07 Januari 2009 (Rabu)
Masa : 5.30 -6.00 petang

Pada rakaman kali ini, ada beberapa ujaran yang dikeluarkan oleh Hazim, seperti berikut:
Hazim menyebut ujaran, ...ta...tak (memanggil kakaknya).
Ujaran ini dikeluarkan sewaktu bermain bersama-sama kakaknya, Angah. “ta...tak”, sambil memberi/menunjukkan kereta mainan kepada kakaknya.
Ujaran, yeh...maksud alih juga dikeluarkan. Ujaran ini berlaku apabila abangnya, menukar siaran rancangan kartun ‘Thomas and Friends’ ke siaran lain. “yeh...yeh”.
Dalam satu situasi lain, Hazim mengujar, ne...nen (susu), sewaktu ibunya berada di dapur. Ne...nen bermaksud meminta susu.
Dalam satu situasi bukan rakaman di rumah Hazim, apabila pintu bilik air terbuka, dia merangkak ke bilik air untuk bermain air. Apabila ibunya menunjukkan isyarat jari sebagai melarang, Hazim faham akan isyarat itu sambil mendiamkan diri dan menundukkan muka.
Bunyi bahasa yang dikumpul pada rakaman ini ialah: /a/, /h/, /y/,/e/, /n/

Rakaman 4
Tarikh : 14 Januari 2009 (Rabu)
Masa : 5.00 – 5.30 petang

Pada rakaman hari ini, ada beberapa ujaran baru dikeluarkan oleh Mohammad Hazim.
Sewaktu Hazim bermain dengan kakak dan abangnya, dia mengeluarkan bunyi, “tee...” dengan suara yang kuat. Ujaran, tee...bermaksud meminta diberi laluan untuk dia berjalan (menyuruh kakaknya bangun, kerana dia hendak berjalan).
Pada suatu ketika, sewaktu kakaknya masuk ke bilik, dia mengekori kakaknya. Kakaknya menutup pintu bilik, menyebabkan Hazim menjerit, “taa...”, sambil mengetuk pintu bilik.“taa...” merujuk buka pintu, apabila pintu terbuka, dia ketawa.

Bunyi bahasa yang dikeluarkan ialah, /t/, /e/, /a/Rakaman 5
Tarikh: 22 Januari 2009 (Khamis)
Masa: 5.00 – 5.30 petang

Dalam rakaman yang kelima ini, subjek mengujar beberapa perkataan baru.
Sewaktu rakaman, ayah Hazim bersiap-siap untuk ke sekolah seperti biasa. Hazim merangkak mendapatkan ayahnya, sambil menarik seluar dan mengujar , “...nak yah...nak yah”. Ujaran ini bermaksud ... hendak ayah (dukung ayah).
Sewaktu Hazim bermain di ruang tamu, subjek melihat dan memegang telefon bimbit kepunyaan ayahnya, sambil mengujar ...yo...bermaksud hello.
Pada satu waktu, subjek melihat bekas plastik ais krim yang dihurungi semut sambil mengujar, ...ye...yek (kotor).

Dalam rakaman ini, bunyi bahasa yang dihasilkan ialah /n/, /a/, /k/, /y/, /h/, /e/,/o/


Rakaman 6
Tarikh : 27 Januari 2009 (Selasa)
Masa: 11.30 – 12.10 tengah hari
Pada rakaman hari ini, ada beberapa ujaran dikeluarkan oleh subjek.

Sewaktu rakaman , Hazim bermain dengan kakaknya, manakala abangnya pulang dari kedaimemegang sebungkus roti. Hazim menunjukkan bungkusan roti, ...nak, ...nak (hendak). Selepas diberi sedikit roti tersebut, abangnya mencium pipi Hazim berkali-kali. Hazim menyebut...dah...dah (sudah).
Seperti biasa, selepas menyakat Hazim, kakaknya (Angah) akan lari ke dalam bilik dan menutup pintu. Hazim mengekori dan mengetuk pintu, ...ka...ka (buka). Pada rakaman keempat bertarikh 14 Januari 2009, Hazim mengujar, ... taa bermaksud buka. Pada kali ini, ujaran, ... taa... telah berubah menjadi ... ka.
Hazim juga telah menyebut ujaran ,”ayah “ dan “kakak” sewaktu rakaman dibuat. Pada rakaman pertama, subjek menyebut ...yah (ayah). Pada rakaman ketiga, kakak disebut, ta...tak.

Bunyi bahasa dalam rakaman ini seperti berikut, /n/, /a/, /k/,/d/,/h/,/t/


Analisis Bunyi Yang Dikuasai Subjek
1. Bunyi dikuasai
(i) Bunyi yang dikuasai ialah “a”
Contoh : a...yah a...tuk

(ii) Pengulangan bunyi seperti:
tu...tu... (menunjuk sesuatu)
bu...bu...(ibu)
ta...ta...(kereta)
nak...nak (hendak)
yeh...yeh (alih)

(iii) Peniruan bunyi seperti:
miau... au (kucing)
kok...kok (ayam)

2. Perkataan yang belum lengkap
Contoh :
bu...(ibu)
dah...(sudah)
yo...(hello)

3. Proses Pengguguran
Contoh:
ibu...”i” ditiadakan, menjadi (bu)
sudah ...”su “ditiadakan, menjadi (dah)
buka...”bu” ditiadakan , menjadi (ka)

4. Bunyi berubah
Contoh:
ta..tak telah berubah kepada kakak
ta...(buka) telah berubah kepada ...ka (buka)
nah..nah telah berubah kepada nak...nak(hendak)

5. Membina perkataan
Subjek masih menggunakan satu perkataan sahaja kecuali perkataan
nak ...yah maksud, hendak ayah/dukung ayah
Contoh satu perkataan:
ka...buka
dah...sudah
yo...hello
ta...kereta
nak ...hendak


Sepanjang enam rakaman yang dilakukan, sebanyak 19 perkataan telah disebut oleh subjek iaitu, tu, bu, ta,nah,au,kok,a..tuk,a...yah,ta...tak,yeh, ne...nen, tee, taa , nak yah, yo, ye...yek, nak, dah, ka. Daripada 20 perkataan ini, terdapat sebanyak 12 bunyi huruf diujar iaitu, /t/,/u/,/a/,/b/,/k/,/o/,/y/,/n/,/h/,/e/, /d/,/au/

Dalam temubual dengan ibu Mohammad Hazim, subjek telah mengujarkan bunyi huruf /a/ pada usia 3 bulan dengan ujaran ...aa...aaa, bunyi huruf /b/ pada bulan keempat dengan membunyikan... ba...baa,...bu...buu. Bunyi huruf /m/ juga pada usia 4 bulan
dengan ujaran...ma...maa. Bunyi huruf /t/ mula diujar pada usia subjek 4 bulan. Sewaktu subjek berusia 6 bulan, bunyi /e/ telah dihasilkan. Manakala bunyi huruf /n/ dihasilkan pada usia 5 bulan. Bunyi-bunyi huruf seperti /y/,/k/,/au/,/o/ dihasilkan pada usia 12 bulan. Pada usia 9 bulan, subjek mula menyebut bunyi huruf /u/. Bunyi huruf /h/ diujar pada usia 10 bulan. Pada bulan ke-13, subjek menyebut bunyi huruf /d/.

Sepanjang tempoh rakaman selama 6 minggu, ujaran yang dihasilkan seperti berikut:

tu...tu (itu) k gn tunjuk
bu...bu (ibu) kn
yah...yah(ayah) kn
ta...(kereta) kn
nah...nah (hendak) kb ragam
a...yah (ayah) kn
a...tuk (atuk) kn
kok...kok (ayam) kn
au... (kucing) kn
ta...tak (kakak) kn
yeh...(alih)
tee...(tepi)
taa...(buka)
ye...yek (kotor)ka
nak...yah (hendak ayah)
ka...(buka)
nak...(hendak) kb ragam
kakak kn
dah...(sudah)
yo...(hello)
ne...nen (susu)
Setelah dibuat pisahan daripada perkataan yang diperoleh, bunyi huruf yang dihasilkan ialah sebanyak 12 iaitu, /t/ (9), /u/(6),/b/(2),/y/(8),/a/(20),/n/(7),/k/(11),/e/(7),/au/(1), /d/(1),/o/(1),/h/(1). Jumlah ujaran perkataan tersebut ialah 83 patah perkataan.
Umur
(bulan)
15

14

13
*t *u *y *a *n *h *o *k *d *au *e *b
12
*t *u *y *a *n *h *o *k *au *e *b
11
*t *u *a *n *h *e *b
10
*t *u *a *n *h *e *b
09
*t *u *a *n *e *b
08
*t *a *n *b
07
*t *a *n *b
06
*t *a *n *b
05
*t *a *n *b
04
*t *a *b
03
*a *b
02

01

00
T u y a n h o k d au e b
Bunyi huruf
Graf bunyi huruf
Graf di atas berdasarkan rakaman terhadap subjek selama 6 minggu dan temubual dengan ibu subjek berhubung bunyi bahasa yang dihasilkan Mohammad Hazim sepanjang tempoh 13 bulan.

Catatan: Bunyi huruf yang berwarna merah adalah hasil temubual dengan ibu subjek.

t u y a n h o k d au e b
15

14

13


*k
12
t*
*

11

10

9

8

Umur
(bulan) 7

6

5

4

3

2

1

0
t u y a n h o k d au e b
Bunyi huruf
Jadual perubahan bunyi huruf dalam tempoh 13 bulan

Catatan: Pada bulan ke dua belas, subjek menyebut, ...ta (buka). Dalam bulan ke tiga belas, subjek menyebut ...ka. Perubahan bunyi “ta” kepada bunyi “ka”. Begitu juga ujaran “ta..tak” berubah kepada kakak. Perubahan yang sama berlaku, iaitu “ta” kepada “ka”.

zuraliza said...

tugasan kedua

ZURALIZA BINTI ZAKARIA
M20081000095
NOMBOR TELEFON: 012-4341415


demografi responden kajian

Nama: Nurisya Khyra Binti Zamzuri
Umur: satu tahun sembilan bulan
Tarikh Lahir: 23 April 2007
Bilangan adik beradik: anak sulung dari dua beradik

Nurisya Khyra merupakan anak saudara saya, dan dia adalah anak sulung kepada pasangan Encik Zamzuri bin Zakaria dan Farah Hayana Binti Haji Idris.
Ibubapa kepada Nurisya Khyra ini bekerja sebagai pendidik di sekolah rendah dan menengah di negeri Kedah Darul Aman.
Beliau seorang yang cergas dan cerdas dari segi tahap pemikiran. Seorang kanak-kanak yang periang dan mudah untuk berkomunikasi dengan sesiapa sahaja.
Seawal usia satu tahun, sydah boleh menuturkan perkataan yang dapat difahami oleh orang dewasa.


Minggu pertama membuat kajian tentang Nurisya Khyra:

PERKATAAN MAKSUD
mamau tidak mahu
ibi baby(adik)
atai gatal
nenen susu
baba ayah (baba)
atik cantik
atak kakak


minggu kedua. Bunyi yang dihasilkan

PERKATAAN

mamau
ibi
atai
nenen
baba
atik
atak

MAKSUD
- tidak mahu
- baby
- gatal
- susu
- ayah
- cantik
- kakak

bunyi yang dihasilkan:

meh (m)
beh (b)
teh (t)
neh (n)
beh (b)
teh (t)
teh (t)

MINGGU KETIGA KAJIAN DILAKUKAN:
PERKATAAN YANG DITUTURKAN SUDAH MEMPUNYAI FRASA.

PERKATAAN MAKSUD
nak acik hendak nasi
ayi berlari
ibi atik baby cantik
atut takut
antu hantu

jenis kata atau frasa yang dihasilkan daripada perkataan di atas.

kata nama (hendak nasi
kata kerja (berlari)
kata nama (baby cantik)
kata adjektif (takut)
antu (hantu)

minggu keempat.
perkataan yang mempunyai proses pengguguran

- 18 bulan (aju) baju
pengguguran konsonan "b".
- 16 bulan (ibi) baby
pengguguran konsonan "b" dan vokal "i"
- 11 bulan (syusyu) susu
pengguguran konsonan "sy" dan vokal "u"
- 10 bulan (atik) cantik
pengguguran konsonan "t" dan vokal "a"
- 9 bulan (namau) tidak mahu
pengguguran konsonan "n" dan vokal "a"
- 8 bulan (mam) mama
pengguguran konsonan "m" dan vokal "a"
- 6 bulan (ma) mama

pengguguran konsonan m"m" dan vokal "a"

Abdul Rahim bin Barmawi said...

(BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU)
Disediakan oleh;
Abdul Rahim bin Barmawi (M20072000596)
SMK Alang Iskandar 34300 Bagan Serai Perak.
Tel: 0194436529

TUGASAN 2 : PEMEROLEHAN BUNYI BAHASA KANAK-KANAK

A. Demografi Subjek

Nama subjek : Nurin Faqihah binti Muhd Nazaruddin.
Umur : 1 tahun 7 bulan.
Jantina : Perempuan.
Latar sosioekonomi keluarga:
Lahir dari keluarga kelas pertengahan. Kedua ibu bapa subjek mempunyai pendapatan yang sederhana dengan bekerja sebagai guru tetap di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan.
Ulasan umum:
Subjek adalah anak sulung dan tunggal dalam keluarganya.Pada masa ini subjek hanya tinggal bersama ibunya kerana bapanya bekerja di luar daerah. Menurut ibunya, subjek tidak mempunyai masalah kesihatan atau kecacatan. Beliau lahir dan membesar dalam keadaan normal. Semasa ibunya bekerja, subjek dijaga oleh pengasuh berhampiran tempat tinggalnya bermula jam 7.15 pagi hingga 2.30 petang. Tiada kanak-kanak lain yang dijaga bersama subjek di rumah pengasuh.

B. Catatan Bahan yang Dikumpul

Umur Subjek / Tarikh Bahan Dicatat Bunyi Bahan/ Perkataan
19 bulan (minggu 5)
(27 Januari 2009) cicak (cicak), aduh akit (aduh sakit), nak uwah (hendak buah), nak yik to (hendak naik motor), abang (abang)

19 bulan (minggu 4)
(22 Januari 2009) ampu (lampu), ayam (ayam), dap (sedap), tuda (kuda), nyiow (bunyi kucing),cu cu (susu)

19 bulan (minggu 3 )
(15 Januari 2009) nak (hendak), na nak (tidak hendak), bum ni (bermaksud baring sini), uwah (buah), cum (cium)

19 bulan (minggu 2)
(08 Januari 2009) akum (assalamualaikum), acik atang (pakcik datang), tu pa (itu apa), wai (buai), bum ni (baring sini).

19 bulan (minggu 1)
(03 Januari 2009)
ma (mama), yah (ayah),tuk (datuk), nek (nenek), tol (botol)


C. Tambahan bahan yang diperolehi dari ibu subjek.


Tambahan bahan pada bulan-bulan sebelumnya terpaksa diperolehi dengan bertanya kepada ibu subjek. Hal ini disebabkan catatan hanya bermula pada usia kanak-kanak tersebut masuk bulan ke sembilan belas, menyebabkan terdapat lompong pada jadual pemerolehan bahasa yang dibina. Tambahan bahan yang dicatat pada jadual pemerolehan ditaip dengan warna merah. Tambahan bahan yang dapat dicatat adalah seperti berikut;


Umur Subjek / Tarikh Bahan Dicatat Bunyi Bahan/ Perkataan
17-18 bulan
(dapatan dari penjaga)
kak, cik, cucu, nak tu, nak nak, cicak


14-16 bulan
(dapatan dari penjaga)
di , da, yah, tuk, nek,

11-13 bulan
(dapatan dari penjaga)
ma, pa, ya bu, pi

8-10 bulan
(dapatan dari penjaga)
p, ma, ya, bu, wa

5-7 bulan
(dapatan dari penjaga)
a, b, u, m

1-4 bulan
(dapatan dari penjaga)
(Tiada perkataan dapat dikesan)

D. Analisis pemerolehan dan perkembangan bunyi yang sudah dikuasai oleh subjek

Analisis catatan di bawah ini hanya dilakukan selama lima minggu bermula ketika subjek berumur sembilan belas bulan .

Umur subjek / Tarikh bahan dicatat Bunyi bahan/perkataan Jumlah kekerapan bunyi

19 bulan (minggu 1)
(03 Januari 2009) m/a (mama),
y/a/h (ayah),
t/u/k (datuk),
n/e/k (nenek).
t/o/l (botol) 1.m 2.a 3.y 4.h 5.t 6.u 7.k 8.n 9.e 10.o 11.l

Pada minggu pertama kajian, responden telah mampu menguasai sebelas bunyi bahasa dan pengulangan bunyi `a’ (vokal), `k’ dan `t’ (konsonan) diujarkan sebanyak dua kali sewaktu sesi rakaman dibuat.
Umur subjek / Tarikh bahan dicatat Bunyi bahan/perkataan Jumlah kekerapan bunyi

19 bulan (minggu 2)
(08 Januari 2009) a/k/u/m (assalamualaikum),
a/c/i/k a/t/a/n/g (pakcik datang),
t/u/ p/a (itu apa),
w/a/i (buai),
b/u/m/ n/i (baring sini).
1.a 2.k 3.u 4.m 5.c 6.i 7.t 8.n 9.g 10.p 11.w 12.b
Pada minggu kedua kajian, responden telah menunjukkan peningkatan dalam bunyi bahasa iaitu mampu menguasai dua belas bunyi bahasa dalam minggu kedua daripada sebelas bunyi bahasa pada minggu pertama. Pengulangan bunyi ‘a’ diujarkan sebanyak enam kali. Terdapat juga pertambahan pada bunyi baru iaitu bunyi konsonan c ’, g’, w ‘, p ’ serta vokal i’.

Umur subjek / Tarikh bahan dicatat Bunyi bahan/perkataan Jumlah kekerapan bunyi

19 bulan (minggu 3 )
(15 Januari 2009) n/a/k (hendak),
n/a/n/a/k (tidak hendak),
b/u/m n/i (bermaksud baring sini), u/w/a/h (buah),
c/u/m (cium).
1.n 2.a 3.k 4.b 5.u 6.m 7.i 8.w 9.h 10.c

Pada minggu ketiga kajian, responden telah menunjukkan peningkatan dalam bunyi bahasa iaitu mampu menguasai dua patah perkataan iaitu ucapan ’na nak’(tidak hendah) dan ’bum ni’ (baring di sini) . Terdapat sepuluh bunyi bahasa pada minggu ketiga ini dan pengulangan bunyi ‘a’ diujarkan sebanyak empat kali pada tiga sesi rakaman tersebut.


Umur subjek / Tarikh bahan dicatat Bunyi bahan/perkataan Jumlah kekerapan bunyi

19 bulan (minggu 4)
(22 Januari 2009) a/m/p/u (lampu),
a/y/a/m (ayam),
d/a/p (sedap),
t/u/d/a (kuda),
ny/i/o/w (bunyi kucing),
cu cu (susu)
1.a 2.m 3.p 4.u 5.y 6.o 7.g 8.t 9.ny 10.i 11.w 12.c
Jelas bahawa pada minggu keempat kajian ini, selain mampu menguasai dua sukukata bunyi bahasaseperti ampu, ayam, tuda dan cucu berdasarkan contoh yang diberikan di atas. Ini menunjukkan bahawa berlaku peningkatan dalam proses perkembangan bahasa kanak-kanak ini . Terdapat juga pengunaan bunyi ‘ny’ dan pengulangan bunyi ‘a’ masih diujarkan dengan banyak untuk sesuatu maksud tersendiri bagi pemahaman diri responden itu.


Umur subjek / Tarikh bahan dicatat Bunyi bahan/perkataan Jumlah kekerapan bunyi

19 bulan (minggu 5)
(27 Januari 2009) c/i/c/a/k (cicak),
a/d/u/h a/k/i/t (aduh sakit),
n/a/k u/w/a/h (hendak buah),
n/a/k y/i/k t/o (hendak naik motor),
a/b/a/n/g (abang)
1.c 2.i 3.a 4.k 5.d 6.u 7.h 8.t 9.n 10.w 11.y 12.o

Jelas bahawa pada minggu kelima kajian ini, responden telah mampu mengujarkan perkataan dua sukukata, dua perkataan dan tiga perkataan seperti ditunjukkan dalam jadual di atas.Dari segi penggolonga kata subjek telah berjaya membunyikan kata kerja contohnya ’nak yik to’ (hendak naik motor). Terdapat juga kata seru seperti ’aduh akit’ (aduh sakit). Proses ini adalah hasil daripada peniruan responden berdasarkan pemerhatian pada ahli keluarganya. Namun pengulangan bunyi ‘a’ masih tetap digunakan dalam sebarang maksud perkataan.
Secara keseluruhannya, selama lima minggu proses rakaman dan pemerhatian dibuat ke atas subjek, didapati bahawa sebanyak 20 bunyi huruf diujarkan oleh subjek. . Bagi perkataan pula sebanyak 26 perkataan diujarkan selama tempoh rakaman dibuat iaitu sebulan. Pemerhatian dan rakaman akan diteruskan lagi pada bulan-bulan berikutnya.


