Thursday, July 5, 2007

Kuliah 2 (2 Januari 2009): Mempersepsi Ujaran

Sila baca bab ini.

BAB II BAGAIMANA MANUSIA MEMPERSEPSI UJARAN


1. PENGENALAN

Apabila kita mendengar orang lain bercakap, rasanya kita dapat dengan mudah memahami perkara yang diperkatakannya. Kita tidak menyedari bahawa ujaran yang dihasilkan dalam bentuk bunyi-bunyi melalui udara itu sebenarnya adalah suatu hal yang kompleks. Hal ini hanya kita rasakan apabila kita mendengar orang bercakap dalam bahasa asing, melainkan bahasa asing itu kita ketahui dengan baik. Pada kebiasaanya kita benar-benar meneliti setiap perkataan yang diucapkan bagi memahaminya. Bahkan yang sering terjadi adalah bahawa belum lagi kita menangkap dan memahami suatu deretan perkataan yang diucapkan, orang itu meneruskan percakapannya dengan perkataan-perkataan lain, sehingga kita ketinggalan. Akibatnya, kita tidak dapat memahami, atau tidak memahami dengan baik, apa yang diperkatakannya. Kita malah “mendakwa” orang asing itu bercakap terlalu cepat.

Masalah yang dihadapi oleh pendengar adalah bahawa dia perlu mengadunkan bunyi-bunyi yang didengarnya itu sehingga bunyi-bunyi itu membentuk perkataan yang bermakna dan sesuai dengan konteks perkataan-perkataan itu digunakan. Untuk penutur asli, atau penutur yang sudah fasih dalam bahasa tersebut, proses seperti ini tidak dirasakan, dan datang begitu saja secara naluri. Akan tetapi, untuk penutur asing proses ini sangat rumit. Pengalaman penulis semasa mengajar bahasa Indonesia di Universiti Hawaii membuktikan hal ini. Pada suatu masa para mahasiswa diminta mendengar rakaman suatu percakapan. Dalam percakapan itu ada ayat yang berbunyi Nanti malam akan ada pesta. Kerana para mahasiswa ini masih berada pada tingkat dasar, maka ada sebahagian daripada mahasiswa itu yang keliru dan menggabungkan bunyi-bunyi itu secara tidak bermakna, sehingga muncullah ayat Nanti malama Kanada pesta. Tentulah mereka merasa bingung sebab ayat seperti ini tidak ada maknanya.

Daripada contoh di atas, dan kasus-kasus lain, tampak bahawa proses menangkap sesuatu ujaran itu bukanlah mudah. Kita harus bermula dengan proses bagaimana kita mencerna bunyi-bunyi itu sebelum kita dapat memahaminya sebagai ujaran. Oleh kerana itu, bab ini membahaskan persepsi manusia terhadap bunyi bahasa.


2. PENYELIDIKAN MENGENAI PERSEPSI UJARAN

Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penyelidikan mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat diperkatakan masih baru. Willis (1829) dan Helmholtz (1859) sudah mempelajari ciri-ciri fizikal bunyi, penyelidikan mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru bermula menjelang Perang Dunia II (Gleason dan Ratner 1998: 109).

Perkembangan penyelidikan dalam bidang ini bermula apabila berlaku kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dengan terciptanya alat telefon. Dari tahun 1936-39 Dudly yang bekerja di syarikat Bell Telephone Laboratory, Amerika, memperbaiki mesin yang dinamakan vocoder. Pada mulanya, kegunaan mesin ini adalah bagi menyampaikan signal melalui kabel telefon jarak jauh. Akan tetapi, kualitinya sebagai alat komunikasi tidak cukup baik.

Pada tahun 1940-an perusahaan telefon ini memperkenalkan spektograf, iaitu alat bagi merakam suara dalam bentuk garis-garis tebal-tipis dan panjang-pendek yang dinamakan spektogram. Penggunaannya masih sangat terbatas pada keperluan tentera dan komersial. Kualiti bunyinya semakin lama semakin baik dan peralatan untuk kajian bunyi juga menjadi semakin canggih. Kini teknologi sudah dapat mengetahui dengan tepat siapa penutur dalam sesuatu rakaman.