Analis catatan di bawah ini pula adalah hasil dapatan dari temubual dengan penjaga supek iaitu dari bulan pertama hingga bulan ke 18.


Umur subjek / Tarikh bahan dicatat Bunyi bahan/perkataan Jumlah kekerapan bunyi
17-18 bulan
(dapatan dari penjaga)
k/a/k (kakak),
c/i/k (makcik),
c/u/c/u (susu),
n/a/k/ t/u (hendak itu),
n/a/k/ n/a/k (tidak hendak),
c/i/c/a/k (cicak)

1.k 2.a 3.c 4.i 5.u 6.n 7.t
14-16 bulan
(dapatan dari penjaga)
y/a/h (ayah),
t/u/k (datuk),
n/e/k (nenek),
d/i , d/a

1.y 2.a 3.h 4.t 5.u 6.k 7.n 8.e 9.d 10.i
11-13 bulan
(dapatan dari penjaga)
m/a, p/a, y/a, b/u, p/i

1.m 2.a 3.p 4.y 5.b 6.u 7.i

8-10 bulan
(dapatan dari penjaga)
p, m/a, y/a, b/u, w/a

1.p 2.m 3.a 4.y 5.b 6.u

5-7 bulan
(dapatan dari penjaga)
a, b, u, m

1.a 2.b 3.u 4.m
1-4 bulan
(dapatan dari penjaga)
(Tiada perkataan dapat dikesan)

-


E. Jadual pemerolehan bunyi bahasa subjek.

Merujuk kepada keseluruhan analisis bulan pertama hingga bulan ke sembilan belas dapatlah dibuat jadual pemerolehan bunyi bahasa seperti di bawah. Pemerolehan bunyi bahasa melalui temubual dengan penjaga pada bulan pertama hingga bulan ke lapan belas dicatatkan dengan huruf berwarna merah.

fadilah saleah said...

Fadilah Saleah
O176289757
M20082000312

Tugasan 2

Jawapan

1.Teruskan mengumpulkan bahan perkembangan bahasa kanak-kanak yang dilakukan.
2.Buatkan catatan lengkap mengenai bahan bahasa kanak-kanak yang anda lakukan.catakan itu hendaklah mengandungi:

a.Demografi supjek:

Nama : Noorhayati Binti Haris
Tarikh Lahir : 9 Feb 2007
Umur : 1 tahun 11 bulan
Jantina :Perempuan
Tempat Lahir : Krong-Pinang,Yala
Kecacatan : Tidak
Nama Ibu : Maimoonah Binti Soleh
Pekerja Ibu : Suri Rumah
Nama Bapa : Haris Bin Abdurahman
Pekerja Bapa : Penceramah Jemputan/ Penoreh Getah
Pendapatan Bapa :
Ekonomi Keluarga : sedarhana

b.Catatan bahan yang dilakukan menurut tarikh bahan diambil. Gunakan lambang ejaan biasa.

Minggu 1
Mon 22/12/2008

Bil perkataan maksud
1. ta mata
2. gan tagan
3. dah lidah
4. ki kaki
5. cing kacing
6. bacah basah
7. dik adik
8. amut sumut
9. nak bi hendak ubi
10. buh labuh
11. moh tamau
12. nak mik hendak ambil
13. ni mandi
14. ta bantal
15. beg beg
16. ba ubat
17. cing kacing
18. no mana
19. yam ayam
20. sika basikal
21. kan ikan
22. no mi mana ummi
23. nah panas
24. yung payung
25. dap sedap

Minggu 2
Tue 30/12/2008

Bil Perkataan Maksud
1. nak ci hendak naci
2. nak yam hendak ayam
3. nak jung hendak terjun
4. nak puh hendak sapuh
5. cain kain
6. ta pelita(lampu)
7. to toto
8. pa selipar
9. ta kereta
10.bih habis
11.kak na kakak Husna
12.naik tu naik motorsikal
13.pun tepun(kuih)
14.lif alif (huruf Arab)
15.ba ba
16.tong sotong
17.ni ini
18.buk buku
19.mi ummi

Minggu3
Wed 07/01/2009

Bil Perkataan Maksud
1. mi air ta ambil air sebentar
2. mi nak dok ummi hendak bedak
3. ta gatal
4. lih tulis
5. ni disini
6. dik lih adik Mukhlis
7. mu kelambu
8. ba mi ubat ummi
9. ma limau
10.do tidur
11.kak kakak
13.nak ta hendak bantal
14.muk rambut
15.wa seluar
16.ju baju
17.tang bintang
18.lan bulan
19.mut selimut
20.yub ta tiub sebentar


Minggu 4
Fri 13/01/2009

Bil Perkataan maksud
1. nak duik hendak duit
2. nak wahmu hendak buah jambu
3. do tidur
4. kain lu kain bulu(tuala)
5. ku paku
6. mi ummi
7. tau pah tauh sampah(buang)
8. nak wa hendak seluar
9. nak cain hendak kain
10. ma gambar
11. abi nak beg abi hendak beg
12. bu mau ibu Harimau
13. nak ci anak kunci
14. alif yam alif Ayam(huruf Arab)
15. ba rung ba Burung
16. ta kus ta Tikus
17. wahid tu wahid satu
18. nai wa isnai dua
19. jam ngan jam tangan
20. la ular

Minggu 5
Wed 21/01/2009

Bil Perkataan Maksud
1. kit dung sakit hidung
2. wa bat suat ubat
3. abi cing ta abi kacing sebentar
4. mik dik lih ambil abik Mukhlis
5. kut takut
6. kain muk kain selimut
7. ci pergi
8. lih ci alih sedikit
9. bulu bulu
10. mik tu ambil itu
11. ming cermin
12. wung burung
13. lang belalang
14. tuk duduk
15. banyak banyak

c.Bahan bahasa tambahan

1 bulan- 6 bulan

Bil Perkataan
1. aaa…
2. bababa…
3. uuu…
4. mamama…

6 bulan-8 bulan

Bil Perkataan maksud
1. mi ummi
2. bi abi
3. ti siti (atok)
4. air air
5. ci nasi
6. cu susu
7. mam susu (maksud sama)
8. tu itu

8 bulan-12 bulan

Bil Perkataan Maksud
1. gi pergi
2. nak hendak
3. put rumput
4. yuk periuk
5. atu itu
6. lah gelas(cawan)
7. no kemana
8. no mana
9. la ular
10. la cajing
11. pi api
12. yam ayam
13. ta mata
14. ta bantal
15. ta gatal


d. Analisis bunyi-bunyi konsonal dan vokal

JenisFadilah Saleah
O176289757
M20082000312

Tugasan 2

Jawapan

1. Teruskan mengumpulkan bahan perkembangan bahasa kanak-kanak yang dilakukan.
2. Buatkan catatan lengkap mengenai bahan bahasa kanak-kanak yang anda lakukan.catakan itu hendaklah mengandungi:

a. Demografi supjek:

Nama : Noorhayati Binti Haris
Tarikh Lahir : 9 Feb 2007
Umur : 1 tahun 11 bulan
Jantina :Perempuan
Tempat Lahir : Krong-Pinang,Yala
Kecacatan : Tidak
Nama Ibu : Maimoonah Binti Soleh
Pekerja Ibu : Suri Rumah
Nama Bapa : Haris Bin Abdurahman
Pekerja Bapa : Penceramah Jemputan/ Penoreh Getah
Pendapatan Bapa :
Ekonomi Keluarga : sedarhana

b. Catatan bahan yang dilakukan menurut tarikh bahan diambil. Gunakan lambang ejaan biasa.

Minggu 1
Mon 22/12/2008

Bil perkataan maksud
1. ta mata
2. gan tagan
3. dah lidah
4. ki kaki
5. cing kacing
6. bacah basah
7. dik adik
8. amut sumut
9. nak bi hendak ubi
10. buh labuh
11. moh tamau
12. nak mik hendak ambil
13. ni mandi
14. ta bantal
15. beg bag
16. ba ubat
17. cing kacing
18. na mana
19. yam ayam
20. sika basikal
21. kan ikan
22. na mi mana ummi
23. nah panas
24. yung payung
25. dap sedap

Minggu 2
Tue 30/12/2008

Bil Perkataan Maksud
1. nak ci hendak naci
2. nak yam hendak ayam
3. nak jung hendak terjun
4. nak puh hendak sapuh
5. cain kain
6. ta lampu (pelita)
7. to toto
8. pa selipar
9. ta kereta
10. bih habis
11. kak na kakak Husna
12. naik tu naik motorsikal
13. pun kuih (tepong)
14. lif alif (huruf Arab)
15. ba ba
16. tong sotong
17. ni ini
18. buk buku
19. mi ummi

Minggu3
Wed 07/01/2009

Bil Perkataan Maksud
1. mi ari ta ambil ari sebentar
2. mi nak dok ummi hendak bedak
3. ta gatal
4. lih tulis
5. ni disini
6. dik lih adik Mukhlis
7. mu kelambu
8. ba mi ubat ummi
9. ma limau
10. doo tidur
11. kak kakak
13. nak ta hendak bantal
14. muk rambut
15. wa seluar
16. ju baju
17. tang bintang
18. lan bulan
19. mut selimut
20. yub ta tiub sebentar


Minggu 4
Fri 13/01/2009

Bil Perkataan maksud
1. nak duik hendak duit
2. nak wahmu hendak buah jambu
3. doo tidur
4. kain lu kain tuala
5. ku paku
6. mi ummi
7. tau pah buang sampah
8. nak wa hendak seluar
9. nak cain hendak kain
10. ma gambar
11. abi nak beg abi hendak bag
12. bumau ibu Harimau
13. nak ci anak kunci
14. alif yam alif Ayam
15. ba rung ba Burung
16. ta kus ta Tikus
17. wahid tu wahid satu
18. nai wa isnai dua
19. jam gan jam tangan
20. la ular

Minggu 5
Wed 21/01/2009

Bil Perkataan Maksad
1. kit dung sakit hidung
2. wa bat a suat ubat
3. abi cing ta abi kacing sebentar
4. mik dik lih ambil abik Mukhlis
5. kut takut
6. kain muk kain selimut
7. ci pergi
8. lih ci lalu sedikit
9. bulu bulu
10. mik tu ambil itu
11. ming cerming
12. wung burung
13. lang belalang
14. tuk duduk
15. banyak banyak

c. Bahan bahasa tambahan

1 bulan- 6 bulan
Bil Perkataan

1. aaa…
2. bbb…
3. uuu…
4. mmm…

6 bulan-8 bulan
Bil Perkataan maksud
1. mi ummi
2. bi abi
3. ti siti (ato)
4. ari ari
5. ci naci
6. cu susu
7. mam susu (maksud sama)
8. tu itu

8 bulan-12 bulan
Bil Perkataan Maksud
1. gi pergi
2. nak hendak
3. put rumput
4. yuk puyuk
5. atu itu
6. lah cawan (gelas)
7. na kemana
8. na mana
9. la ular
10. la cajing
11. pi api
12. yam ayam
13. ta mata
14. ta bantal
15. ta gatal

Johari Sidek said...

BMP 6103
PSIKOLINGUITIK DAN PENGAJARAN BAHASA

Johari Bin Sidek
M20072000594
Sekolah Kebangsaan Karak
28600 Karak, Pahang.
No. Tel : 012-9219281

KAJIAN PEMEROLEHAN DAN PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK


Pengenalan

Usaha untuk menyempurnakan tugasan ilmiah ini memerlukan satu kerja lapangan yang perlu dilakukan secara konsisten. Bagi tujuan itu, sejumlah data empirikal perlu dikutip dan dikumpul bagi menyokong dan mengesahkan kajian yang dijalankan. Seterusnya, data-data tersebut juga perlu dianalisis serta didiagnosis akan kesahihannya. Untuk melakukan kerja-kerja pengumpulan data, seorang kanak-kanak telah dijadikan subjek bagi merealisasikan tugasan ini.

Demografi Sampel Kajian

Sepertimana yang dinyatakan secara sepintas lalu bahawa seorang kanak-kanak telah dijadikan subjek tugasan ini. Kanak-kanak tersebut berusia dalam lingkungan dua puluh bulan ketika kerja-kerja pengumpulan data mula dijalankan. Kanak-kanak perempuan yang dimaksudkan itu bernama Nur Syazatul Sofiya bt Zamri. Selepas ini kanak-kanak dikenali dengan panggilan manjanya iaitu Sofiya. Subjek merupakan anak ketiga daripada empat orang adik-beradik. Saudara sulungnya berusia sekitaran sembilan tahun dan sedang belajar dalam Tahun Tiga. Manakala abangnya yang kedua berumur dalam lingkungan lima tahun. Kini saudara keduanya sedang mengikuti pendidikan taman asuhan kanak-kanak anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat ( KEMAS). Manakala adiknya pula, bayi perempuan berumur empat bulan.

Sofiya merupakan anak kepada pasangan guru yang sedang bertugas di sekolah rendah. Bapanya berkelulusan Diploma Perguruan dari maktab perguruan di Pantai Timur. Ibunya pula berpendidikan taraf Ijazah Pertama daripada universiti di Utara Tanah Air. Sepanjang minggu bekerja, Sofiya ditumpangkan oleh keluarganya kepada seorang kenalan bersama adiknya. Sofiya akan dibawa pulang oleh keluarganya selepas waktu persekolahan tamat. Aktiviti rutinnya pada sebelah pagi sekadar bermain-main seorang diri dengan mainan yang dibekalkan sambil diawasi oleh jirannya itu. Sekali-sekala, Sofiya menonton televisyen bagi mengurangkan rasa bosannya.
Proses Pengumpulan Data

Bagi tujuan mendapatkan data, penulis telah melakukan rakaman dua kali seminggu. Rakaman dijalankan selang dua hari dalam setiap minggu. Setiap sesi rakaman yang dijalankan mengambil masa selama lima belas hingga ke dua puluh lima minit. Kelancaran kerja-kerja rakaman ini bergantung kepada keselesaan subjek dan juga ruang yang diperoleh penulis. Sepanjang tempoh rakaman yang dijalankan, penulis melakukan pemerhatian. Selain itu, jarang-jarang kali penulis mengacah subjek untuk berinteraksi. Hal yang demikian, diharapkan data-data yang dikumpulkan itu bersifat natural dan tulen.


Rakaman data daripada subjek dilakukan di beberapa lokasi yang berbeza. Tujuannya supaya bunyi-bunyi bahasa yang diungkapkan oleh subjek meluas. Antara lokasi yang terlibat seperti ruang tamu rumah, sekitar halaman dan juga taman permainan berhampiran rumah subjek.


Semasa berada di dalam rumah, subjek kelihatan cerdas dan aktif. Adakalanya subjek cuba berinteraksi tetapi kurang difahami bunyinya. Pada awal rakaman, sekiranya subjek mahukan susu, subjek akan mendapatkan botol susu sambil mengucapkan ’nenen’.


Di bahagian hadapan rumah subjek terdapat kolam hiasan. Ia merupakan sebahagian lanskap rumah subjek. Di dalam kolam itu pula terdapat beberapa ekor ikan. Ada kalanya, ikan-ikan itu menarik minat subjek. Bagi maksud mengungkapkan haiwan tersebut, subjek membunyikan ungkapan ’itan’.


Kerja-kerja rakaman juga turut dilakukan di taman permainan yang terletak tidak jauh dari rumah subjek. Subjek ditemani bapanya ketika berada di sana. Untuk pergi ke taman itu, subjek hanya perlu berjalan cuma beberapa minit sahaja.


Waktu-waktu rakaman yang dijalankan tidak ditetapkan. Penulis akan mengunjungi subjek bergantung kepada kelapangan keluarga dan subjek. Ada kalanya rakaman dijalankan antara pukul tiga hingga empat atau lima petang. Selain itu, ruang yang sesuai ketika waktu riadah, iaitu melepasi jam lima petang.


Data Rakaman Berdasarkan Minggu

Minggu / Tarikh Bunyi / Perkataan
4 hingga 6 bulan bunyi merengek
7 hingga 10 bulan menggetarkan bibir ( bubling )
11 hingga 12 bulan m, b, a
13 hingga 14 bulan u, i, ma, mi,
15 hingga 17 bulan baba, bu, mi
18 hingga 19 bulan ibu, mam, nen
02.01.2009 mam, itan, nenen,
09.01.2009 itut, atut, imen, tik
16.01.2009 syuk, cut, tai, uta, juk, otok
23.01.2009 dik, abit, tin
30.01.2009 wai, aju, ampai, otok, ane


Perkembangan Bunyi Berdasarkan Minggu

Minggu Pertama

b/a/h : abah
b/u/ : ibu
m/a/m : makan
o/l/a/ : bola
i/t/a/n : ikan
m/i/a/w : kucing
b/a/h/ o/l/a : abah, bola
b/a/h/ m/i/a/w : abah, kucing

Pada minggu pertama kerja rakaman dijalankan, bunyi yang yang dihasilkan oleh subjek adalah seperti berikut;

1.b 2.a 3. h 4.u 5.m 6.o 7.l 8.i 9.t 10. n 11. w

Terdapat 11 bunyi bahasa yang telah dikutip daripada subjek berdasarkan rakaman minggu pertama. Didapati, terdapat proses pelenyapan bunyi atau sukukata awal bagi setiap ujaran atau perkataan yang dihasilkannya. Bagi menjelaskan fenomena ini, ia boleh dilihat kepada ungkapan ‘abah’ disebut sebagai ’bah’. Selain itu, terdapat bunyi yang dihasilkan itu sebenarnya mewakili bunyi lain. Untuk itu, cuba perhatikan perkataan ’ikan’ tetapi disebut ’itan’ oleh subjek. Pada kali ini juga, didapati penguasaan bunyi-bunyi vokal lebih dikuasai oleh subjek berbanding bunyi-bunyi konsonan. Bunyi vokal yang paling kerap diulang oleh subjek ialah /a/.
Minggu Kedua

i/m/e/n : simen
a/n/a/k : tidak hendak
a/t/u/t : takut
t/u/t/u : susu
i/t/u/t : ikut
n/a/k i/t/u/t : hendak ikut
n/a/k t/u/t/u : hendak susu
a/t/o/m : assalamualaikum
a/l/a/m : waalakumussalam

Bunyi-bunyi yang dihasilkan pada rakaman minggu kedua adalah seperti berikut;

1. i 2. m 3. e 4. n 5. a 6.k 7.u 8.t 9.o

Pada kali ini, terdapat bunyi vokal yang baru, iaitu /e/. Bunyi ini terdapat pada perkataan ’imen’ ( simen ). Selain daripada itu, terdapat bunyi yang dihasilkan itu sebenarnya mewakili bunyi yang lain. Sebagai contoh, bunyi /t/ mewakili dua bunyi yang lain iaitu bunyi /k/ dan /s/. Perkara ini jelas berdasarkan kepada perkataan ’itut’ ( ikut ) dan ’tutu’ (susu).
Minggu Ketiga

sy/u/k : busuk
c/u/t : kasut
t/a/i : pakai
u/t/a : buka
j/u/k : sejuk
a/b/a/t : solat
o/t/o/k : songkok

bunyi-bunyi yang dihasilkan pada rakaman minggu ini ialah ;

1. sy 2. u 3. k 4. c 5. u 6. t 7. a 8. I 9. u 10. j 11. b 12. o

Pada minggu ini, terdapat tiga bunyi baru yang dihasilkan, iaitu /sy/, /c/, dan /j/. perkataan-perkataan yang disebut ialah ‘syuk’ (busuk), ‘cut’ (kasut), dan ‘juk’ (sejuk). Pada kali ini didapati subjek membunyikan /c/ bagi mewakili konsonan ‘s’.
Minggu Keempat

d/i/k : adik
t/i/n : stokin
a/b/i/t : rabbit ( arnab )
t/i/k : sakit
ng/a/n : tangan
c/e : baca
t/u : buku

b/a/h ng/a/n t/i/k : abah, tangan sakit
c/e t/u : baca buku

Dalam minggu keempat rakaman yang dijalankan, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh subjek adalah seperti berikut;

1.d 2.i 3.k 4.t 5.n 6.a 7.b 8.ng 9.c 10.e

Pada minggu ini, terdapat bunyi baru yang dihasilkan oleh subjek, iaitu bunyi konsonan /ng/. Bunyi ini terdapat pada perkataan’ngan’ ( tangan ). Pada kali ini, bunyi /c/ tidak lagi mewakili bunyi /s/ sebagaimana sebelumnya. Bunyi /c/ ini adalah bunyi yang sebenarnya, iaitu ‘ce’ ( baca ).


Minggu Kelima

w/ai : buai
a/j/u : laju
a/m/p/ai : sampai
o/t/o/k : pokok
a/n/e : sana

w/ai a/j/u a/j/u : buai laju-laju
a/m/p/ai o/t/o/k a/n/e : sampai pokok sana


Bunyi-bunyi yang dihasilkan pada rakaman kali ini ialah ;

1.w 2.ai 3.i 4.a 5.j 6.u 7.m 8.p 9.t 10.k 11.n

Rakaman pada minggu kelima telah mendapat bunyi yang baru daripada subjek, iaitu bunyi konsonan /p/ dan juga bunyi gelungsuran /ai/. Bunyi-bunyi dapat dilihat berdasarkan kepada perkataan ‘ampai ( sampai ) dan ‘wai’ (buai).


Daripada rakaman-rakaman yang dijalankan terhadap subjek, terdapat bunyi-bunyi baru yang dihasilkan berdasarkan pertambahan minggu. Selain daripada itu, subjek dilihat mampu mengungkapkan beberapa frasa. Sebagai contoh ; atom ( assalamualaikum ) dan alam ( wa alai kumsussalam ). Terdapat juga ayat-ayat mudah yang dihasilkan seperti ‘ce tu’ yang merujuk kepada arahan kepada ‘baca buku’. Keadaan ini jelas ketika subjek mengajuk cakap ibunya yang meminta abang sulungnya supaya membaca buku.Berdasarkan rakaman yang telah dijalankan, perkembangan bunyi dan pemerolehan bahasa oleh subjek dapat dirumuskan sebagaimana jadual di bawah ;
bulan
22
21
20 a e i o u b c d h j k l m n ng p s
sy t w
19 a e i o u b d h k m p t w
18 a e iI o u b d h m p t
w
17 a i o u b d h m p t w
16 a i o u b d h m p t w
15 a i o u b h m w
14 a u b h m w
13 a u b h m w
12 a u b m w
11 a b m w
10 a
9 a
8
7
6
5
4
3
2
1
Umur
bunyi a e i o u b c d h j k l m n ng p s sy t w
Jadual 1 : Pemerolehan dan perkembangan bunyi bahasa

Nota; Bunyi yang ditnjukkan dalam graf di atas merupakan data yang dirakamkan oleh penulis terhadap subjek dan juga maklumat daripada keluarganya.

Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Daripada kajian yang dijalankan ini, subjek menerima sistem lambang yang diwakili oleh perkataan berbentuk nama kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan interaksi yang diperhatikan, subjek mengenali mereka yang mempunyai pertalian saudara dengannya. Subjek boleh mengenal pasti individu-individu tertentu seperti datuk, nenek, abang , dan juga saudara-saudara yang sebaya dengannya.

Subjek menguasai lambang dan perkataan bagi membezakan dan mengenali ahli keluarganya daripada pergaulan dan juga interaksi dua hala yang diterapkan kepadanya berulang-ulang kali. Perkataan-perkataan ini tergolong dalam kata nama am. Selain subjek mengenali objek lain seperti bola, ikan, kucing, susu, dan sebagainya.

Selain daripada golongan kata nama am, terdapat beberapa beberapa perkataan yang tergolong dalam kata nama khas yang dikuasai oleh subjek berdasarkanahli keluarganya. Perkataan yang dimaksud itu seperti Pak Tam, Pak Long, Mak Long, Mak Usu, Tok Asan, Tok Pah dan juga beberapa panggilan keluarga yang lainnya.

Dapatan daripada sesi rakaman yang dijalankan ini, sistem lambang yang difahami subjek diperoleh secara langsung menerusi proses perulangan. Begitu juga perkataan yang diucapkan dan difahami maknanya itu pun diperoleh oleh subjek diterima dan dipelajari secara berulang kali.


Kata Kerja

Bagi menjelaskan penguasaan subjek terhadap golongan kata-kata kerja ini, diperturunkan sekadar beberapa contoh mudah perkataan yang telah diungkapkannya. Antara perkataan itu ialah ;

mamam : makan
ce : baca
ituk : ikut

Walaupun sekadar mengungkapkan sekurang-kurangnya hanya satu suku kata ’ce ’,tetapi maksudnya itu difahami sebagai baca. Konteks perkataan ini jelas ketika subjek mengajuk ibunya meminta abangnya yang berumur lapan tahunitu membaca buku. Perkataan itu dilafazkan setelah beberapa minit selepas ibunya mengeluarkan perkataan tersebut.

Bagi perkataan ’mamam’ pula, subjek menyatakan keinginannya untuk makan sambil menunjukkan tangannya ke arah bungkusan makanan. Ini difahami jelas setelah diberi makanan, subjek mendiamkan diri sambil makan. Setelah habis makanan ditangannya, subjek sekali lagi mengulangi perkataan tersebut.


Kata Adjektf

Kata-kata adjektif yang sempat dirakam sepanjang penulis bersama subjek hanya dua iaitu sakit dan sejuk. Perkataan ’akit’ yang bermaksud sakit diucapkan oleh subjek kerana jarinnya tersepit di celah roda kereta mainan yang dipegangnya sambil menghulurkan jarinya bagi menyatakan keadaannya yang sakit.

Selain daripada perkataan sakit, subjek juga mengungkapkan juk bermaksud sejuk. Perkataan ini dinyatakan oleh subjek setelah selesai mandi dan sebaik sahaja keluar daripada bilik mandi. Dalam keadaan yang sedikit menggeletar, subjek mengucapkan ungkapan ’juk’.

Daripada dua perkataan yang diucapkan oleh subjek, terdapat juga perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu difahami oleh mereka akan maknanya. Oleh yang demikian, pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak ini bukan hanya diterima secara proses perulangan. Dapatlah dirumuskan bahawa kanak-kanak membina bahasanya menerusi proses perulangan dan juga penguasaan konteks makna.

Keadaan sedemikian sejajar dengan apa yang dinyatakan oleh pengkaji yang mengutarakan teori behavioris dan teori kognitif.

Johari Sidek said...

BMP 6103
PSIKOLINGUITIK DAN PENGAJARAN BAHASA

Johari Bin Sidek
M20072000594
Sekolah Kebangsaan Karak
28600 Karak, Pahang.
No. Tel : 012-9219281

KAJIAN PEMEROLEHAN DAN PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK


Pengenalan

Usaha untuk menyempurnakan tugasan ilmiah ini memerlukan satu kerja lapangan yang perlu dilakukan secara konsisten. Bagi tujuan itu, sejumlah data empirikal perlu dikutip dan dikumpul bagi menyokong dan mengesahkan kajian yang dijalankan. Seterusnya, data-data tersebut juga perlu dianalisis serta didiagnosis akan kesahihannya. Untuk melakukan kerja-kerja pengumpulan data, seorang kanak-kanak telah dijadikan subjek bagi merealisasikan tugasan ini.

Demografi Sampel Kajian

Sepertimana yang dinyatakan secara sepintas lalu bahawa seorang kanak-kanak telah dijadikan subjek tugasan ini. Kanak-kanak tersebut berusia dalam lingkungan dua puluh bulan ketika kerja-kerja pengumpulan data mula dijalankan. Kanak-kanak perempuan yang dimaksudkan itu bernama Nur Syazatul Sofiya bt Zamri. Selepas ini kanak-kanak dikenali dengan panggilan manjanya iaitu Sofiya. Subjek merupakan anak ketiga daripada empat orang adik-beradik. Saudara sulungnya berusia sekitaran sembilan tahun dan sedang belajar dalam Tahun Tiga. Manakala abangnya yang kedua berumur dalam lingkungan lima tahun. Kini saudara keduanya sedang mengikuti pendidikan taman asuhan kanak-kanak anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat ( KEMAS). Manakala adiknya pula, bayi perempuan berumur empat bulan.

Sofiya merupakan anak kepada pasangan guru yang sedang bertugas di sekolah rendah. Bapanya berkelulusan Diploma Perguruan dari maktab perguruan di Pantai Timur. Ibunya pula berpendidikan taraf Ijazah Pertama daripada universiti di Utara Tanah Air. Sepanjang minggu bekerja, Sofiya ditumpangkan oleh keluarganya kepada seorang kenalan bersama adiknya. Sofiya akan dibawa pulang oleh keluarganya selepas waktu persekolahan tamat. Aktiviti rutinnya pada sebelah pagi sekadar bermain-main seorang diri dengan mainan yang dibekalkan sambil diawasi oleh jirannya itu. Sekali-sekala, Sofiya menonton televisyen bagi mengurangkan rasa bosannya.
Proses Pengumpulan Data

Bagi tujuan mendapatkan data, penulis telah melakukan rakaman dua kali seminggu. Rakaman dijalankan selang dua hari dalam setiap minggu. Setiap sesi rakaman yang dijalankan mengambil masa selama lima belas hingga ke dua puluh lima minit. Kelancaran kerja-kerja rakaman ini bergantung kepada keselesaan subjek dan juga ruang yang diperoleh penulis. Sepanjang tempoh rakaman yang dijalankan, penulis melakukan pemerhatian. Selain itu, jarang-jarang kali penulis mengacah subjek untuk berinteraksi. Hal yang demikian, diharapkan data-data yang dikumpulkan itu bersifat natural dan tulen.


Rakaman data daripada subjek dilakukan di beberapa lokasi yang berbeza. Tujuannya supaya bunyi-bunyi bahasa yang diungkapkan oleh subjek meluas. Antara lokasi yang terlibat seperti ruang tamu rumah, sekitar halaman dan juga taman permainan berhampiran rumah subjek.


Semasa berada di dalam rumah, subjek kelihatan cerdas dan aktif. Adakalanya subjek cuba berinteraksi tetapi kurang difahami bunyinya. Pada awal rakaman, sekiranya subjek mahukan susu, subjek akan mendapatkan botol susu sambil mengucapkan ’nenen’.


Di bahagian hadapan rumah subjek terdapat kolam hiasan. Ia merupakan sebahagian lanskap rumah subjek. Di dalam kolam itu pula terdapat beberapa ekor ikan. Ada kalanya, ikan-ikan itu menarik minat subjek. Bagi maksud mengungkapkan haiwan tersebut, subjek membunyikan ungkapan ’itan’.


Kerja-kerja rakaman juga turut dilakukan di taman permainan yang terletak tidak jauh dari rumah subjek. Subjek ditemani bapanya ketika berada di sana. Untuk pergi ke taman itu, subjek hanya perlu berjalan cuma beberapa minit sahaja.


Waktu-waktu rakaman yang dijalankan tidak ditetapkan. Penulis akan mengunjungi subjek bergantung kepada kelapangan keluarga dan subjek. Ada kalanya rakaman dijalankan antara pukul tiga hingga empat atau lima petang. Selain itu, ruang yang sesuai ketika waktu riadah, iaitu melepasi jam lima petang.


Data Rakaman Berdasarkan Minggu

Minggu / Tarikh Bunyi / Perkataan
4 hingga 6 bulan bunyi merengek
7 hingga 10 bulan menggetarkan bibir ( bubling )
11 hingga 12 bulan m, b, a
13 hingga 14 bulan u, i, ma, mi,
15 hingga 17 bulan baba, bu, mi
18 hingga 19 bulan ibu, mam, nen
02.01.2009 mam, itan, nenen,
09.01.2009 itut, atut, imen, tik
16.01.2009 syuk, cut, tai, uta, juk, otok
23.01.2009 dik, abit, tin
30.01.2009 wai, aju, ampai, otok, ane


Perkembangan Bunyi Berdasarkan Minggu

Minggu Pertama

b/a/h : abah
b/u/ : ibu
m/a/m : makan
o/l/a/ : bola
i/t/a/n : ikan
m/i/a/w : kucing
b/a/h/ o/l/a : abah, bola
b/a/h/ m/i/a/w : abah, kucing

Pada minggu pertama kerja rakaman dijalankan, bunyi yang yang dihasilkan oleh subjek adalah seperti berikut;

1.b 2.a 3. h 4.u 5.m 6.o 7.l 8.i 9.t 10. n 11. w

Terdapat 11 bunyi bahasa yang telah dikutip daripada subjek berdasarkan rakaman minggu pertama. Didapati, terdapat proses pelenyapan bunyi atau sukukata awal bagi setiap ujaran atau perkataan yang dihasilkannya. Bagi menjelaskan fenomena ini, ia boleh dilihat kepada ungkapan ‘abah’ disebut sebagai ’bah’. Selain itu, terdapat bunyi yang dihasilkan itu sebenarnya mewakili bunyi lain. Untuk itu, cuba perhatikan perkataan ’ikan’ tetapi disebut ’itan’ oleh subjek. Pada kali ini juga, didapati penguasaan bunyi-bunyi vokal lebih dikuasai oleh subjek berbanding bunyi-bunyi konsonan. Bunyi vokal yang paling kerap diulang oleh subjek ialah /a/.
Minggu Kedua

i/m/e/n : simen
a/n/a/k : tidak hendak
a/t/u/t : takut
t/u/t/u : susu
i/t/u/t : ikut
n/a/k i/t/u/t : hendak ikut
n/a/k t/u/t/u : hendak susu
a/t/o/m : assalamualaikum
a/l/a/m : waalakumussalam

Bunyi-bunyi yang dihasilkan pada rakaman minggu kedua adalah seperti berikut;

1. i 2. m 3. e 4. n 5. a 6.k 7.u 8.t 9.o

Pada kali ini, terdapat bunyi vokal yang baru, iaitu /e/. Bunyi ini terdapat pada perkataan ’imen’ ( simen ). Selain daripada itu, terdapat bunyi yang dihasilkan itu sebenarnya mewakili bunyi yang lain. Sebagai contoh, bunyi /t/ mewakili dua bunyi yang lain iaitu bunyi /k/ dan /s/. Perkara ini jelas berdasarkan kepada perkataan ’itut’ ( ikut ) dan ’tutu’ (susu).
Minggu Ketiga

sy/u/k : busuk
c/u/t : kasut
t/a/i : pakai
u/t/a : buka
j/u/k : sejuk
a/b/a/t : solat
o/t/o/k : songkok

bunyi-bunyi yang dihasilkan pada rakaman minggu ini ialah ;

1. sy 2. u 3. k 4. c 5. u 6. t 7. a 8. I 9. u 10. j 11. b 12. o

Pada minggu ini, terdapat tiga bunyi baru yang dihasilkan, iaitu /sy/, /c/, dan /j/. perkataan-perkataan yang disebut ialah ‘syuk’ (busuk), ‘cut’ (kasut), dan ‘juk’ (sejuk). Pada kali ini didapati subjek membunyikan /c/ bagi mewakili konsonan ‘s’.
Minggu Keempat

d/i/k : adik
t/i/n : stokin
a/b/i/t : rabbit ( arnab )
t/i/k : sakit
ng/a/n : tangan
c/e : baca
t/u : buku

b/a/h ng/a/n t/i/k : abah, tangan sakit
c/e t/u : baca buku

Dalam minggu keempat rakaman yang dijalankan, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh subjek adalah seperti berikut;

1.d 2.i 3.k 4.t 5.n 6.a 7.b 8.ng 9.c 10.e

Pada minggu ini, terdapat bunyi baru yang dihasilkan oleh subjek, iaitu bunyi konsonan /ng/. Bunyi ini terdapat pada perkataan’ngan’ ( tangan ). Pada kali ini, bunyi /c/ tidak lagi mewakili bunyi /s/ sebagaimana sebelumnya. Bunyi /c/ ini adalah bunyi yang sebenarnya, iaitu ‘ce’ ( baca ).


Minggu Kelima

w/ai : buai
a/j/u : laju
a/m/p/ai : sampai
o/t/o/k : pokok
a/n/e : sana

w/ai a/j/u a/j/u : buai laju-laju
a/m/p/ai o/t/o/k a/n/e : sampai pokok sana


Bunyi-bunyi yang dihasilkan pada rakaman kali ini ialah ;

1.w 2.ai 3.i 4.a 5.j 6.u 7.m 8.p 9.t 10.k 11.n

Rakaman pada minggu kelima telah mendapat bunyi yang baru daripada subjek, iaitu bunyi konsonan /p/ dan juga bunyi gelungsuran /ai/. Bunyi-bunyi dapat dilihat berdasarkan kepada perkataan ‘ampai ( sampai ) dan ‘wai’ (buai).


Daripada rakaman-rakaman yang dijalankan terhadap subjek, terdapat bunyi-bunyi baru yang dihasilkan berdasarkan pertambahan minggu. Selain daripada itu, subjek dilihat mampu mengungkapkan beberapa frasa. Sebagai contoh ; atom ( assalamualaikum ) dan alam ( wa alai kumsussalam ). Terdapat juga ayat-ayat mudah yang dihasilkan seperti ‘ce tu’ yang merujuk kepada arahan kepada ‘baca buku’. Keadaan ini jelas ketika subjek mengajuk cakap ibunya yang meminta abang sulungnya supaya membaca buku.Berdasarkan rakaman yang telah dijalankan, perkembangan bunyi dan pemerolehan bahasa oleh subjek dapat dirumuskan sebagaimana jadual di bawah ;
bulan
22
21
20 a e i o u b c d h j k l m n ng p s
sy t w
19 a e i o u b d h k m p t w
18 a e iI o u b d h m p t
w
17 a i o u b d h m p t w
16 a i o u b d h m p t w
15 a i o u b h m w
14 a u b h m w
13 a u b h m w
12 a u b m w
11 a b m w
10 a
9 a
8
7
6
5
4
3
2
1
Umur
bunyi a e i o u b c d h j k l m n ng p s sy t w
Jadual 1 : Pemerolehan dan perkembangan bunyi bahasa

Nota; Bunyi yang ditnjukkan dalam graf di atas merupakan data yang dirakamkan oleh penulis terhadap subjek dan juga maklumat daripada keluarganya.

Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Daripada kajian yang dijalankan ini, subjek menerima sistem lambang yang diwakili oleh perkataan berbentuk nama kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan interaksi yang diperhatikan, subjek mengenali mereka yang mempunyai pertalian saudara dengannya. Subjek boleh mengenal pasti individu-individu tertentu seperti datuk, nenek, abang , dan juga saudara-saudara yang sebaya dengannya.

Subjek menguasai lambang dan perkataan bagi membezakan dan mengenali ahli keluarganya daripada pergaulan dan juga interaksi dua hala yang diterapkan kepadanya berulang-ulang kali. Perkataan-perkataan ini tergolong dalam kata nama am. Selain subjek mengenali objek lain seperti bola, ikan, kucing, susu, dan sebagainya.

Selain daripada golongan kata nama am, terdapat beberapa beberapa perkataan yang tergolong dalam kata nama khas yang dikuasai oleh subjek berdasarkanahli keluarganya. Perkataan yang dimaksud itu seperti Pak Tam, Pak Long, Mak Long, Mak Usu, Tok Asan, Tok Pah dan juga beberapa panggilan keluarga yang lainnya.

Dapatan daripada sesi rakaman yang dijalankan ini, sistem lambang yang difahami subjek diperoleh secara langsung menerusi proses perulangan. Begitu juga perkataan yang diucapkan dan difahami maknanya itu pun diperoleh oleh subjek diterima dan dipelajari secara berulang kali.


Kata Kerja

Bagi menjelaskan penguasaan subjek terhadap golongan kata-kata kerja ini, diperturunkan sekadar beberapa contoh mudah perkataan yang telah diungkapkannya. Antara perkataan itu ialah ;

mamam : makan
ce : baca
ituk : ikut

Walaupun sekadar mengungkapkan sekurang-kurangnya hanya satu suku kata ’ce ’,tetapi maksudnya itu difahami sebagai baca. Konteks perkataan ini jelas ketika subjek mengajuk ibunya meminta abangnya yang berumur lapan tahunitu membaca buku. Perkataan itu dilafazkan setelah beberapa minit selepas ibunya mengeluarkan perkataan tersebut.

Bagi perkataan ’mamam’ pula, subjek menyatakan keinginannya untuk makan sambil menunjukkan tangannya ke arah bungkusan makanan. Ini difahami jelas setelah diberi makanan, subjek mendiamkan diri sambil makan. Setelah habis makanan ditangannya, subjek sekali lagi mengulangi perkataan tersebut.


Kata Adjektf

Kata-kata adjektif yang sempat dirakam sepanjang penulis bersama subjek hanya dua iaitu sakit dan sejuk. Perkataan ’akit’ yang bermaksud sakit diucapkan oleh subjek kerana jarinnya tersepit di celah roda kereta mainan yang dipegangnya sambil menghulurkan jarinya bagi menyatakan keadaannya yang sakit.

Selain daripada perkataan sakit, subjek juga mengungkapkan juk bermaksud sejuk. Perkataan ini dinyatakan oleh subjek setelah selesai mandi dan sebaik sahaja keluar daripada bilik mandi. Dalam keadaan yang sedikit menggeletar, subjek mengucapkan ungkapan ’juk’.

Daripada dua perkataan yang diucapkan oleh subjek, terdapat juga perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu difahami oleh mereka akan maknanya. Oleh yang demikian, pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak ini bukan hanya diterima secara proses perulangan. Dapatlah dirumuskan bahawa kanak-kanak membina bahasanya menerusi proses perulangan dan juga penguasaan konteks makna.

Keadaan sedemikian sejajar dengan apa yang dinyatakan oleh pengkaji yang mengutarakan teori behavioris dan teori kognitif.

johari sidek said...