3. MASALAH DALAM MEMPERSEPSI UJARAN

Dalam bahasa Inggeris, secara purata orang menuturkan 125-180 perkataan setiap minit. Pembaca berita di televisyen dapat mencapai 210 perkataan, dan juru lelong pula mencapai lebih dari itu (Gleason dan Ratner 1998). Jumlah ini mengambil kira hakikat bahawa sebahagian besar perkataan dalam bahasa Inggeris itu mempunyai satu suku kata seperti: book, go, eat, come, dsb. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, perkara ini belum diselidiki. Tetapi, oleh kerana kebanyakan perkataan dalam bahasa Indonesia dan Malaysia mempunyai dua suku kata dua atau lebih, seperti: makan, tidur, membawa, menyelesaikan, maka jumlah perkataan yang diucapkan per minit pastilah lebih kecil daripada bilangan dalam bahasa Inggeris. Jumlah ini mungkin sekitar 80-110 perkataan saja.

Jikalau dilihat daripada jumlah bunyi yang diujarkan, didapati bahawa dalam bahasa Inggeris secara purata ada 25-30 segmen bunyi atau fon yang dihasilkan dalam setiap saat (Ratner & Gleason 1998). Oleh sebab sifat bunyi dalam bahasa mana pun sama, maka dapat diduga bahawa orang Indonesia pun menghasilkan jumlah bunyi yang sama setiap saat, yakni, antara 25-30 bunyi. Dengan demikian, setiap kali kita bercakap selama satu minit, kita mengeluarkan antara 1,500 -1,800 bunyi. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan kecepatan seperti itu.

Di samping kecepatan, bunyi dalam suatu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh tetapi terlebur dengan bunyi lain. Kita sebagai pendengar diharapkan dapat memisah-misahkan mana yang mengikut yang mana. Ayat Inggeris Ed had edited it bila diujarkan secara biasa akan kedengaran aneh dan lucu, /ΕdhΘdΕditidit/, tetapi penutur asli dapat mempersepsinya dengan betul.

Suara seorang perempuan, seorang lelaki, dan seorang anak juga berbeza-beza. Getaran pita suara untuk wanita adalah antara 200-300 per saat, sedangkan untuk lelaki hanya sekitar 100. Oleh sebab itu, suara seorang lelaki kedengaran lebih “garuk.” Frekuensi suara kanak-kanak lebih tinggi daripada suara perempuan oleh sebab getaran pita suaranya boleh mencapai 400 per saat. Perbezaan-perbezaan ini dapat menghasilkan bunyi yang berbeza-beza, meskipun perkataan yang diucapkan itu sama. Perkataan tidur yang diucapkan oleh seorang perempuan, lelaki, dan kanak-kanak tidak akan berbunyi sama.

Namun, kita sebagai pendengar dapat mempersepsikannya sebagai perkataan yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Bagi menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana bunyi itu dihasilkan.


4. MEKANISME UJARAN

Sumber bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita mengembang dan mengempis bagi menyedut dan mengeluarkan udara. Udara itu keluar melalui pipa rengkung, mulut dan hidung. Dalam perjalanan melalui mulut atau hidung ini ada kalanya udara itu dihalang oleh salah satu bahagian dalam mulut kita, sebelum dilepaskan. Halangan pada udara inilah yang menghasilkan bunyi. Lihatlah Gambar Rajah 1 di bawah ini.Gambar Rajah 1: Mekanisme Ujaran

Udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melalui suatu daerah yang dinamakan daerah glotal. Udara ini kemudian lalu pada lorong yang dinamakan renkung atau faring. Dari faring, ada dua saluran: yang pertama melalui hidung dan yang kedua melalui rongga mulut. Semua bunyi yang dihasilkan oleh udara melalui rongga hidung disebut bunyi sengau. Sementara itu, bunyi yang udaranya keluar melalui rongga mulut dinamakan bunyi oral.