BMP 6103
PSIKOLINGUITIK DAN PENGAJARAN BAHASA

Johari Bin Sidek
M20072000594
Sekolah Kebangsaan Karak
28600 Karak, Pahang.
No. Tel : 012-9219281

KAJIAN PEMEROLEHAN DAN PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK


Pengenalan

Usaha untuk menyempurnakan tugasan ilmiah ini memerlukan satu kerja lapangan yang perlu dilakukan secara konsisten. Bagi tujuan itu, sejumlah data empirikal perlu dikutip dan dikumpul bagi menyokong dan mengesahkan kajian yang dijalankan. Seterusnya, data-data tersebut juga perlu dianalisis serta didiagnosis akan kesahihannya. Untuk melakukan kerja-kerja pengumpulan data, seorang kanak-kanak telah dijadikan subjek bagi merealisasikan tugasan ini.

Demografi Sampel Kajian

Sepertimana yang dinyatakan secara sepintas lalu bahawa seorang kanak-kanak telah dijadikan subjek tugasan ini. Kanak-kanak tersebut berusia dalam lingkungan dua puluh bulan ketika kerja-kerja pengumpulan data mula dijalankan. Kanak-kanak perempuan yang dimaksudkan itu bernama Nur Syazatul Sofiya bt Zamri. Selepas ini kanak-kanak dikenali dengan panggilan manjanya iaitu Sofiya. Subjek merupakan anak ketiga daripada empat orang adik-beradik. Saudara sulungnya berusia sekitaran sembilan tahun dan sedang belajar dalam Tahun Tiga. Manakala abangnya yang kedua berumur dalam lingkungan lima tahun. Kini saudara keduanya sedang mengikuti pendidikan taman asuhan kanak-kanak anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat ( KEMAS). Manakala adiknya pula, bayi perempuan berumur empat bulan.

Sofiya merupakan anak kepada pasangan guru yang sedang bertugas di sekolah rendah. Bapanya berkelulusan Diploma Perguruan dari maktab perguruan di Pantai Timur. Ibunya pula berpendidikan taraf Ijazah Pertama daripada universiti di Utara Tanah Air. Sepanjang minggu bekerja, Sofiya ditumpangkan oleh keluarganya kepada seorang kenalan bersama adiknya. Sofiya akan dibawa pulang oleh keluarganya selepas waktu persekolahan tamat. Aktiviti rutinnya pada sebelah pagi sekadar bermain-main seorang diri dengan mainan yang dibekalkan sambil diawasi oleh jirannya itu. Sekali-sekala, Sofiya menonton televisyen bagi mengurangkan rasa bosannya.
Proses Pengumpulan Data

Bagi tujuan mendapatkan data, penulis telah melakukan rakaman dua kali seminggu. Rakaman dijalankan selang dua hari dalam setiap minggu. Setiap sesi rakaman yang dijalankan mengambil masa selama lima belas hingga ke dua puluh lima minit. Kelancaran kerja-kerja rakaman ini bergantung kepada keselesaan subjek dan juga ruang yang diperoleh penulis. Sepanjang tempoh rakaman yang dijalankan, penulis melakukan pemerhatian. Selain itu, jarang-jarang kali penulis mengacah subjek untuk berinteraksi. Hal yang demikian, diharapkan data-data yang dikumpulkan itu bersifat natural dan tulen.


Rakaman data daripada subjek dilakukan di beberapa lokasi yang berbeza. Tujuannya supaya bunyi-bunyi bahasa yang diungkapkan oleh subjek meluas. Antara lokasi yang terlibat seperti ruang tamu rumah, sekitar halaman dan juga taman permainan berhampiran rumah subjek.


Semasa berada di dalam rumah, subjek kelihatan cerdas dan aktif. Adakalanya subjek cuba berinteraksi tetapi kurang difahami bunyinya. Pada awal rakaman, sekiranya subjek mahukan susu, subjek akan mendapatkan botol susu sambil mengucapkan ’nenen’.


Di bahagian hadapan rumah subjek terdapat kolam hiasan. Ia merupakan sebahagian lanskap rumah subjek. Di dalam kolam itu pula terdapat beberapa ekor ikan. Ada kalanya, ikan-ikan itu menarik minat subjek. Bagi maksud mengungkapkan haiwan tersebut, subjek membunyikan ungkapan ’itan’.


Kerja-kerja rakaman juga turut dilakukan di taman permainan yang terletak tidak jauh dari rumah subjek. Subjek ditemani bapanya ketika berada di sana. Untuk pergi ke taman itu, subjek hanya perlu berjalan cuma beberapa minit sahaja.


Waktu-waktu rakaman yang dijalankan tidak ditetapkan. Penulis akan mengunjungi subjek bergantung kepada kelapangan keluarga dan subjek. Ada kalanya rakaman dijalankan antara pukul tiga hingga empat atau lima petang. Selain itu, ruang yang sesuai ketika waktu riadah, iaitu melepasi jam lima petang.


Data Rakaman Berdasarkan Minggu

Minggu / Tarikh Bunyi / Perkataan
4 hingga 6 bulan bunyi merengek
7 hingga 10 bulan menggetarkan bibir ( bubling )
11 hingga 12 bulan m, b, a
13 hingga 14 bulan u, i, ma, mi,
15 hingga 17 bulan baba, bu, mi
18 hingga 19 bulan ibu, mam, nen
02.01.2009 mam, itan, nenen,
09.01.2009 itut, atut, imen, tik
16.01.2009 syuk, cut, tai, uta, juk, otok
23.01.2009 dik, abit, tin
30.01.2009 wai, aju, ampai, otok, ane


Perkembangan Bunyi Berdasarkan Minggu

Minggu Pertama

b/a/h : abah
b/u/ : ibu
m/a/m : makan
o/l/a/ : bola
i/t/a/n : ikan
m/i/a/w : kucing
b/a/h/ o/l/a : abah, bola
b/a/h/ m/i/a/w : abah, kucing

Pada minggu pertama kerja rakaman dijalankan, bunyi yang yang dihasilkan oleh subjek adalah seperti berikut;

1.b 2.a 3. h 4.u 5.m 6.o 7.l 8.i 9.t 10. n 11. w

Terdapat 11 bunyi bahasa yang telah dikutip daripada subjek berdasarkan rakaman minggu pertama. Didapati, terdapat proses pelenyapan bunyi atau sukukata awal bagi setiap ujaran atau perkataan yang dihasilkannya. Bagi menjelaskan fenomena ini, ia boleh dilihat kepada ungkapan ‘abah’ disebut sebagai ’bah’. Selain itu, terdapat bunyi yang dihasilkan itu sebenarnya mewakili bunyi lain. Untuk itu, cuba perhatikan perkataan ’ikan’ tetapi disebut ’itan’ oleh subjek. Pada kali ini juga, didapati penguasaan bunyi-bunyi vokal lebih dikuasai oleh subjek berbanding bunyi-bunyi konsonan. Bunyi vokal yang paling kerap diulang oleh subjek ialah /a/.
Minggu Kedua

i/m/e/n : simen
a/n/a/k : tidak hendak
a/t/u/t : takut
t/u/t/u : susu
i/t/u/t : ikut
n/a/k i/t/u/t : hendak ikut
n/a/k t/u/t/u : hendak susu
a/t/o/m : assalamualaikum
a/l/a/m : waalakumussalam

Bunyi-bunyi yang dihasilkan pada rakaman minggu kedua adalah seperti berikut;

1. i 2. m 3. e 4. n 5. a 6.k 7.u 8.t 9.o

Pada kali ini, terdapat bunyi vokal yang baru, iaitu /e/. Bunyi ini terdapat pada perkataan ’imen’ ( simen ). Selain daripada itu, terdapat bunyi yang dihasilkan itu sebenarnya mewakili bunyi yang lain. Sebagai contoh, bunyi /t/ mewakili dua bunyi yang lain iaitu bunyi /k/ dan /s/. Perkara ini jelas berdasarkan kepada perkataan ’itut’ ( ikut ) dan ’tutu’ (susu).
Minggu Ketiga

sy/u/k : busuk
c/u/t : kasut
t/a/i : pakai
u/t/a : buka
j/u/k : sejuk
a/b/a/t : solat
o/t/o/k : songkok

bunyi-bunyi yang dihasilkan pada rakaman minggu ini ialah ;

1. sy 2. u 3. k 4. c 5. u 6. t 7. a 8. I 9. u 10. j 11. b 12. o

Pada minggu ini, terdapat tiga bunyi baru yang dihasilkan, iaitu /sy/, /c/, dan /j/. perkataan-perkataan yang disebut ialah ‘syuk’ (busuk), ‘cut’ (kasut), dan ‘juk’ (sejuk). Pada kali ini didapati subjek membunyikan /c/ bagi mewakili konsonan ‘s’.
Minggu Keempat

d/i/k : adik
t/i/n : stokin
a/b/i/t : rabbit ( arnab )
t/i/k : sakit
ng/a/n : tangan
c/e : baca
t/u : buku

b/a/h ng/a/n t/i/k : abah, tangan sakit
c/e t/u : baca buku

Dalam minggu keempat rakaman yang dijalankan, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh subjek adalah seperti berikut;

1.d 2.i 3.k 4.t 5.n 6.a 7.b 8.ng 9.c 10.e

Pada minggu ini, terdapat bunyi baru yang dihasilkan oleh subjek, iaitu bunyi konsonan /ng/. Bunyi ini terdapat pada perkataan’ngan’ ( tangan ). Pada kali ini, bunyi /c/ tidak lagi mewakili bunyi /s/ sebagaimana sebelumnya. Bunyi /c/ ini adalah bunyi yang sebenarnya, iaitu ‘ce’ ( baca ).


Minggu Kelima

w/ai : buai
a/j/u : laju
a/m/p/ai : sampai
o/t/o/k : pokok
a/n/e : sana

w/ai a/j/u a/j/u : buai laju-laju
a/m/p/ai o/t/o/k a/n/e : sampai pokok sana


Bunyi-bunyi yang dihasilkan pada rakaman kali ini ialah ;

1.w 2.ai 3.i 4.a 5.j 6.u 7.m 8.p 9.t 10.k 11.n

Rakaman pada minggu kelima telah mendapat bunyi yang baru daripada subjek, iaitu bunyi konsonan /p/ dan juga bunyi gelungsuran /ai/. Bunyi-bunyi dapat dilihat berdasarkan kepada perkataan ‘ampai ( sampai ) dan ‘wai’ (buai).


Daripada rakaman-rakaman yang dijalankan terhadap subjek, terdapat bunyi-bunyi baru yang dihasilkan berdasarkan pertambahan minggu. Selain daripada itu, subjek dilihat mampu mengungkapkan beberapa frasa. Sebagai contoh ; atom ( assalamualaikum ) dan alam ( wa alai kumsussalam ). Terdapat juga ayat-ayat mudah yang dihasilkan seperti ‘ce tu’ yang merujuk kepada arahan kepada ‘baca buku’. Keadaan ini jelas ketika subjek mengajuk cakap ibunya yang meminta abang sulungnya supaya membaca buku.Berdasarkan rakaman yang telah dijalankan, perkembangan bunyi dan pemerolehan bahasa oleh subjek dapat dirumuskan sebagaimana jadual di bawah ;
bulan
22
21
20 a e i o u b c d h j k l m n ng p s
sy t w
19 a e i o u b d h k m p t w
18 a e iI o u b d h m p t
w
17 a i o u b d h m p t w
16 a i o u b d h m p t w
15 a i o u b h m w
14 a u b h m w
13 a u b h m w
12 a u b m w
11 a b m w
10 a
9 a
8
7
6
5
4
3
2
1
Umur
bunyi a e i o u b c d h j k l m n ng p s sy t w
Jadual 1 : Pemerolehan dan perkembangan bunyi bahasa

Nota; Bunyi yang ditnjukkan dalam graf di atas merupakan data yang dirakamkan oleh penulis terhadap subjek dan juga maklumat daripada keluarganya.

Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Daripada kajian yang dijalankan ini, subjek menerima sistem lambang yang diwakili oleh perkataan berbentuk nama kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan interaksi yang diperhatikan, subjek mengenali mereka yang mempunyai pertalian saudara dengannya. Subjek boleh mengenal pasti individu-individu tertentu seperti datuk, nenek, abang , dan juga saudara-saudara yang sebaya dengannya.

Subjek menguasai lambang dan perkataan bagi membezakan dan mengenali ahli keluarganya daripada pergaulan dan juga interaksi dua hala yang diterapkan kepadanya berulang-ulang kali. Perkataan-perkataan ini tergolong dalam kata nama am. Selain subjek mengenali objek lain seperti bola, ikan, kucing, susu, dan sebagainya.

Selain daripada golongan kata nama am, terdapat beberapa beberapa perkataan yang tergolong dalam kata nama khas yang dikuasai oleh subjek berdasarkanahli keluarganya. Perkataan yang dimaksud itu seperti Pak Tam, Pak Long, Mak Long, Mak Usu, Tok Asan, Tok Pah dan juga beberapa panggilan keluarga yang lainnya.

Dapatan daripada sesi rakaman yang dijalankan ini, sistem lambang yang difahami subjek diperoleh secara langsung menerusi proses perulangan. Begitu juga perkataan yang diucapkan dan difahami maknanya itu pun diperoleh oleh subjek diterima dan dipelajari secara berulang kali.


Kata Kerja

Bagi menjelaskan penguasaan subjek terhadap golongan kata-kata kerja ini, diperturunkan sekadar beberapa contoh mudah perkataan yang telah diungkapkannya. Antara perkataan itu ialah ;

mamam : makan
ce : baca
ituk : ikut

Walaupun sekadar mengungkapkan sekurang-kurangnya hanya satu suku kata ’ce ’,tetapi maksudnya itu difahami sebagai baca. Konteks perkataan ini jelas ketika subjek mengajuk ibunya meminta abangnya yang berumur lapan tahunitu membaca buku. Perkataan itu dilafazkan setelah beberapa minit selepas ibunya mengeluarkan perkataan tersebut.

Bagi perkataan ’mamam’ pula, subjek menyatakan keinginannya untuk makan sambil menunjukkan tangannya ke arah bungkusan makanan. Ini difahami jelas setelah diberi makanan, subjek mendiamkan diri sambil makan. Setelah habis makanan ditangannya, subjek sekali lagi mengulangi perkataan tersebut.


Kata Adjektf

Kata-kata adjektif yang sempat dirakam sepanjang penulis bersama subjek hanya dua iaitu sakit dan sejuk. Perkataan ’akit’ yang bermaksud sakit diucapkan oleh subjek kerana jarinnya tersepit di celah roda kereta mainan yang dipegangnya sambil menghulurkan jarinya bagi menyatakan keadaannya yang sakit.

Selain daripada perkataan sakit, subjek juga mengungkapkan juk bermaksud sejuk. Perkataan ini dinyatakan oleh subjek setelah selesai mandi dan sebaik sahaja keluar daripada bilik mandi. Dalam keadaan yang sedikit menggeletar, subjek mengucapkan ungkapan ’juk’.

Daripada dua perkataan yang diucapkan oleh subjek, terdapat juga perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu difahami oleh mereka akan maknanya. Oleh yang demikian, pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak ini bukan hanya diterima secara proses perulangan. Dapatlah dirumuskan bahawa kanak-kanak membina bahasanya menerusi proses perulangan dan juga penguasaan konteks makna.

Keadaan sedemikian sejajar dengan apa yang dinyatakan oleh pengkaji yang mengutarakan teori behavioris dan teori kognitif.

normidza said...

NORMIDZA BINTI MD.KAMEL
M20082000306
BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA

a. Demografi subjek

Nama : Muhammad Hakimi bin Muhammad
Jantina : Lelaki
Umur : 24 bulan
Bil. Adik beradik: 4 orang anak ke-4
Ketinggian: 0.7 meter
Nama bapa: Muhammad bin Ibrahim
Pekerjaan bapa: Penerbit
Tahap pendidikan: Ijazah
Nama Ibu: Normidza binti Md.Kamel
Pekerjaan Ibu : Guru
Tahap Pendidikan: Ijazah
Ulasan: Kanak-kanak ini merupakan seorang yang periang, manja, dan gemar meniru pelakuan orang dewasa.

b. Catatan bahan yang dilakukan menurut tarikh bahan diambil.

Minggu 1 (23 Disember 2008)
aleesy-tulis
umpat-lompat
empi-tepi
nnang-benang
aampai-sampai
ane-mane
akang-belakang
anasy-panas
awan -kawan
andi-mandi

Minggu 2(1 Januari 2009)
aju-baju
ulot-mulut
besh-habis
ibuk-sibuk
aya-tayar
oi-lori
epat-cepat
ain-main
peehal-apahal
atit-sakitMinggu 3 (7 Januari 2009)
uwa-keluar
asyuk-masuk
ibuk-sibuk
usyu-susu
num-minum
atak-kakak
eleh-boleh
ete-kereta
atut-takut
enuh-penuh

Minggu 4 (14 Januari 2009)
uab-mus`ab
inum-minum
acak-masak
yayah-ayah
ayong-along
audah-raudah
iyum-cium
ayang-sayang
asyik-nasi
nanak-tidak hendak

Minggu 5 (21 Januari 2009)
ungai-sungai
oto-motor
ipon-telefon
tem-game
agu-lagu
uwai-buai
uwit-duit
ipa-selipar
ibat-hebat
usyuk-busuk

Minggu 6 (27 Januari 2009)
antik-cantik
asyut-kasut
ewi -televisyen
wotan-rotan
ayo-sayur
imut -selimut
itan-ikan
ilang-hilang
ayang -sayang
antal-bantal

c. Bahasa yang diperoleh oleh subjek sebelum catatan dilakukan.

1 bulan- bunyi u / e
2 bulan- bunyi g / a / u / e
3 bulan- bunyi b / p / a / u / g / e
4 bulan- bunyi b / p / g / a / u / e
5 bulan- bunyi b / p/ g / m / k / a / u / e
6 bulan- bunyi b / p / g / m / k / a / u / e

d. Analisis bunyi yang sudah dikuasai oleh subjek anda

Bunyi yang telah dikuasai oleh subjek ialah :

a/e/l/sy/u/m/p/t/i/n/ng/k/w/d/j/b/h/c/au/g/

Analisis bunyi

bunyi t untuk k (atit-sakit), t (oto-motor)
bunyi w untuk r (wotan-rotan), w (awan-kawan)
bunyi y untuk l (ayong-along),y (ayang-sayang)
bunyi n untuk d (nanak-tidak hendak),n (num-minum)
bunyi c untuk s (acak-masak)

e.Jadual pemerolehan bunyi bahasa subjek sehingga kini.


6 t k sy m n l w y a i o u
5 p b t k g sy m n ng w a e i o u ai
4 b d k c m n ng y h a i o u au
3 b t k sy m n l w h a e i u
2 p b t k sy j n l y h a e i o u
1 p t d k sy m n ng l w a e i u ai
Minggu/
bunyi p b t d k g f v s sy z c j m n ng ny l r w y h a e i o u ai au

shariah binti zulkifly said...

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU.


NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK© ST. MICHAEL & ALL
ANGELS, KAMPUNG TAWAS, 30010 IPOH, PERAK.
NOMBOR TELEFON : 017-5269094


TUGASAN 2.


DEMOGRAFI SUBJEK.
1. NAMA : MUHAMAD AIZAT BIN
OTHMAN
JANTINA : LELAKI
UMUR : 1 TAHUN 8 BULAN
SOSIOEKONOMI : SEDERHANA


Aizat merupakan anak bongsu daripada empat orang adik-beradik. Dia mempunyai dua orang abang dan seorang kakak. Aizat seorang kanak-kanak yang agak lambat bercakap dan pendiam. Dia banyak menunjukkan gerakan fizikal jika mahukan sesuatu. Contohnya, jika dia mahu tidur, dia akan menggesel-geselkan matanya dengan tangan. Namun begitu, dia seorang kanak-kanak yang tidak banyak kerenah. Kegemarannya ialah menonton tayangan iklan. Apabila iklan ditayangkan, dia akan berhenti membuat sesuatu seperti berjalan,menangis, bermain. Selepas iklan,dia akan menyambung semula aktiviti yang dilakukannya tadi.


2. (a) Dapatan Minggu 1. (18.12.2008 )

KATA MAKSUD SUKU
KATA TERBUKA SUKU KATA TERTUTUP JENIS KATA VOKAL KONSONAN
mak
yah
bang
pah emak
ayah
abang
opah -
-
-
- mak
yah
bang
pah kata nama
kata nama
kata nama
kata nama a
a
a
a m,k
y,h
b,n,g
p,h

(b) Dapatan Minggu ke-2. ( 23.12.2008 )

KATA MAKSUD SUKU KATA TERBUKA SUKU
KATA TERTUTUP JENIS KATA VOKAL KONSONAN
akan
ju
andi
nanak
yak
encing makan
baju
mandi
tidak hendak
berak
kencing
a
ju
di
na
-
-
kan
-
an
nak
yak
en,cing kata kerja
kata nama
kata kerja
kata nafi
kata kerja
kata kerja a,a
u
a,i
a,a
a
e,i k,n
j
n,d
n,n,k
y,k
n,c,n,g(c) Dapatan Minggu ke-3. ( 31.12.2008 )

KATA MAKSUD SUKU
KATA TERBUKA SUKU
KATA TERTUTUP JENIS KATA VOKAL KONSONAN
cucu
aung

yang

abis
uwo
ateh susu
along

sayang

habis
seluar
mak teh cu,cu
a

-

a
u,wo
a -
ung

yang

bis
-
teh kata nama
kata panggilan
kata adjektif

kata adjektif
kata nama
kata panggilan

u,u
a,u

a

a,i
u,o
a,e
c,c
n,g

y,n,g

b,s
w
t,h

(d) Dapatan Minggu ke-4. ( 5.1.2009 )

KATA MAKSUD SUKU KATA TERBUKA SUKU
KATA TERTUTUP JENIS KATA VOKAL KONSONAN
itut
juk

anah

atik

acut
acik
uwih
num
ilo
ikut
sejuk

panas

cantik

kasut
nasi
kuih
minum
milo i
-

a

a

a
a
u
-
i,lo tut
juk

nah

tik

cut
cik
wih
num
- kata kerja
kata adjektif

kata adjektif

kata adjektif

kata nama
kata nama
kata nama
kata kerja
kata nama
i,u
u

a,a

a,i

a,u
a,i
u,i
u
i,o t,t
j,k

n,h

t,k

c,t
c,k
w,h
n,m
l
(e) Dapatan Minggu ke-5. ( 12.1.2009 )

KATA MAKSUD SUKU KATA TERBUKA SUKU
KATA TERTUTUP JENIS KATA VOKAL KONSONAN
akut

ibi

auh
pi
atuh
ce

cit

dong

yah

je

jom

alik
takut

televisyen

jauh
tepi
jatuh
pensel

picit

hidung

ayah

kerja

mari

balik a

i,bi

-
pi
a
ce

-

-

-

je

-

a kut

-

auh
-
tuh
-

cit

dong

yah

-

jom

lik kata adjektif

kata nama

kata arah
kata arah
kata kerja
kata nama
kata
kerja

kata nama

kata nama

kata kerja

kata jemputan
kata kerja a,u

i,i

a,u
i
a,u
e

i

o

a

e

o

a,i
k,t

b

h
p
t,h
c

c,t

d,n,g

y,h,

j

j,m

l,k
(f) Dapatan Minggu ke-6. ( 31.1.2009 )

KATA MAKSUD SUKU KATA TERBUKA SUKU
KATA TERTUTUP JENIS KATA VOKAL KONSONAN
dok

olah

tup

intu

lat

apu

cin

ait

yan

ama-ama duduk

sekolah

tutup

pintu

cokelat

menyapu

licin

naik

buaian

rama-
rama -

o

-

tu

-

a,pu

-

-a, ma
a, ma dok

lah

tup

in

lat

-

cin

ait

yan
kata kerja

kata nama

kata kerja

kata nama

ata nama

kata kerja

kata adjektif

kata kerja

kata nama

kata nama
o

o,a

u

i,u

a

a,u

i

a,i

a

a,a d,k

l,h

t,p

n,t

l,t

p

c,n

t

y,n

m,m

(g) Dapatan Minggu ke-7

KATA MAKSUD SUKU KATA TERBUKA SUKU KATA TERTUTUP JENIS KATA VOKAL KONSONAN
acik mak

ti

nak

ayim

alam
bang uwat

nasi lemak

roti

hendak

aiskrim

salam
abang
buat a
-

ti
-
a

a

-
-
u cik,mak


-

nak

yim

lam
bang
wat


kata nama


kata nama

ata bantu

kata nama

kata kerja
kata nama

kata kerja a,i
a

i,o

a

a,i

a,a
a
u,a c,k
m,k

r,t

n,k

y,m

l,m
b,n,g
w,t


C. Bunyi bahasa yang dikuasai oleh sampel sebelumkajian dibuat.
1. Bunyiyang dikuasai sebelum kajian dibuat.
Bunyi yang didapati ialah : m/y/b/p/a/o/u/k/g/i

2. Bunyi-bunyi yang dikuasai semasa kajian dibuat.

Bunyi konsonan : p/b/t/d/k/g/s/c/j/m/n/i/w/y/h/
Bunyi vocal : a/e/i/o/u


D. Buat analisis bunyi yang sudah dikuasai oleh subjek anda.
Daripada analisis yang dibuat,saya dapati beberapa perkara boleh dibincangkan seperti :

1. Pengguguran huruf pertama.
Huruf :
e = emak( mak )
a = ayah( yah ),abang ( bang )
b = balik ( alik )
o = opah ( pah )
m = mandi (andi ), makan (akan ), milo ( ilo )
n = naik ( aik )
h = habis ( abis )
t = takut (akut )
j = jauh (auh ),jatuh (atuh )
p = pintu ( intu )
k = kencing ( encing ), kasut (acut )
r = rama–rama ( ama–ama )
s = salam ( alam
2. Pengguguran satu suku kata.
Satu suku kata :
ba = baju ( ju )
be = berak ( yak )
sa = sayang ( yang )
se = sejuk ( juk )
mi =minum (num )
te = tepi ( pi )
tu = tutup ( tup )
meny = menyapu ( apu )
ro = roti ( ti )
pen = pensel ( ce )
pi=picit ( cit )
hi = hidung ( dong )
li = licin ( cin )
hen = hendak ( nak )
ker = kerja ( je )
cok = coklat ( lat )


3. Pertukaran huruf asal dengan huruf lain.
r = y = berak ( yak )
s =c = susu ( cucu ), kasut ( acut ), pensel ( ce ) , nasi ( acik )
k = t = ikut ( itut )
o = u = hidung ( dong ) ,duduk ( dok )
n = d = hendak ( nak )
y = kr = aiskrim ( yim )
y = i = buaian ( yan )
4. Perubahan seluruh kata.
nanak = tidak hendak
aung = along
uwo = seluar
uwat = buat
uwih = kuih

Daripada perkataan di atas, saya mendapati huruf ( w ) menggantikan huruf ( at ) dan ( ih ) untuk perkataan buat dan kuih. Huruf ( k ) digugurkan sepenuhnya.
Selain itu, ada penggantian huruf ( k ) menjadi huruf ( t ), ada perkataan yang mengekalkan huruf ( t ) iaitu perkataan akut .

5. Pengguguran tiga huruf.
Huruf :
sek = sekolah ( olah )

shariah binti zulkifly said...

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU.


NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK© ST. MICHAEL & ALL ANGELS,
KAMPUNG TAWAS, 30010 IPOH, PERAK.
NOMBOR TELEFON : 017-5269094


TUGASAN 2.


DEMOGRAFI SUBJEK.
1. NAMA : MUHAMAD AIZAT BIN OTHMAN
JANTINA : LELAKI
UMUR : 1 TAHUN 8 BULAN
SOSIOEKONOMI : SEDERHANA


Aizat merupakan anak bongsu daripada empat orang adik-beradik. Dia mempunyai dua orang abang dan seorang kakak. Aizat seorang kanak-kanak yang agak lambat bercakap dan pendiam. Dia banyak menunjukkan gerakan fizikal jika mahukan sesuatu. Contohnya, jika dia mahu tidur, dia akan menggesel-geselkan matanya dengan tangan. Namun begitu, dia seorang kanak-kanak yang tidak banyak kerenah. Kegemarannya ialah menonton tayangan iklan. Apabila iklan ditayangkan, dia akan berhenti membuat sesuatu seperti berjalan,menangis, bermain. Selepas iklan,dia akan menyambung semula aktiviti yang dilakukannya tadi.

2. (a) Dapatan Minggu 1. (18.12.2008 )

KATA MAKSUD
mak emak
yah ayah
bang abang
pah opah


(b) Dapatan Minggu ke-2. ( 23.12.2008 )

KATA MAKSUD
akan makan
ju baju
andi mandi
nanak tidak hendak
yak berak
encing kencing


(c) Dapatan Minggu ke-3. ( 31.12.2008 )
KATA MAKSUD
cucu susu
aung aung
yang sayang
abis habis
uwo seluar
ateh mak teh
(d) Dapatan Minggu ke-4. ( 5.1.2009 )

KATA MAKSUD
itut ikut
juk sejuk
anah panas
atik cantik
acut kasut
acik nasi
uwih kuih
num minum
ilo milo


(e) Dapatan Minggu ke-5. ( 12.1.2009 )

KATA MAKSUD
akut takut
ibi televisyen
auh jauh
pi tepi
atuh jatuh
ce pensel
cit picit
dong hidung
yah ayah
je kerjaa
alik balik


(f) Dapatan Minggu ke-6. ( 31.1.2009 )

KATA MAKSUD
dok duduk
olah sekolah
tup tutup
intu pintul
lat coklat(g) Dapatan Minggu ke-7

KATA MAKSUD
acik nasi
mak lemak
ti roti
nak hendak
ayim aiskrim
alam salam
bang abang
uwat buat
C. Bunyi bahasa yang dikuasai oleh sampel sebelumkajian dibuat.
1. Bunyiyang dikuasai sebelum kajian dibuat.
Bunyi yang didapati ialah : m/y/b/p/a/o/u/k/g/i

2. Bunyi-bunyi yang dikuasai semasa kajian dibuat.

Bunyi konsonan : p/b/t/d/k/g/s/c/j/m/n/i/w/y/h/
Bunyi vocal : a/e/i/o/u


D. Buat analisis bunyi yang sudah dikuasai oleh subjek anda.
Daripada analisis yang dibuat,saya dapati beberapa perkara boleh dibincangkan seperti :

1. Pengguguran huruf pertama.
Huruf :
e = emak( mak )
a = ayah( yah ),abang ( bang )
b = balik ( alik )
o = opah ( pah )
m = mandi (andi ), makan (akan ), milo ( ilo )
n = naik ( aik )
h = habis ( abis )
t = takut (akut )
j = jauh (auh ),jatuh (atuh )
p = pintu ( intu )
k = kencing ( encing ), kasut (acut )
r = rama–rama ( ama–ama )
s = salam ( alam
2. Pengguguran satu suku kata.
Satu suku kata :
ba = baju ( ju )
be = berak ( yak )
sa = sayang ( yang )
se = sejuk ( juk )
mi =minum (num )
te = tepi ( pi )
tu = tutup ( tup )
meny = menyapu ( apu )
ro = roti ( ti )
pen = pensel ( ce )
pi=picit ( cit )
hi = hidung ( dong )
li = licin ( cin )
hen = hendak ( nak )
ker = kerja ( je )
cok = coklat ( lat )


3. Pertukaran huruf asal dengan huruf lain.
r = y = berak ( yak )
s =c = susu ( cucu ), kasut ( acut ), pensel ( ce ) , nasi ( acik )
k = t = ikut ( itut )
o = u = hidung ( dong ) ,duduk ( dok )
n = d = hendak ( nak )
y = kr = aiskrim ( yim )
y = i = buaian ( yan )
4. Perubahan seluruh kata.
nanak = tidak hendak
aung = along
uwo = seluar
uwat = buat
uwih = kuih

Daripada perkataan di atas, saya mendapati huruf ( w ) menggantikan huruf ( at ) dan ( ih ) untuk perkataan buat dan kuih. Huruf ( k ) digugurkan sepenuhnya.
Selain itu, ada penggantian huruf ( k ) menjadi huruf ( t ), ada perkataan yang mengekalkan huruf ( t ) iaitu perkataan akut .

5. Pengguguran tiga huruf.
Huruf :
sek = sekolah ( olah )

shariah binti zulkifly said...

PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TUGASAN 1 :
NAMA : SHARIAH BINTI
ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK© ST.
MICHAEL & ALL
ANGELS, KAMPUNG
TAWAS, 30010 IPOH, PERAK.
TELEFON : 0175269094
NO. MATRIK : M20082000005


1. Beri definisi ringkas psikolinguistik.

Ilmu psikolinguistik mempunyai pelbagai definisi . Menurut Aitchison (1998:1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley ( 2001:1 ) pula mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara Clark dan Clark (1977 : 4 ) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama : kefahaman, penghasilan, dan perolehan bahasa. manakala John Field dalam bukunya Psyckologuistics menyatakan “Psycholinguistics explores the relationship between the human mind and language .
Kesimpulan yang boleh kita tafsirkan daripada definisi-definisi di atas ialah psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membina pengetahuan berbahasa.


2. Jelaskan tahap perkembangan ilmu psikolinguistik.
Tahap perkembangan ilmu psikolinguistik terbahagi kepada 4 tahap iaitu :
(a) Tahap Fomatif.
Pada pertengahan abad ke-20 John W.Gardner menggagaskan penggabungan dua ilmu : psikologi dan linguistik. Idea ini kemudian dikembangkan oleh John B. Carroll dengan menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini . Rentetan ini menyebabkan banyak penyelidikan telah dilakukan. (Osgood dan Sebeok,1954 ) Pada masa itu istilah psikolinguistik pertama kali digunakan.

(b) Tahap Linguistik
Perkembangan ilmu linguistik mulanya berorientasikan kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih kepada aliran mentalisme ( nativisme ). Kritikan oleh Chomsky membuatkan psikolinguistik diminati orang kerana pandangan beliau tentang universalnya bahasa semakin mengarah kepada perolehan bahasa, khususnya “Mengapa kanak-kanak di mana pun juga memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”
Kesamaan ini didukung oleh perkembangan ilmu neurolinguistik ( Caplan, 1987 ) dan biolinguistik ( Lenneberg,1967 ; Jenkins, 2000 ) Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain. Hanya manusia mempunyai bahagian otak khusus untuk kebahasaan. Dari aspek biologi manusia mempunyai mulut yang memiliki struktur yang sesuai untuk mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza.
Biolinguistik cuba menjawab pertanyaan oleh Chomsky iaitu : (1) Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan mengenai bahasa ? (2) Bagaimana pengetahuan itu diperoleh ? (3) Bagaimana pengetahuan itu diterapkan (4) Mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini ? (5) Bagaimana pengetahuan itu berfungsi dalam spesies manusia ( Jenkins,2000 )
Kaitan antara bahasa dengan neurobiology ini pandangan Chomsky yang mengatakan pertumbuhan bahasa pada manusia terancang secara genetik. Manusia sudah mempunyai kudrat pada masa lahir dan bekalan inilah yang membuatnya dapat mengembangkan bahasa.


(c) Tahap Kognitif
Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologi manusia dalam pemerolehan bahasa.Perolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif.
Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realit psikologis.
Kesimpulannya pertumbuhan bahasa seorang manusia berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

(d) TahapTeori Psikolinguistik
Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik tetapi menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi,filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawa sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsinya mustahil manusia dapat berbahasa.


3. Pragmatik ?
Dari segi definisinya, pragmatik ditakrifkan sebagai bidang bahasa yang mengkaji cara sesuatu ujaran itu mendapat makna apabila digunakan dalam konteks tertentu. Pragmatik mengutamakan penginterpretasian makna ujaran yang ada hubungannya dengan kontek situasi, tujuan penutur itu menghasilkan ujaran, dan cara pendengar menerima dan memahami ujaran itu.
Contoh :
A. Makan nasi!
B. Terima kasih. Saya sudah kenyang.

Melalui dialog ini, kita akan dapat melihat bahawa penutur B memahami maksud penutur A yang mengajaknya makan nasi walaupun ayat yang dituturkan hanya menggunakan dua perkataan sahaja. Pemahaman ini berlandaskan hubungan antara pembicara dengan pendengar.
Justeru, bidang pragmatik cuba menyerlahkan peraturan sosial yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan fungsi bahasa mengikut konteks. Kajian pragmatik tidak mengutamakan struktur bahasa dalam menginterpretasi makna ujarannya tetapi lebih kepada hubungan antara struktur bahasa dengan peraturan perlakuan para penggunanya. Oleh sebab itu, kajian linguistik ini tidak boleh dimasukkan linguistik yang sebenarnya, sebaliknya harus dibangunkan menggunakan teori-teori yang dapat menunjukkan bahawa makna ujaran adalah berbeza daripada makna nahu yang bersifat bebas konteks. Dengan cara ini , makna pragmatik dapat dibezakan daripada makna nahu ( semantik ), tetapi pada masa yang sama kedua-dua bidang ini bergabung dalam satu ruang lingkup yang padu untuk mengkaji makna bahasa.BIBLIOGRAFI

1. Azman Wan Chik, Trend-Trend Baru Dalam Bidang Pendidikan Bahasa, Jabatan Pendidikan Bahasa, Fakulti Pendelikon Universiti Malaya.

2. Frank Parker ; Penterjemah :Raja Rahawani Raja Mamat, 1994, Linguistik untuk Bukan Ahli Linguistik, DBP, Kuala Lumpur.

3. John Field, Routled , 2003, Psycholinguistics , A Resourse Book for Student, Taylor and Francis Group London and New York.

4. John Lyons ;1994, Penterjemah : Ramli Salleh, Toh Kim Hoi, Bahasa dan Linguistik, Suatu Pengenalan, DBP

5. Soenjono Dardjowidjojo, editor siri : Prof. Emeritus Abdullah Hassan, 2007, psikolinguistik, Memahami Asas Pemerolehan Bahasa, Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu, PTS Professional, Kuala Lumpur.

6. Zaitul Azma Zainon Hamzah, 2006, Memahami Pertuturan Kanak-Kanak Melalui Analisis Pragmatik,Universiti Putra Malaysia, Serdang.

zuraliza said...

1) Zuraliza binti Zakaria,
SMK TUNKU ISMAIL, O8000 SUNGAI PETANI, KEDAH
0124341415

2) Perkembangan penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak

(a) Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak


Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. Kononnya raja Mesir pada abad 7 sebelum masihi, Psammetichus I, pernah menyuruh pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Sebagai raja Mesir dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir, tetapi akhirnya dia kecewa.

Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner, 1998: 349). Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Ingram (1989) membahagi perkembangan kajian tentang tentang pemerolehan bahasa menjadi tiga tahap iaitu period buku harian, period sampel besar, dan period kajian longitudinal.

Period buku harian adalah dari tahun 1876 hingga tahun 1926. Pada masa ini, kajian pemerolehan bahasa kanak-kanak dilakukan dengan teliti mencatat apa pun yang diujarkan oleh kanak-kanak dalam suatu buku harian. Data dalam buku harian ini kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasil-hasilnya. Tulisan H. Taine pada tahun 1876 yang dalam bahasa Inggerisnya berjudul “ On the Acquisition of Language by Children” adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa kanak-kanak.

Period sampel besar adalah dari tahun 1926 hingga tahun 1957. Period ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu psikologi behaviorisme yang menekankan peranan persekitaran dalam pemerolehan pengetahuan, termasuk pengetahuan bahasa. Dengan pandangan yang behavioristik ini maka metod kuantitatif dianggap sebagai metod yang betul. Bagi mendapatkan hasil yang sahih dan tepat diperlukan sampel yang besar. Ada penyelidik yang menggunakan sehingga seramai 480 kanak-kanak bagi mengetahui keterampilan-keterampilan tertentu pada anak (Templin, 1957). Diharapkan dengan sampel yang besar ini generalisasi, hipotesis, atau hokum yang ditemui akan lebih sahih.

Period kajian longitudinal, menurut Ingram, bermula dengan munculnya buku Chomsky Syntactic Stuctures (1957) yang merupakan titik awal pertumbuhan aliran mentalisme atau nativisme dalam ilmu linguistic. Aliran yang berlawanan dengan behaviorisme ini menekankan adanya bekal kudrati yang dibawa pada masa kanak-kanak dilahirkan. Bekal kudrati adalah inilah yang membuat kanak-kanak di mana pun menggunakan strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya. Ciri utama period ini adalah kajian longitudinal memerlukan jangka masa yang panjangkerana telah diteliti adalah perkembangan sesuatu yang sedang dikaji dari satu hingga ke masa yang lain. Masa yang hanya selama satu hingga empat bulan lazimnya belum dapat memberikan gambaran sesuatu itu berkembang dalam bahasa. Jumlah subjek biasanya juga lebih sedikit bahkan satu orang pun cukup seperti yang dilakukan oleh Weir (1962), Dromi (1987), Tomasello 91992), dan Dardjowidjojo (2000).


(b) Jenis-jenis penyelidikan yang dijalankan: persampelan naturalistik, eksperimen, dan masalah yang dihadapi.

Kaedah penyelidikan yang digunakan juga dapat berupa pemerhatian. Dengan kemajuan teknologi, data diperoleh dengan merakam ujaran mahupun tingkah laku kanak-kanak semasa berujar, baik secara visual mahupun auditori. Data itu kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan kesimpulan-kesimpulannya. Cara inilah yang dilakukan oleh penyelidik seperti Brown 91973) bagi menyelidik bagaimana sistem gramatikal bagi anak-anaknya.

Kaedah lain yang digunakan adalah eksperimen. Kaedah ini digunakan jikalau penyelidik ingin jawapan terhadap suatu masalah. Dalam hal ini, penyelidik memilih topik yang akan dikaji (apakah ujaran ibu pada anak berbeza daripada ujaran ayah pada anak), lalu dibuat eksperimen bagi mendapatkan jawapannya.