Dalam rongga mulut terdapat dua bahagian: atas dan bawah. Bahagian atas mulut tidak bergerak, dan disebut sebagai daerah sebutan. Bahagian bawah terdiri daripada alat-alat sebutan yang boleh digerak-gerakkan.

Daerah ujaran
Daerah sebutan terdiri daripada bahagian-bahagian berikut:

1. Bibir: bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan bagi membentuk bunyi yang dinamakan dua bibir yang ertinya dua bibir bertemu. Bunyi seperti [p], [b], dan [m] adalah bunyi bilabial.
2. Gigi: untuk ujaran yang hanya gigi atas yang mempunyai peranan. Gigi ini dapat dirapatkan kepada bibir bawah bagi membentuk bunyi yang dinamakan bibir gigi. Contoh bunyi seperti ini adalah bunyi [f] dan [v]. Gigi juga dapat dirapatkan kepada hujung lidah bagi membentuk bunyi dental seperti bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Malaysia.
3. Gusi atau alveolar: daerah ini berada betul-betul di belakang pangkal gigi atas. Hujung lidah dirapatkan ke gusi atas bagi membentuk bunyi yang dinamakan bunyi alveolar. Bunyi [t] dan [d] dalam bahasa Inggeris adalah contoh bunyi alveolar.
4. Lelangit keras: daerah ini terletak pada rongga atas mulut, iaitu di belakang daerah alveolar. Pada daerah ini dapat dirapatkan bahagian depan lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan alveopalatal seperti bunyi [c] dan [j].
5. Lelangit lembut: daerah ini, terletak pada bahagian belakang rongga mulut atas. Pada lelangit lembut ini dapat dirapatkan bahagian belakang lidah bagi membentuk bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi [k] dan [g].
6. Uvula: pada ujung rahang atas terdapat anak tekak yang dinamakan uvula. Uvula dapat digerakkan bagi menutup saluran ke hidung atau membukanya. Bila uvula tidak dirapatkan kepada bahagian atas laring maka bunyi udara keluar melalui hidung. Bunyi inilah yang dinamakan bunyi sengau. Sebaliknya, bila uvula dirapatkan kepada dinding laring maka udara disalurkan melalui mulut dan menghasilkan bunyi yang dinamakan bunyi oral.

Alat-alat ujaran
7. Lidah: pada rahang bawah, di samping bibir dan gigi, terdapat pula lidah. Lidah adalah bahagian mulut yang anjal; ia dapat dilenturkan dengan mudah. Lidah dibahagi-bahagi kepada beberapa bahagian:
(a) ujung lidah, adalah bahagian yang paling depan pada lidah,
(b) daun lidah, adalah bahagian yang berada persis di belakang ujung lidah,
(c) depan lidah, adalah bahagian yang sedikit ke tengah pada bahagian daun di depan,
(d) belakang lidah, adalah bahagian yang ada pada bahagian belakang daun lidah.

Bahagian-bahagian ini dapat digerak-gerakkan dengan cara dikedepankan, dikebelakangkan, dikeataskan, dan dikebawahkan bagi membentuk bunyi-bunyi tertentu.
8. Pita suara: pita suara adalah sepasang selaput yang berada di halkum (laring). Selaput ini dapat dirapatkan, dapat direnggangkan, dan dapat dibuka luas. Status selaput suara ini turut menentukan perbezaan antara satu konsonan dengan konsonan lain.
9. Faring: saluran udara menuju ke rongga mulut atau rongga hidung.
10. Rongga hidung: rongga untuk bunyi-bunyi sengau seperti /m/ dan /n/.
11. Rongga mulut: untuk bunyi-bunyi oral seperti /p/, /b/, /a/, dan /i/.

a. Bagaimana Bunyi Dihasilkan

Bunyi yang dihasilkan dapat dibahagi kepada dua kelompok besar: konsonan dan vokal. Perbezaan antara kedua jenis bunyi ini terletak pada cara penghasilannya.