Dalam jenis observasional dan natural atau semulajadi, penyelidik tidak mengadakan interferensi aa pun. Anak dibsudah iarkan berbahasa secara natural di tempat yang tidak khusus disediakan. Penyelidikan yang dilakukan ke atas Nurisya Khyra, kanak-kanak berusia setahun sepuluh bulan yang merupakan anak sulung daripada dua adik beradik adalah kajian longitudinal yang secara observasional dan natural. Khyra kadang-kadang dirakam keletahnya waktu makan, sedang tidur, mandi, sewaktu berbelanja di pasaraya, dan di mana-mana sahaja.

Dalam jenis observasional yang terkawal, tempat penyelidikan seperti kamar main dalam makmal sudah disediakan terlebih dahulu oleh penyelidik. Begitu juga, barang-barang mainan yang disediakan disesuaikan dengan tujuan penyelidikan. Data daripada kaedah ini dapat digunakan, misalnya untuk menyelidiki apakah bahasa yang digunakan oleh ibu bapa terhadap anak itusama dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapanya.

Jenis eksperimental adalah berbeza daripada jenis observasional kerana ia mengadakan interferensi bagi mengetahui apakah suatu keadaan tertentu melihatkan hasil yang diramalkan. Dalam jenis ini ada dua kelompok iaitu, kelompok eksperimental dan kelompok terkawal. kelompok eksperimental adalah kelompok yang dikaji. Oleh itu, kelompok ini mendapat perlakuan yang khusus. Kelompok terkawal adalah kelompok biasa yang digunakan sebagai pembanding. Seandainya kita ingin mengetahui apakah latihan dapat membezakan kanak-kanak dalam menguasai fungsi perkataan yang dalam ayat kecil relatif, maka dibahagikan kanak-kanak itu kepada kelompok aksperimen dan kelompok terkawal.


(c) Jelasan fenomena penghasilan, pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak.

Manusia, baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. Sebagai orang dewasa, kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataan-perkataan yang dapat kita faham. Begitu juga kanak-kanak, di mana pun juga kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Sebahagian daripada penyelidik adalah lima kali ganda baiknya dibandingkan dengan penghasilannya (Benedict, 1979 dalam Fletcher dan Garman, 1981:6) Sementara itu, Fenson et al, mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan sepuluh perkataan, pemahamannya adalah seratus sepuluh perkataan; oleh sebab itu, sebelas kali ganda daripada penghasilannya. Ketidakseimbangan antara pemahaman dengan penghasilan ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si kanak-kanak. Dia sudah boleh memahami perintah bagi membuang bungkusan makanan ke tong sampah apabila disuruh.

Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan, iaitu dengan meniru item bahasa berkaitan dengan situasi seorang ayah membaling bola berkehendakkan kanak-kanak mengenali bahawa seorang pelaku bertindak terhadap sesuatu objek. Greenfield Smith mendakwa bahawa kalau seorang kanak-kanak mengucapkan ball dalam situasi seperti ini, ujaran satu kata bukan sahaja nama suatu benda, tetapi menunjukkan objek perbuatan dalam satu situasi keseluruhan. Begitu juga, dalam mengucapkan daddy, kanak-kanak tersebut bukan sahaja menamakan bapa, tetapi menamakan objek yang membaling bola.(d) Buat jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan.


Konsonan + vokal
24 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
23 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
22 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
21 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
20 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
19 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
18 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
17 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
16 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
15 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
14 b c d g j k l m n p t sy a e i o u
13 b c d g j k l m n p t sy a e i o
12 b c d g j k l m n p t a e i o
11 b c d g j k m n p t a i o
10 b c d g j k m n p t a
9 b c d g j k m n p t a
8 b c d g j k m t a
7 b g j k m a
6 a
5
4
3
2
1
bulan b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u(e) Senaraikan perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan nyatakan golongannya.

PERKATAAN MAKSUD FRASA/RANGKAI KATA
Ucu maksu kata nama
Eta baba kereta baba kata nama
Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif
Atik cantik kata adjektif
Ayi berlari kata kerja
Atut takut kata adjektif
Nyak pa? hendak apa? Kata tanya
Atan ubat makan ubat kata kerja+objek
Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek(f) Senaraikan frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan

PERKATAAN MAKSUD FRASA 1@2 PERKATAAN
Ucu maksu kata nama 1 perkataan
Eta baba kereta baba kata nama 2 perkataan
Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif 2 perkataan
Atik cantik kata adjektif 1 perkataan
Ayi berlari kata kerja 1 perkataan
Atut takut kata adjektif 1 perkataan
Nyak pa? hendak apa? Kata Tanya 2 perkataan
Atan ubat makan ubat kata kerja+objek 2 perkataan
Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek 2 perkataan


3. Huraikan teori penguasaan bahasa kanak-kanak.

(a) Peniruan - dengan contoh


Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama, baba, maksu, dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi. Sebaliknya, walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan, prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak, minum, makan, susu, dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai, membeli buah, dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini, mereka membentuk ujaran baru. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari.
Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Menurut Moskowitz (1978:95), yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu:
1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan, frasa dan juga sebilangan ayat. Sekiranya hal ini tidak berlaku, tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya.
2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan, minum.
3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara, iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru olehnya. Proses peniruan memainkan peranan yang sangat penting dalam memperoleh keypayaan mengujarkan tuturan.
Apabila ibu bapa cuba untuk membetulkan tuturan anak-anak mereka, hasilnya sangat mengecewakan kerana membetulkan tuturan kanak-kanak bertujuan untuk meningkatkan kemajuan mereka ternyata tidak berjaya, kerana ibu bapa tidak menghiraukan tentang kesempurnaan dan kegramatisan ayat yang dituturkan oleh anak-anak mereka.

b) Inat (kuderat)


(b) Kognisi (intelektual)

A. Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition ertinya adalah pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya cognition (kognisi) adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan ( Neisser, 1976). Dalam pekembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi popular sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang mencakupi semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, pertimbangan, membayangkan, n, berfikir dan keyakinan.(d) Input

Penteorian Chomsky pada tahun 1960 an, tentang pengetahuan bahsa batin telah melambatkan kajian yang dilakukan terhadap input iaitu input bahasa dan input persekitaran yang bersabit dengan pemerolehan bahasa. Seolah-olah terdapat aura mistik dalam menguasai bidang kajian pemerolehan bahasa ini. Bahasa kononnya tidak dipelajari tetapi dengan aura yang diperolehi, pandangan tipikal pada masa itu adalah pandangan ahli falsafah bahasa terkenal iaitu Fodor. Pada satu perjumpaan di Universiti Hawaii sekitar tahun 1965, beliau telah menyarankan bahawa kanak-kanak mempelajari bahasa hanya apabila didedahkan dengan ayat sahaja, tanpa memerlukan sangat persekitaran yang meransang sesuatu yang relevan seperti benda, peristiwa dan keadaan. Tuturan ibu bapa dan orang di sekeliling tidak dianggap sebagai tuturan luar biasa kerana tidak dipendekkan, disederhanakan atau ditekankan sumber rujukannya. Hal ini supaya dapat membantu kanak-kanak dalam mempelajari bahasa.
Tetapi penyelidikan yang dilakukan telah menunjukkan bahawa input bahasa dan persekitaran yang diterima oleh kanak-kanak adalah input yang memang direncanakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa dan pada kanak-kanak yang kurang bernasib baik Cuma didedahkan kepada bahasa seperti yang ditonton melalui televisyen atau mendengar melalui perbualan orang dewasa. Jika hal ini berlaku, mereka tidak akan berjaya menguasai pengetahuan bahasanya. Kebiasaanya, ibu bapa kan bercakap dengan anak-anak mereka tentang perkara yang berlaku di sekitar mereka. Tuturan yang biasa digunakan oleh ibu bapa adalah tuturan yang sederhana dan tidak gramatis.
Bercakap tentang kesederhanaan, penyelidikan telah menunjukkan apabila bercakap dengan kanak-kanak, orang dewasa menggunakan ayat-ayat pendek dan sederhana. Hal ini kerana kanak-kanak lebih mudah dalam memahami setiap ujaran yang dikeluarkan oleh ibu bapa mereka. Contohnya apabila ibu bapa ingin meminta anak-anak mereka untuk membantu mendapatkan atau mengambil sesuatu barang, ibu bapa akan menggunakan bahasa yang mudah, ringkas tetapi jelas dengan permintaan mereka itu. Contoh ayat seperti, “Amin tolong ambilkan ibu segelas air di dapur.” Ayat ini jelas menerangkan permintaan si ibu terhadap anaknya. Tiada ayat tergantung., Mudah bagi kanak-kanak dalam melaksanakan arahan ibu mereka.

4. Dengan melihat kanak-kanak yang anda perhatikan, dam melalui temubual dengan ibunya, lakarkan kelima-lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang anda perhatikan. Beri contoh yang relevan.

a) Tahap 1 (0-8 minngu)
b) Tahap 11 (8-20 minggu)
c) Tahap 111 (20-30 minggu)
d) Tahap 1V (25-50 minggu)
e) Tahap V (9-18 bulan)
9-18bulan baba cu do gan ju mama nenen tatak syusyu nyam awan Omei uyang ibi omei uyang
25-50 baba cu do gan mama syusyu atak Eya ibi omei ibi omei
20-30 bah mam nan atik enen ulang
8-20 miggu bah ma aaa
0-8 ba m aaa
minggu b c d g j m n t sy ny ng a e i o u i o u

zuraliza said...

1) Zuraliza binti Zakaria,
SMK TUNKU ISMAIL, O8000 SUNGAI PETANI, KEDAH
0124341415

2) Perkembangan penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak

(a) Sejarah awal penyelidikan perkembangan bahasa kanak-kanak


Minat terhadap bagaimana anak memperoleh bahasa sebenarnya sudah lama wujud. Kononnya raja Mesir pada abad 7 sebelum masihi, Psammetichus I, pernah menyuruh pegawainya mengisolasi dua daripada anaknya bagi mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Sebagai raja Mesir dia mengharapkan bahasa yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah bahasa Mesir, tetapi akhirnya dia kecewa.

Charles Darwin pada 1877 juga mencatat perkembangan bahasa anak lelakinya (Gleason dan Ratner, 1998: 349). Catatan harian yang pada zaman moden berkembang menjadi data-data elektronik sesuai dengan perkembangan zaman mendorong lebih kuat penyelidikan mengenai bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa. Ingram (1989) membahagi perkembangan kajian tentang tentang pemerolehan bahasa menjadi tiga tahap iaitu period buku harian, period sampel besar, dan period kajian longitudinal.

Period buku harian adalah dari tahun 1876 hingga tahun 1926. Pada masa ini, kajian pemerolehan bahasa kanak-kanak dilakukan dengan teliti mencatat apa pun yang diujarkan oleh kanak-kanak dalam suatu buku harian. Data dalam buku harian ini kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasil-hasilnya. Tulisan H. Taine pada tahun 1876 yang dalam bahasa Inggerisnya berjudul “ On the Acquisition of Language by Children” adalah tulisan pertama mengenai pemerolehan bahasa kanak-kanak.

Period sampel besar adalah dari tahun 1926 hingga tahun 1957. Period ini berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam ilmu psikologi behaviorisme yang menekankan peranan persekitaran dalam pemerolehan pengetahuan, termasuk pengetahuan bahasa. Dengan pandangan yang behavioristik ini maka metod kuantitatif dianggap sebagai metod yang betul. Bagi mendapatkan hasil yang sahih dan tepat diperlukan sampel yang besar. Ada penyelidik yang menggunakan sehingga seramai 480 kanak-kanak bagi mengetahui keterampilan-keterampilan tertentu pada anak (Templin, 1957). Diharapkan dengan sampel yang besar ini generalisasi, hipotesis, atau hokum yang ditemui akan lebih sahih.

Period kajian longitudinal, menurut Ingram, bermula dengan munculnya buku Chomsky Syntactic Stuctures (1957) yang merupakan titik awal pertumbuhan aliran mentalisme atau nativisme dalam ilmu linguistic. Aliran yang berlawanan dengan behaviorisme ini menekankan adanya bekal kudrati yang dibawa pada masa kanak-kanak dilahirkan. Bekal kudrati adalah inilah yang membuat kanak-kanak di mana pun menggunakan strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya. Ciri utama period ini adalah kajian longitudinal memerlukan jangka masa yang panjangkerana telah diteliti adalah perkembangan sesuatu yang sedang dikaji dari satu hingga ke masa yang lain. Masa yang hanya selama satu hingga empat bulan lazimnya belum dapat memberikan gambaran sesuatu itu berkembang dalam bahasa. Jumlah subjek biasanya juga lebih sedikit bahkan satu orang pun cukup seperti yang dilakukan oleh Weir (1962), Dromi (1987), Tomasello 91992), dan Dardjowidjojo (2000).


(b) Jenis-jenis penyelidikan yang dijalankan: persampelan naturalistik, eksperimen, dan masalah yang dihadapi.

Kaedah penyelidikan yang digunakan juga dapat berupa pemerhatian. Dengan kemajuan teknologi, data diperoleh dengan merakam ujaran mahupun tingkah laku kanak-kanak semasa berujar, baik secara visual mahupun auditori. Data itu kemudian ditranskripsikan dan diamati bentuk visualnya akhirnya diolah untuk ditemukan kesimpulan-kesimpulannya. Cara inilah yang dilakukan oleh penyelidik seperti Brown 91973) bagi menyelidik bagaimana sistem gramatikal bagi anak-anaknya.

Kaedah lain yang digunakan adalah eksperimen. Kaedah ini digunakan jikalau penyelidik ingin jawapan terhadap suatu masalah. Dalam hal ini, penyelidik memilih topik yang akan dikaji (apakah ujaran ibu pada anak berbeza daripada ujaran ayah pada anak), lalu dibuat eksperimen bagi mendapatkan jawapannya.

Dalam jenis observasional dan natural atau semulajadi, penyelidik tidak mengadakan interferensi aa pun. Anak dibsudah iarkan berbahasa secara natural di tempat yang tidak khusus disediakan. Penyelidikan yang dilakukan ke atas Nurisya Khyra, kanak-kanak berusia setahun sepuluh bulan yang merupakan anak sulung daripada dua adik beradik adalah kajian longitudinal yang secara observasional dan natural. Khyra kadang-kadang dirakam keletahnya waktu makan, sedang tidur, mandi, sewaktu berbelanja di pasaraya, dan di mana-mana sahaja.

Dalam jenis observasional yang terkawal, tempat penyelidikan seperti kamar main dalam makmal sudah disediakan terlebih dahulu oleh penyelidik. Begitu juga, barang-barang mainan yang disediakan disesuaikan dengan tujuan penyelidikan. Data daripada kaedah ini dapat digunakan, misalnya untuk menyelidiki apakah bahasa yang digunakan oleh ibu bapa terhadap anak itusama dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapanya.

Jenis eksperimental adalah berbeza daripada jenis observasional kerana ia mengadakan interferensi bagi mengetahui apakah suatu keadaan tertentu melihatkan hasil yang diramalkan. Dalam jenis ini ada dua kelompok iaitu, kelompok eksperimental dan kelompok terkawal. kelompok eksperimental adalah kelompok yang dikaji. Oleh itu, kelompok ini mendapat perlakuan yang khusus. Kelompok terkawal adalah kelompok biasa yang digunakan sebagai pembanding. Seandainya kita ingin mengetahui apakah latihan dapat membezakan kanak-kanak dalam menguasai fungsi perkataan yang dalam ayat kecil relatif, maka dibahagikan kanak-kanak itu kepada kelompok aksperimen dan kelompok terkawal.


(c) Jelasan fenomena penghasilan, pemahaman dan peniruan bahasa oleh kanak-kanak.

Manusia, baik kanak-kanak mahupun dewasa mempunyai dua tingkat kemampuan yang berbeza dalam berbahasa. Sebagai orang dewasa, kita menyedari bahawa jumlah kosa kata yang kita gunakan secara aktif adalah lebih rendah daripada perkataan-perkataan yang dapat kita faham. Begitu juga kanak-kanak, di mana pun juga kemampuan kanak-kanak bagi memahami apa yang dikatakan orang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik daripada penghasilannya. Sebahagian daripada penyelidik adalah lima kali ganda baiknya dibandingkan dengan penghasilannya (Benedict, 1979 dalam Fletcher dan Garman, 1981:6) Sementara itu, Fenson et al, mengatakan bahawa pada masa kanak-kanak dapat menghasilkan sepuluh perkataan, pemahamannya adalah seratus sepuluh perkataan; oleh sebab itu, sebelas kali ganda daripada penghasilannya. Ketidakseimbangan antara pemahaman dengan penghasilan ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si kanak-kanak. Dia sudah boleh memahami perintah bagi membuang bungkusan makanan ke tong sampah apabila disuruh.

Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan, iaitu dengan meniru item bahasa berkaitan dengan situasi seorang ayah membaling bola berkehendakkan kanak-kanak mengenali bahawa seorang pelaku bertindak terhadap sesuatu objek. Greenfield Smith mendakwa bahawa kalau seorang kanak-kanak mengucapkan ball dalam situasi seperti ini, ujaran satu kata bukan sahaja nama suatu benda, tetapi menunjukkan objek perbuatan dalam satu situasi keseluruhan. Begitu juga, dalam mengucapkan daddy, kanak-kanak tersebut bukan sahaja menamakan bapa, tetapi menamakan objek yang membaling bola.(d) Buat jadual perkembangan bunyi bahasa kanak-kanak yang diperhatikan.


Konsonan + vokal
24 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
23 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
22 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
21 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
20 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
19 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
18 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
17 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
16 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
15 b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u
14 b c d g j k l m n p t sy a e i o u
13 b c d g j k l m n p t sy a e i o
12 b c d g j k l m n p t a e i o
11 b c d g j k m n p t a i o
10 b c d g j k m n p t a
9 b c d g j k m n p t a
8 b c d g j k m t a
7 b g j k m a
6 a
5
4
3
2
1
bulan b c d g j k l m n p t sy ny ng a e i o u(e) Senaraikan perkataan yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan dan nyatakan golongannya.

PERKATAAN MAKSUD FRASA/RANGKAI KATA
Ucu maksu kata nama
Eta baba kereta baba kata nama
Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif
Atik cantik kata adjektif
Ayi berlari kata kerja
Atut takut kata adjektif
Nyak pa? hendak apa? Kata tanya
Atan ubat makan ubat kata kerja+objek
Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek(f) Senaraikan frasa dan ayat yang dikuasai oleh kanak-kanak yang diperhatikan

PERKATAAN MAKSUD FRASA 1@2 PERKATAAN
Ucu maksu kata nama 1 perkataan
Eta baba kereta baba kata nama 2 perkataan
Eya nak nenen Khyra hendak susu kata nama+kata adjektif 2 perkataan
Atik cantik kata adjektif 1 perkataan
Ayi berlari kata kerja 1 perkataan
Atut takut kata adjektif 1 perkataan
Nyak pa? hendak apa? Kata Tanya 2 perkataan
Atan ubat makan ubat kata kerja+objek 2 perkataan
Uboh alam inggan masukkan dalam pinggan kata kerja+objek 2 perkataan


3. Huraikan teori penguasaan bahasa kanak-kanak.

(a) Peniruan - dengan contoh


Apabila kanak-kanak mempelajari bahasa, banyak yang dipelajarinya dilakukan melalui tiruan iaitu dengan meniru isi kandungan bahasa yang sedang diteladankan untuk mereka. Mereka belajar mengujarkan perkataan seperti mama, baba, maksu, dan frasa atau ayat seperti hendak minum susu dan sebagainya dan mereka cuba untuk patuh kepada urutan kata ayat bahasa mereka seperti yang telah dikatakan di atas tadi. Sebaliknya, walaupun kebanyakan pembelajaran bahasa melibatkan proses peniruan, prinsip ini tidak cukup untuk menjelaskan aspek pembelajaran bahasa tahap tinggi dan ianya penting. Ujaran kanak-kanak tertentu merupakan perkataan-perkataan unik dan baru tetapi kompleks dari segi morfemnya tidak boleh diperjelas dengan menggunakan prinsip peniruan. Kanak-kanak menghasilkan perkataan-perkataan seperti hendak, minum, makan, susu, dan sebagainya yang mereka sering dengar dan sebutkannya selalu dan melalui perkataan yang mereka jarang dengar kanak-kanak seusia mereka menyebut perkataan tersebut seperti pergi ke kedai, membeli buah, dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak telah membentuk rumus dalam akal budi mereka dan melalui rumus ini, mereka membentuk ujaran baru. Fenomena ini berkaitan dengan tahap keupayaan penutur dan dikatakan penutur boleh mengujar dan memahami ayat yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Sesungguhnya kekecualian daripada sesuatu rumus harus dipelajari.
Sesetengah-sesetengah ahli teori yang terlalu asyik dengan hakikat pembelajaran rumus dan lain-lain sehingga mereka tidak dapat melihat pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Menurut Moskowitz (1978:95), yang mendakwa bahawa proses meniru memainkan peranan yang kecil sahaja dalam proses pemerolehan bahasa kanak-kanak ini. Pandangan sebegini gagal dalam menyeimbangkan tiga perkara penting iaitu:
1) Kanak-kanak sebenarnya banyak meniru banyak perkataan, frasa dan juga sebilangan ayat. Sekiranya hal ini tidak berlaku, tidak dapatlah untuk membayangkan bagaimana kanak-kanak mula mengembangkan tahap keupayaan ujaran tuturannya.
2) Bentuk-bentuk perkataan yang biasa dilihat seperti makan, minum.
3) Urutan kata dalam frasa dan ayat sama seperti urutan kata bahasa pertuturan yang diujarkan oleh seorang dewasa. Hakikat bahawa kanak-kanak akan menghasilkan ayat yang biasa didengarinya seperti ‘ bilakah kita boleh pergi’? tidak boleh dinafikan. Lama-kelamaan kanak-kanak akan mengujarkan ayat yang sempurna bentuk menunjukkan ada kemahuannya untuk meniru ujaran yang telah didengari olehnya. Dapatlah dikatakan bahawa meniru menggalakkan pemerolehan tuturan melalui dua cara, iaitu melalui cara peniruan terus akan bentuk tuturan orang dan melalui cara menggalakkan kanak-kanak untuk membuat pembetulan melalui apa yang ditiru olehnya. Proses peniruan memainkan peranan yang sangat penting dalam memperoleh keypayaan mengujarkan tuturan.
Apabila ibu bapa cuba untuk membetulkan tuturan anak-anak mereka, hasilnya sangat mengecewakan kerana membetulkan tuturan kanak-kanak bertujuan untuk meningkatkan kemajuan mereka ternyata tidak berjaya, kerana ibu bapa tidak menghiraukan tentang kesempurnaan dan kegramatisan ayat yang dituturkan oleh anak-anak mereka.

b) Inat (kuderat)


(b) Kognisi (intelektual)

A. Istilah “Cognitive” berasal dari kata cognition ertinya adalah pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya cognition (kognisi) adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan ( Neisser, 1976). Dalam pekembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi popular sebagai salah satu wilayah psikologi manusia / satu konsep umum yang mencakupi semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, pertimbangan, membayangkan, n, berfikir dan keyakinan.(d) Input

Penteorian Chomsky pada tahun 1960 an, tentang pengetahuan bahsa batin telah melambatkan kajian yang dilakukan terhadap input iaitu input bahasa dan input persekitaran yang bersabit dengan pemerolehan bahasa. Seolah-olah terdapat aura mistik dalam menguasai bidang kajian pemerolehan bahasa ini. Bahasa kononnya tidak dipelajari tetapi dengan aura yang diperolehi, pandangan tipikal pada masa itu adalah pandangan ahli falsafah bahasa terkenal iaitu Fodor. Pada satu perjumpaan di Universiti Hawaii sekitar tahun 1965, beliau telah menyarankan bahawa kanak-kanak mempelajari bahasa hanya apabila didedahkan dengan ayat sahaja, tanpa memerlukan sangat persekitaran yang meransang sesuatu yang relevan seperti benda, peristiwa dan keadaan. Tuturan ibu bapa dan orang di sekeliling tidak dianggap sebagai tuturan luar biasa kerana tidak dipendekkan, disederhanakan atau ditekankan sumber rujukannya. Hal ini supaya dapat membantu kanak-kanak dalam mempelajari bahasa.
Tetapi penyelidikan yang dilakukan telah menunjukkan bahawa input bahasa dan persekitaran yang diterima oleh kanak-kanak adalah input yang memang direncanakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa dan pada kanak-kanak yang kurang bernasib baik Cuma didedahkan kepada bahasa seperti yang ditonton melalui televisyen atau mendengar melalui perbualan orang dewasa. Jika hal ini berlaku, mereka tidak akan berjaya menguasai pengetahuan bahasanya. Kebiasaanya, ibu bapa kan bercakap dengan anak-anak mereka tentang perkara yang berlaku di sekitar mereka. Tuturan yang biasa digunakan oleh ibu bapa adalah tuturan yang sederhana dan tidak gramatis.
Bercakap tentang kesederhanaan, penyelidikan telah menunjukkan apabila bercakap dengan kanak-kanak, orang dewasa menggunakan ayat-ayat pendek dan sederhana. Hal ini kerana kanak-kanak lebih mudah dalam memahami setiap ujaran yang dikeluarkan oleh ibu bapa mereka. Contohnya apabila ibu bapa ingin meminta anak-anak mereka untuk membantu mendapatkan atau mengambil sesuatu barang, ibu bapa akan menggunakan bahasa yang mudah, ringkas tetapi jelas dengan permintaan mereka itu. Contoh ayat seperti, “Amin tolong ambilkan ibu segelas air di dapur.” Ayat ini jelas menerangkan permintaan si ibu terhadap anaknya. Tiada ayat tergantung., Mudah bagi kanak-kanak dalam melaksanakan arahan ibu mereka.

4. Dengan melihat kanak-kanak yang anda perhatikan, dam melalui temubual dengan ibunya, lakarkan kelima-lima tahap perkembangan bahasa kanak-kanak yang anda perhatikan. Beri contoh yang relevan.

a) Tahap 1 (0-8 minngu)
b) Tahap 11 (8-20 minggu)
c) Tahap 111 (20-30 minggu)
d) Tahap 1V (25-50 minggu)
e) Tahap V (9-18 bulan)
9-18bulan baba cu do gan ju mama nenen tatak syusyu nyam awan Omei uyang ibi omei uyang
25-50 baba cu do gan mama syusyu atak Eya ibi omei ibi omei
20-30 bah mam nan atik enen ulang
8-20 miggu bah ma aaa
0-8 ba m aaa
minggu b c d g j m n t sy ny ng a e i o u i o u

shariah binti zulkifly said...

JADUAL BUNYI

MINGGUM-7

M-6

M-5

M-4

M-3

M-2

M-1

p b t d k g f v s z sy c j m n ny ng l r w y h a e i o u
KONSONAN VOKAL

shariah binti zulkifly said...

BMP 6103 PSIKOLINGUISTIK DAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU.
NAMA : SHARIAH BINTI ZULKIFLY
SEKOLAH : SJK(C) ST. MICHAEL & ALL ANGELS,KAMPUNG TAWAS,30010 IPOH,PERAK
TELEFON : 017 5269094
NOMBOR MATRIK : M20082000005

1. NOTA KULIAH :
PSIKOLINGUISTIK :
• Membincangkan tentang manusia belajar tentang bahasa. Ciri ini membezakan antara manusia dan haiwan. Manusia perlu bantuan ibu bapa dalam pembesarannya. Haiwan boleh berdikari dalam proses pembesarannya.
• Organ pertuturan adalah fungsi sekunder dalam belajar bahasa untuk berkomunikasi dengan manusia.
• Bagaimanakah manusia menjalankan peranannya dalam masyarakat.
• Kajian tentang kanak-kanak belajar menggunakan organ pertuturannya untuk berbahasa.
• Pertuturan kanak-kanak boleh dikuasai oleh persekitarannya. Dia boleh bertutur lancar jika berada dalam persekitaran yang matang (dewasa). Kadang-kala ibu bapa yang bertutur seperti kanak-kanak. Contohnya : mak buat neneng. Kadang-kadang kita perlu turun kepada tahap kanak-kanak untuk menyesuaikan diri dan memahami mereka dengan lebih baik.
Kaedah Baru :
• Teknik merakam.
• Kanak-kanak diperhati tanpa gangguan.
• Ada mikrofon radio.
• Sampel besar, memakan masa bertahun-tahun.
• Teknik eksperimen sesuai dengan tahap intelektual dan pengalaman sosial.
• Kanak-kanak tidak bercakap pun boleh dikaji.
• Teknik akuistik dapat mengkaji penghasilan suara.
• Daya kanak-kanak memahami dunianya dapat dirakam.
Apakah proses atau tahap proses ?
• Mula kenal suara di sekeliling
• Mula kenal dan memandang kearah suara.
• Mula mengeluarkan bunyi-bunyi yang lazim daripada kita
• Mula mengeluarkan bunyi yang panjang untuk menarik perhatian atau meminta sesuatu.
• 8 bulan mula boleh menyebut suku kata sa, ma, pa atau menyebut kucing sebagai meow.
• 1 tahun hingga 1 setengah tahun boleh membuat frasa ( dua perkataan seperti nasi kucing ) Frasa pendek ini juga dipanggil atau telegraf.
• Bilangan perkataan terus bertambah mengikut perkembangan usia kanak-kanak. Proses peniruan akan terus berlaku.
• Usia dua tahun sudah mula bercakap. Peniruan berlaku dipengaruhi oleh ibu bapa, persekitaran. Di sini akan berlaku proses menyebut kata nama seperti mama, bantal, susu. Kata kerja juga boleh didapati seperti : jatuh, main, makan,minum.
• 3 tahun mula belajar membuat keterangan. Contohnya : acu datang, semalam.
• Proses ini akan berterusan dan sentiasa berlaku.
• Usia 6 atau 7 tahun , kanak-kanak sudah ada pola ayat dasar.

Apakah kaitan dengan guru ?
Guru tadika dapat menyemaikan bahasa yang baik. Dapat memanfaatkan masa untuk mengajar anak-anak mengikut proses yang betul dan terancang.
Kanak-kanak akan mula belajar berbahasa dengan mengeluarkan huruf vokal dalam aspek bunyi dan akan bertambah kosa katanya seiring dengan peningkatan usia. Akan berlaku proses peniruan. Kosa kata yang biasa dipelajari dahulu ialah kata nama,diikuti dengan kata kerja sehingga mampu membentuk ayat dua perkataan. Proses belajar ini tidak berhenti dan akan sentiasa belajar.
Apakah yang dipelajari di sekolah ? kanak-kanak belajar membaca dan menulis. Kanak-kanak diajar peraturan secara lisan ( prakmatik dalam bahasa ). Apabila ada teori, kita akan faham dan dapat menafsirkan apa yang berlaku. Seterusnya, kita boleh membuat ramalan terhadap apa yang berlaku.

LOGIK TEMPAT
Logik tempat –pertanyaan yang boleh difahami oleh kanak-kanak. Contoh : Di manakah gula-gula ? Kanak-kanak menjawab : di atasmeja.
Ini menunjukkan kanak-kanak itu dan pemahaman logik tempat.
Perkembangan kognitif dan intelektual membolehkan kanak-kanak itu memahami maksud yang dituturkannya.
Kesukaran dalam kajian ini :
a. Adakah kanak-kanak itu tahu atau memahami perkataan yang diucapkan ?
b. Adakah perkataan yang diucapkan oleh kanak-kanak itu hanya peniruan perkataan ?

Perkembangan bahasa kanak-kanak.

meniru
Teori kudrat
Input

MENIRU :
Belajar menguasai bercakap kerana adanya proses meniru.

KUDRAT
Innate LAD

INPUT
Perkataan yang diajar oleh emaknya. Perkataan yang diucapkan atas dorongan daripada orang lain.

PERKATAAN PERTAMA
• Umumnya perkataan pertama diujarkan pada tahun pertama.
• Itulah bukti ketara perkembangan bahasa bayi mula bercakap.
• Tetapi pada hakikatnya banyak perkembangan berlaku pada tahun pertama walaupun tanpa perkataan.
• Tiga bidang besar : penghasilan bunyi, pengecaman pertuturan dan interaksi pertuturan.

PENGHASILAN BUNYI
• Daripada saat bayi lahir hingga 12bulan ada banyak perkembangan dalam menghasilkan bunyi.
• Ada beberapa tahap perkembangan.

TAHAP SATU ( 0-8 minggu ) bunyi asas biologi.
• Pada beberapa minggu pertama, bunyi-bunyi suara bayi adalah bagi menunjukkan keadaan dan aktiviti biologi sahaja.
• Mungkin mnyetakan lapar, sakit atau tidak selesa menyebabkan terhasil bunyi refleksif.
• Aktiviti bernafas, makan,buang air dan gerak badan – berkaitan dengan keperluan hidupnya.
• Bunyi makanan, mencepah, menelan, batuk,sendawa – kait dengan keperluan biologi.
• Bunyi asas seperti deretan bunyi tekanan suara diselang-seli dengan sepi sudah didokumentasi dengan baik.
• Berlaku bunyi yang bernada tinggi dan turun. Kualiti bunyi menyerupai bunyi vokal [a].

INTERPRETASI MAKSUD.
• Sukar ditentukan fungsi berlainan kepada tangisan bayi.
• Lapar dan sakit mungkinmenghasilkan bunyi yang sama.
• Sakit selalunya lebih nyaring dan mempunyai ritma lain.
• Bunyi tidak selesa adalah lebih pendek ( setengah saat ) dan deretannya pendek.
• Bunyi makan lebih pendek dan rapat-rapat ( suku saat ) dan mengandungi bunyi seperti konsonan.

TIDAK SEPERTI BUNYI BAHASA.
• Tidak ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bunyi-bunyi ini seperti bunyi bahasa.
• Ada beberapa ciri sama dengan bunyi bahasa.
• Bayi menggunakan mekanisma aliran udara bagi menghasilkan bunyi.
• Bunyinya beritma.
• Pita suara digunakan bagi menghasilkan pola-pola nada suara.
• Ini sama seperti asas bunyi yang akan berkembang.

TAHAP DUA ( 8 – 20 minggu ) Gelak dan mengagah.
• Antara 6-8 minggu bayi mengeluarkan bunyi mengagah apabila dibiarkan.
• Tangisan juga dihasilkan,nadanya mula berbagai-bagai.
• Mula berinteraksi dengan suara dan senyuman ibu.
• Mula mengagah dan gelak. Mula mewujudkan kontur intonasi.
• Bunyi ga,gu menyerupai suku kata.
• Empat bulan, bunyi bahagian belakang rongga mulut mula lahir.
• Pada masa ini mengagah-ngagah menyerupai bunyi bahasa.
• Lidah lebih banyak bergerak ke atas dan ke depan menyerupai aktiviti menyebut bunyi bahasa.

TAHAP TIGA (20-30 minggu) Bermain dengan bunyi bahasa.
• Penghasilan bunyi lebih mantap.
• Bunyi lebih panjang satu saat, seperti vokal dan kosonan.
• Nada selalu tinggi menunjukkan bunyi seperti konsonan dan vokal.
• Ada banyak bunyi berlainan yang dihasilkan.
• Adabunyi lelangit lembut pada bunyi bibir dan gabungan bunyi-bunyi tersebut.
• Bayi seolah-olah berlatih pada masa ini lebih menggembirakan pada ibunya.

TAHAP EMPAT (25-50minggu ) Membebel.
• Membebelmenggunakan beberapa bunyi sahaja tetapi kerap digunakan.
• Bunyi seperti bu ba ba dan deretan lain,...selalunya di ulang-ulang.
• Selepas itu ia menghasilkan konsonan dan vokal dalam.
• Suku kata seperti aa..ba.., aagaaa,dada dan sebagainya.
• Bebel tidak ada makna, tetapi menyerupai bunyi dewasa.
• Pada mulanya pengkaji percaya bebel dan bahasa tidak berkaitan. Ia berhenti sebelum bayi bercakap. Ini salah.
• Kanak-kanak terus membebel selepas bercakap – ada membebel hingga 18 bulan.
• Bunyi ini juga bukan rawak, agak serupa bunyi awal bahasa kanak-kanak.
• Otak mengawal berlatih sehingga kanak-kanak mencapai tahap intelektual dapat menggunakan bunyi berkomunikasi.

TAHAP LIMA ( 9-18 bulan ) Ujaran berima.
• Bunyi sudah berima , berbeza.
• Ibu mula dapat mengesan tujuan disebalik ujaran.
• Bunyi lebih jelas, mula ada makna, soalan, panggilan, kemahuan dan kemesraan.
• Mainan dan ulangan – nyanyian bermelodi.
• Sudah ada suku kata, kata awal, dengan kena jelas.
• Ini tanda awal awal bahasa.
• Kanak-kanak dalam suasana berlainan menghasilkan bunyi berlainan.

AYAT KANAK-KANAK : ayat pendek ( ayat telegraf )
BAGAIMANA KANAK-KANAK BELAJAR MENGETAHUI MAKNANYA ?
• Cuba lihat berapa kali satu-satu perkataan itu disebut. Contoh : mak – berapa kali dalam satu hari. Kanak-kanak akan menggunakan satu-satu perkataan beberapa kali dan jika diteliti, kanak-kanak ini boleh menyebut 2000 perkataan dalam satu hari. Kita dapat menghubungkan (asosiasi ) dunia kanak-kanak dengan perkataan yang diungkapkan.
• Kaedah ektrapolasi : agak-agak ( daripada sedikit maklumat yang ada boleh digunakan untuk membuat agakan untuk mentafsir maklumat baru ).
Contoh : apalagi yang dia ada :
1. Permainannya – patung power ranger, bantal busuk, telefon, piano.
2. Kata kerja : perkataan yang dia sendiri buat atau orang lain yang dilihatnya.
Buat sendiri ( aktivitinya sendiri ) seperti makan, minum,duduk
Permintaan untuk bekerjasama, menafikan sesuatu
3. Menyatakan keinginan . Contoh : adik nak susu
4. Menunjukkan kerjasama :
Contoh : kalau nak ikut kena pakai kasut.
Adik suka pergi berkelah.
Adik pun suka makan sayur.
5. Bagaimana dia menunjukkan perasaannya.
Contoh : Adik sayang ibu
Abang jahat
Kucing baik
6. Adakah kanak-kanak ini mengancam ?
Contoh :
Miow makan ikan.
Kakak pun pandai buat air ( kata yang cuba mempengaruhi orang lain )
7. Kata-kata yang menunjukkan logik tempat, masa,sebab akibat ( siapayang buat )
Tempat : duduk bersila di atas lantai.
Masa : petang, malam
Sebab akibat : siapa buat ( dia akan jawab : kucing buat ),
Siapa makan( abang makan )


PSIKOLINGUITIK
Pembentukan perkataan yang ada imbuhan lambat berlaku dan pengembangan hanya atau atau banyak berlaku di sekolah. Bahasa yang berkembang canggih itu adalah bahasa yang berkembang pada tahap usia yang lanjut. Di bawah umur dua tahun, perkara ini jarang-jarang berlaku.
Selepas itu, dia tidak akan belajar tentang ayat-ayat baru. Hanya yang akan dipelajari ialah perkataan-perkataan baru.

LAD ( Language Acquisition Device )
Bagaimana kanak-kanak menguasai bahasa. Dalam diri kanak-kanak ada sejenis jentera yang digunakan untuk menguasai bahasa. Apabila kanak-kanak didedahkan kepada bahasa manusia, mereka mendengar kata-kata manusia, dia pun boleh menggunakan bahasa yang didengari. Semasa mendengar bahasa, alat itu akandihidupkan untuk mereka menguasai bahasa. Dia akan menyerap bahasa itu.
Sekiranya ibu bapa kanak-kanak itu pekak, keadaan akan menjadi sukar. Kanak-kanak yang pekak ini tidak boleh bercakap. Tempoh usia kritikal - kajian menunjukkan umur 7 tahun ke bawah, kanak-kanak dapat belajar bahasa. Sekiranya tempoh 2 tahun hingga 7 tahun ( adalah tempoh usia kritikal ). Beri perhatian : Tempoh usia kritikal. Bukti : kes-kes deraan.
Kanak-kanak lebih cepat menguasai konsep-konsep konkrit ( benda maujud ). Tetapi kata-kata konsep sukar untuk dikuasai.


Kata-kata fungsi ( kata tugas ) adalah perkara yang paling lambat dipelajari oleh kanak-kanak.
Contoh : di Ipoh.
PENGUASAAN SEMANTIK ( MAKNA )
Apa yang ada dalam minda kanak-kanak – apa yang dilihat, ada label.
Contoh : Bagaimana kanak-kanak memahami semua
1. Benda ( sejenis atau kumpulan kkerusi dengan pelbagai saiz dan bentuk ) adalah kerusi.
- Apa yang membolehkan mereka kata –kata itu kerusi.
2. Kanak-kanak melihat Kancil, Kenari, Waja, Proton – semua itu adalah kereta.
3. Lihat puyuh, bangau, merpati – kanak-kanak panggil burung tetapi bagaimana kanak-kanak membezakan sampai pada satu tahap – kanak-kanak dapat membezakan jenis atau nama burung.
a. Bangau putih
b. Gagak hitam
c. Serindit hijau.
Yang membezakan adakalanya bentuk, saiz,warna.
Prosesdalam minda kita – ada ciri-ciri prototype. Jika tidak ada prototype dalam minda kita tidak boleh membuat pengkelasan benda.
Ciri-ciri prototype : membantu kanak-kanak membaca alam.
“protype ikan paus ada pada paus. Sebab itu kita panggil iakan paus sedangkan paus adalah mamalia. Begitu juga dengan dolphin.
Adakah otak kita dapat memproses lambang ideogram dan lambang huruf ?

UNIVERSAL - serupa di dunia.

Lambang huruf : pria atau wanita –perlambangan. Ada proses yang kompleks – bagaimana proses yang berlaku sehingga menghasilkan bunyi ( guna huruf untuk lambang-lambang bunyi- tukar kepada sebutan )

BAHASA DAN OTAK
Oleh sebab itu : otak kiri dan otak kanan tidak berfungsi dengan cara yang sama.

Mary Dox 1836
Lumpuh disebelah kanan : hilang pertuturan membuktikan hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan dan bahasa.

Hemisfera kiri
Mengawal bahasa, operasi logik, analitik, matematik.

Hemisfera kanan
Emosi (kawal), muka ( mengecamkan),mengenal struktur benda.

Dalam psikolinguistik – yang dipentingkan : lateralisasi bahasa.

Daerah yang terlibat dengan bahasa.

Daerah bahasa di hemisfera kiri.


Broca wernicke gurus sudert
Bayi yang baru lahir mempunyai satu benjol di hemisfera kiri.

Batasan Otak.
Jika korpus kolosum rosak (jambatan) atau lebuhraya maklumat bagi hemisfera kiri dan hemisfera kanan.
Oleh itu otak berfungsi sebagai satu kesatuan yang lengkap kerana maklumat sampai ke satu bahagian otak sahaja.


AFASIA BERKAITAN DENGAN PERTUTURAN.
1. Pure word deafness – kecederaan beberapa bahagian dalam otak. Tidak dapat mengecam bunyi perkataan yang betul- boleh melalui melodi tetapi tidak dapat mengecam lirik lagu.
2. Konduksi ; fahampertuturan tetapi kebolehan mengulang adalah lemah.
3. Anomik : masalah untuk mencari perkataan yang bertepatandalam pertuturan spontan. Contoh : siapa nama ?
4. Aprokasia : gagal bertindak balas secara berpatutan dengan arahan-arahan lisan. Suai gerak dengan tangan walaupun faham sesuatu arahan.
5. Global : kecederaan di hemisfera kiri menjejaskan aspek bahasa. Contoh : serangan strok. Empat suku kata tidak berasas.
6. Dileksia : ward federation and neorologi
Kecelaruan bahasa yang berlaku dalam kalangan individu yang pernah mendapat pembelajaran bahasa di dalam kelas tetapi tidak menguasai kemahiran membaca ,menulis dan mengeja.

CIRI-CIRI :
• Kemahiran membaca rendah
• Susunan terbalik
• Menyongsang perkataan
• Kelemahan untuk memadankan bunyi dengan simbol.
• Pemahaman lisan rendah.
• Suka membaca senyap.
• Tulisan buruk.

PUNCA DILEKSIA
• Ada kaitan dengan kecederaan otak kanan atau kiri.
• Guna otak kanan untuk mengecam pola dan imej membentuk huruf.
• Korpus kolosum yang lemah.
• Bertindak lambat dan kurang cepat.

Dileksia ( 100 atau lebih ) dan lembam ( 70 atau kurang 70 ) : menghadapi masalah menulis dan membaca tegar.

DAERAH BAHASA DAN
1873 : wernicke memerlukan ( kedudukan daerah broca berhampiran otot yang mengawal pertuturan).
Wernicke berhampiran dengan otak yang menerima rangsangan pendengaran.

DILEKSIA BERKAITAN BAHASA
• visual
• Auditori
• Visual auditori
• Genetik


Walaupun : kebolehan memahami intonasi, mengatasi emosi ,menghargai makna social adalah di luar daerah bahasa.
2. BACAAN BAB 4 :
PENGARUH BAHASA IBUNDA DAN BAHASA KEDUA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR.

Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik. Oleh itu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan dialek yang dituturkan oleh rakyatnya. Di Sabah rakyatnya menggunakan tidak kurang 50 jenis bahasa dan dialek manakala di Sarawak dipercayai menuturkan 32 jenis bahasa. Kesimpulannya, kepelbagaian suku dan etnik menyebabkan masyarakat Malaysia menuturkan bahasa ibunda masing-masing dalam situasi tidak rasmi dan rasmi di samping bahasa Melayu atau Inggeris.

FAKTOR PERSEKITARAN DALAM MEMPENGARUHI PEMEROLEHAN BAHASA.
Faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa pelajar. Keadaan ini dialami oleh murid-murid Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain di Malaysia yang mempelajari bahasa Melayu sama ada sebagai bahasa pertama (B1) mahupun bahasa kedua atau asing (B2). Persekitaran bahasa pelajar tersebut masih didominasi oleh bahasa ibunda mereka. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa harian semasa berkomunikasi dengan individu atau kelompok daripada suku yang sama.
Penggunaan bahasa ibunda tidak hanya berlaku di luar bilik darjah, tetapi juga di dalam bilik darjah. Penggunaan bahasa ibunda masih berleluasa dalam pembelajaran bahasa Melayu di Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa kajian yang telah dilakukan seperti :
i. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981), Ajib Che Kob(1990), Liew Siew Lin, Yahya Othman dan Abdul Rasid Jamian (2003), Zamri Mahamod, Bukari Kadam, Sabariah Samsuri dan Rosmini Md. Salleh (2005).
- Pelajar-pelajar Melayu dan bukan Melayu mempelajari bahasa Melayu sebagai B1 ataupun B2 masih dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka.

ii. Abdul Hamid Mahmood(1990), Zulkifley Hamid, Karim Harun dan Saadiah Ma’alip (2000) Liew Siew Lin (2003 ) Zamri Mahamod (2005 )
- Aspek semantik, leksikal dan idiom bahasa ibunda mempengaruhi unsur-unsur linguistik dalam B2 atau dialek pelajar.

iii. Narayanan Kunci Raman (1993) dan Suthanthiradevi a/p J.N.J Money (2004- atas talian ).
- Pelajar India menghadapi masalah menggunakan vokal-vokal atau konsonan-konsonan tertentu bahasa Melayu.

iv. Liew Siew Lin (2003)
- Penggunaan kata sendi nama.

v. Zamri Mahamod, Norlela Abdollah dan Zaleha Masiman (2006)
- Kelemahan pelajar Cina dalam pembinaan ayat, terutamanya penggunaan kata sendi nama dan tanda bacaan.

vi. Arpan Shahbudin
- Kelemahan imbuhan dan kata sendi nama.

vii. Pelajar Universiti Putra Malaysia dalam Media Sandra Kasih (2003)
- Pelajar Cina mengalami kesukaran mempelajari bahasa Melayu kerana perbezaan struktur ayat, perbezaan bunyi’l’ dan’r’ , kata sandang, kelas kata dan susunan ayat.
- Murid India kerap melakukan pengguguran bunyi ‘h’ pada akhir kata, penggantian fonem ‘p’, hukum D-M, pengguguran kata sendi nama dan penggunaan kata hubung.

viii. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader (1989)
- Pengaruh bahasa ibunda mempengaruhi intonasi mereka.

ix. Farid M. Onn dan Ajid Che Kob (1981)
- Mendapati 68.4 peratus pelajar dan 43.3 peratus guru bahasa Melayu di Kelantan dan Terengganu menggunakan dialek harian ketika proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
x. Liew Sie Lin (2003)
- Menunjukkan bahawa dialek atau bahasa ibunda mempengaruhi pemerolehan bahasa Melayu pelajar bukan Melayu.
xi. Azman Wan Chik (1989)
- Kesalahan bahasa berpunca daripada gangguan ibunda atau dialek bahasa pertuturan harian, bahasa daerah, bahasa lisan, dan bahasa pasar.

xii. Zamri Mahamod(2000)
- Terdapat beberapa gangguan yang mempengaruhi pemindahan bahasa, iaitu gangguan bahasa ibunda, gangguan peralihan kod, gangguan bahasa pasar, gangguan dialek, serta gangguan interlingual dan intralingual.

PENGARUH BAHASA IBUNDA TERHADAP PERMEROLEHAN BAHASA PERTAMA PELAJAR.
JENIS-JENIS KESALAHAN.
Terdapat tiga jenis kesalahan bahasa yang kerap dilakukan oleh para pelajar Cina, India dan Melayu dalam pembelajaran bahasa Melayu.
A. KESALAHAN MORFOLOGI.
Kesalahan morfologi merangkumi kesalahan penggunaan imbuhan, penggolongan kata, penggunaan kata ganti nama diri, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Menurut Koh Boh Boon (1989) pelajar Cina sering mengabaikan imbuhan sama ada dalam pertuturan ataupun penulisan.
Contoh :
i. Contohnya : Ali di padang main bola.
ii. Sepatutnya : Ali bermain bola di padang.
Pelajar India sering melakukan kesilapan dari segi imbuhan kerana bahasa Tamil mempunyai sistem imbuhan yang tersendiri, iaitu imbuhannya dalam bentuk akhiran. Mereka kerap menggugurkan sendi nama dalam ayat bahasa Melayu.
Menurut Sandra Kasih (2003), bahasa Tamil tidak mempunyai kata sendi dan kata hubung, kecuali kata ‘tetapi’(annal).
Menurut Hamid Mahmood dalam Abdullah Hassan (1987) dalam kajian beliau terhadap pengaruh dialek Kelantan, kelemahan pelajar dalam menggunakan imbuhan men- amat ketara kerana dalam dialek Kelantan jarang sekali menggunakan imbuhan men. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga terdapat perbezaan dari strukturnya. Selain itu,imbuhan dan kata sendi jarang sekali digunakan dalam pertuturan harian ( Abdullah Hassan 1987).
Contohnya :
i. Rohani pun pandang ke kiri dan ke kanan.
Sepatutnya :
i. Rohani pun memandang ke kiri dan ke kanan.

B. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA
Kesalahan penggunaan kata mencakupi kesalahan penulisan bentuk kata (pengejaan dan penggunaan huruf tertentu), ketidaktepatan penggunaan bentuk atau jenis kata, dan kesalahan frasa kata tertentu, seperti hukum D-M dan sebagainya. Kesalahan ejaan berlaku disebabkan pelajar Cina kerap menukarkan huruf ‘r’ dengan huruf ‘l’. Contohnya :

Bahasa Melayu Bahasa Cina
i. Lori Loli
ii. Kereta Keleta
Menurut Suthanthiradevi 2004, terdapat 145 patah perkataan yang merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Tamil.
Contohnya:
i. Proses penggantian fonem vokal daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu :
a. Penggantian /e/ kepada /a/
cerita menjadi carita

b. Penggantian /a/ kepada /o/
sangat menjadi songat

c. Penggantian /e/ kepada /i/
rehat menjadi rihat

d. Penggantian /u/ kepada /o/
Untuk menjadi untok

e. Penggantian /i/ kepada /e/
Pilihan menjadi pilehan

ii. Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu :
a. Penggantian konsonan /b/ kepada /p/
Bandar menjadi pandar

b. Penggantian konsonan /p/ kepada /b/
Pecah menjadi bicah

c. Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/
Faedah menjadi paedah

d. Penggantian /g/ kepada /k/
Bagus menjadi bakus

e. Penggantian /k/ kepada /h/
Awak menjadi awah

f. Penggantian /w/ kepada /v/
Kawan menjadi kavan

g. Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/
Tanpa menjadi tampa

iii. Proses penambahan fonem juga berlaku.
a. Penambahan vokal depan rendah /a/
Harga menjadi haraga.

b. Penambahan konsonan /h/
Meja menjadi mejah

c. Penambahan konsonan /w/
Semua menjadi semuwa

iv. Proses penghilangan juga berlaku
a. Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/
Terima menjadi trima

b. Penghilangan vokal /a/
Soalan menjadi solan

c. Penghilangan konsonan /h/
Sekolah menjadi skola

d. Penghilangan konsonan/k.
Tak mahu menjadi tame

e. Penghilangan konsonan /g/
Menggunakan menjadi mengunakan

f. Penghilangan konsonan/r/
Besar menjadi besa

Kesilapan ini disebabkan pengaruh dialek pelajar. Menurut Asmah Omar (1977), kebanyakan dialek di Semenanjung Malaysia cenderung menghilangkan ‘h’ di awal kata.
Contohnya :
Dialek Bahasa Melayu
Diasut dihasut
Diidangkan dihidangkan
Mengilang menghilang

C. SINTAKSIS
Kesalahan sintaksis bermaksud binaan bahasa yang menyimpang daripada struktur ayat yang betul dalam suatu bahasa. Menurut kajian yang dilakukan oleh Suthanthiradevi (2004), pelajar India kerap kali membina yang kedudukan frasa diletakkan di tengah atau diakhir ayat mengikut konteks bahasa Tamil dan ini bertentangan dengan hukum binaan ayat biasa bahasa Melayu yang frasa nama diletakkan di hadapan.
Contohnya :
i. Saya makan nasi - ayat bahasa Melayu
Saya nasi makan - ayat bahasa Melayu dalam struktur bahasa Tamil.

Dalam kajian Wong Khek Seng (1991), pelajar Cina juga terpengaruh dengan B1 mereka. Ini bertepatan dengan hasil kajian Media Sandra Kasih (2003) yang mendapati pelajar-pelajar Cina dipengaruhi B1 ( bahasa Mandarin ) dalam penulisan B1 ( bahasa Melayu ).

Bahasa Melayu Bahasa Cina
Makanlah dulu Dulu makanlah
Kereta api sudah jalan Api kereta jalan sudah

Menurut Abdullah Hassan (1987), pengaruh bahasa lisan jelas mempengaruhi Bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu.

D. PERCAMPURAN KOD
Fenomena percampuran kod bahasa Melayu- Tamil, Melayu-Cina dan Melayu-Inggeris sering berlaku di kalangan pelajar seperti :
i. Melayu-Tamil
a. Itu vakkul suda peno ( Bakul itu sudah penuh )

ii. Melayu-Cina
Bukan saya mah!

iii. Melayu-Inggeris
Saya belum dapat result lagi.

BACAAN BAB 5.
DWIBAHASA DAN KESANNYA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR.
Malaysia merupakan negara yang rakyatnya mengamalkan penggunaan lebih daripada satu bahasa. Namun demikian, untuk berkomunikasi seharian dalam keluarga, mereka tetap menggunakan bahasa ibunda.

DEFINISI DWIBAHASA
Dwibahasa ialah penggunaan dua bahasa yangmungkin meliputi penguasaan bahasa ibunda dan bahasa asing atau bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2).
Menurut Mansoer Pateda (1990), terdapat dua istilah dwibahasa, iaitu :
a. Dwibahasa koordinasi ialah seseorang dapat menggunakan dua bahasa dalam situasi berbeza. Contohnya : seseorang menggunakan bahasa daerah di rumah, tetapi apabila berada di tempat lain akan menggunakan bahasa standard.
b. Dwibahasa majmuk terjadi apabila seseorang menguasai bahasa ibundanya sejak lahir. Selepas memperoleh pendidikan, ia memperoleh tambahan pengetahuan tentang bahasa lain.

PEMEROLEHAN BAHASA
Pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku dalam otak kanak-kanak sewaktu memperoleh dan menguasai bahasa ibundanya secara semula jadi(Mangantar Simanjuntak 1987).Seseorang menjadi dwibahasa apabila berlakunya proses pemerolehan B2. Pemerolehan B2 tidak berlaku secara semula jadi, tetapi didorong oleh berbagai-bagai motif seperti untuk mengelakkan pemencilan, memajukan kerjaya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya.
B2 boleh diperoleh melalui dua cara, iaitumelalui keadaan semula jadi (sebelum tempoh masa kritikal tamat)dan melalui keadaan terancang. Steinberg (1990) menyatakan lima sebab perbezaan pembelajaran terancang berbeza daripada keadaan pembelajaran dalam keadaan semula jadi.
i. Tekanan psikososio bilik darjah. Keadaan pembelajaran ini memaksa pelajar menyesuaikan diri kepada proses-proses kumpulan, disiplin dan tatacara bilik darjah.
ii. Data bahasa dipilih sebelum diajar. Guru memperkenalkan butir-butir bahasa sasaran yang dipilih sebelumnya. Kurikulum terancang dipatuhi dan guru cuba menyempurnakan tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan bahasa yang diajarinya.
iii. Rumus-rumus nahu dipaparkan. Guru Mungkin menggunakan B1 untuk menerangkan sesuatu struktur dalam B2.
iv. Keadaan dibuat-buat dan terhad. Penggunaan B2 di dalam bilik darjah adalah terhad dari segi keanekaannya dan skopnya jika dibandingkan dengan keadaan pembelajaran di luar bilik darjah.
v. Penggunaan alat bantuan pendidikan dan tugasan. Sebagai bahan pengajaran danpembelajaran seperti buku.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PEMEROLEHAN BAHASA KEDUA
Menurut Abdullah Hassan (1987), sesetengah mempelajari B2 atau menjadi dwibahasa kerana mereka hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Ada beberapa sebab seseorang mempelajari B2 iaitu :
i. Seseorang itu mungkin berharap agar B2 dapat memperkuatkan dirinya dalam masyarakat itu sendiri.
ii. Tuntutan peluang pekerjaan.
iii. Bahasa tersebut merupakan bahasa majoriti dalam negara tersebut.
iv. Untuk mengenali sastera dan budaya bangsa lain.
v. Tuntutan akademik atau sebagai bentuk latihan kognitif.
vi. Kepentingan pendidikan, perhubungan antara individu.
vii. Pengaruh ibu bapa untuk tujuan komunikasi.
viii. Sikap pelajar yang beranggap penting untuk pendidikan dan pekerjaan.
ix. Pertuturan dengan sesuatu kaum yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan B2.

KESAN DWIBAHASA TERHADAP PEMEROLEHAN BAHASA PELAJAR
Berdasarkan konsep dwibahasa, pelajar bukan Melayu , mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 manakala pelajar Melayu yang didedahkan kepada dialek, mempelajari bahasa Melayu sebagai B2 dan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai B2.

GANGGUAN BAHASA IBUNDA
Gangguan ini berlaku apabila si penutur tidak menguasai norma-norma sebenar bahasa tersebut. Gangguan ini tidak disedari oleh oleh penutur. Menurut Victoria et al. (2003) gangguan dalam bahasa kanak-kanak sangat nyata apabila mereka menerapkan peraturan B1 kepada B2.
Contohnya : Open the air condition (B2) – buka penghawa dingin (B1)
Pengaruh B1 ketara dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Pelajar India sering membina ayat bahasa Melayu berdasarkan sintaksis bahasa tamil (Abdul Hamid Mahmood 1989).
Contohnya :
Saya makan nasi (BM) – Saya nasi makan (BT)
Pelajar Cina juga menghadapi masalah yang sama. Hal ini demikian kerana struktur bahasa Cina berbeza dengan bahasa Melayu.
Contoh :
Abang kamu tinggal di mana ? (BM) – Abang kamu mana tinggal ? (BC)
Penggunaan unsur-unsur B1 dilanjutkan dalam B2. Ini tidak tepat kerana B2 mempunyai sifat yang berbeza dengan B1. Contohnya :
a. Unsur bunyi /r/ dengan /l/ : “baru”jadi “balu” – pelajar Cina.
b. Penggunaan frasa “lembu punya susu”-pelajar India.

GANGGUAN DIALEK
Dialek mempunyai bentuk tertentu,dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bahasa baku dari segi sebutan,tatabahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Gangguan dialek berlaku meliputi aspek sitaksis, morfologi dan leksikal. Antara negeri-negeri yang mempunyai dialek ialah negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan dan Perak.
Contohnya :
1. Bunyi [r] diakhir kata diganti dengan bunyi [?] glottis :
[aya?]- penggunaan dialek utara.
[air]- sebutan dalam bahasa Melayu standard.

2. Jalang-jalang cari makang –dialek Terengganu.

GANGGUAN PERSEKITARAN
Gangguan ini berlaku apabila B1 menerima sesuatu kata atau istilah daripada B2 tanpa sebarang pertukaran. Contohnya,kesalahan ejaan yang dibuat oleh media cetak dan elektronik mengelirukan pelajar terutamanya mereka yang belum mantap penguasaan B1.

GANGGUAN PERTUKARAN KOD (Code Switching)
Pertukaran kod merupakan peralihan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain dalam ujaran atau percakapan. Contohnya peralihan daripada satu ragam fungsiolek ke ragam lain atau daripada satu dialek ke satu dialek. Ini menyebabkan guru menghadapi masalah dalam menangani kecekapan dan kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar terutamanya murid-murid yang mempelajari B2. Menurut Mohd Hilmi Ismail (1982) pertukaran kod berlaku apabila penutur yang bertutur dalam satu bahasa(biasanya B1) menukarkan pertuturannya kepada sesuatu bahasa yang lain.

GANGGUAN PERCAMPURAN KOD (Code Mixing)
Percampuran kod ialah keadaan apabila penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu situasi penggunaan bahasa.
Contohnya :
1. Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.
a. Last week,I pergi shopping.
b. See you minggu depan.

2. Dialek dengan ragam bahasa Melayu standard.
a. Mek makang ikang.