1. Penghasilan Bunyi Konsonan

Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bahagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bahagian-bahagian ini dinamakan artikulator. Bagi menghasilkan bunyi konsonan perlu diperhatikan tiga faktor. Pertama adalah titik artikulasi, iaitu tempat artikulator itu berada, sama ada didekatkan, atau dirapatkan. Bila bibir atas dan bibir bawah dirapatkan maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi bilabial. Dalam bahasa Melayu, dan banyak bahasa lain, bunyi bilabial terdiri dari bunyi [p], [b], dan [m]. Perbezaan antara kedua bunyi yang pertama dengan bunyi yang ketiga terletak pada saluran udara yang dilaluinya: [p] dan [b] melalui mulut, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi oral, sedangkan [m] melalui hidung, dan oleh sebab itu dinamakan bunyi nasal. Lihat Gambarajah 2 berikut.Bunyi [t] dan [d] bahasa Malaysia dihasilkan dengan merapatkan hujung lidah pada bahagian pangkal gigi atas dengan sedikit menyentuh bahagian depan alveolar. Bunyi seperti ini dinamakan bunyi dental. Sementara itu, bunyi [k] dan [g] dihasilkan dengan merapatkan bahagian belakang lidah ke daerah lelangit lembut. Bunyi ini dipanggil bunyi lelangit lembut atau velar.

Faktor kedua dalam menghasilkan bunyi konsonan adalah cara artikulasi, iaitu bagaimana caranya udara dari paru-paru itu kita lepaskan. Apabila udara itu kita tahan dengan ketat dalam rongga mulut lalu kemudian kita lepaskan dengan serentak maka bunyi tadi akan menghasilkan bunyi seperti letupan. Kerana itu, bunyi ini dinamakan bunyi letupan atau plosif.

Jikalau sekarang kita perhatikan bunyi [p] dan [b] sekali lagi. maka kita akan merasakan bahawa dalam membuat bunyi ini kedua bibir kita dirapatkan bagi menahan udara yang keluar dari paru-paru. Udara itu kemudian kita lepas secara serentak sehingga seolah-olah menimbulkan letupan udara. Begitu juga dengan bunyi [t] dan [d]. Perbezaannya hanyalah bahawa artikulator yang menahan udara itu bukanlah bibir atas dan bibir bawah tetapi hujung lidah dan gigi atas. Untuk bunyi [k] dan [g] udaranya ditahan oleh bahagian belakang lidah yang dirapatkan kepada daerah lelangit lembut. Udara ini pun kemudian dilepaskan secara serentak.

Dengan perkataan lain, [p], [b], [t], [d], [k], dan [g] termasuk dalam satu kategori bunyi yang sama, iaitu letupan. Akan tetapi, apa pula perbezaan antara [p]-[b], [t]-[d], dan [k]-[g]? Masing-masing pasangan bunyi ini memang berbeza dan perbezaan ini disebabkan oleh faktor ketiga, iaitu status pita suara.

Seperti dinyatakan sebelumnya, pita suara dapat terbuka luas, separuh terbuka dan tertutup. Apabila kita sedang tidak bercakap, pita suara kita terbuka luas. Pada waktu kita mengucapkan bunyi seperti [p], [t], dan [k], pita suara kita berada dalam status separuh terbuka tetapi tidak bergetar. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara yang tidak bergetar dinamakan bunyi tak bersuara. Akan tetapi, apabila pita suara tertutup dan kemudian ada udara yang mendesaknya supaya terbuka maka terjadilah getaran pada pita suara tersebut. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara bergetar ini dinamakan bunyi bersuara. Bunyi [b], [d], dan [g] termasuk dalam jenis ini. Oleh sebab itu, perbezaan antara [p] dengan [b], [t] dengan [d], dan [k] dengan [g] hanya terletak pada bergetar atau tidaknya pita suara kita. Dalam buku ini, tanda yang diunakan bagi menyatakan bahawa pita suara itu bergetar adalah tanda ~ sedangkan yang untuk tidak bergetar adalah tanda --. Perhatikan perbezaan antara bunyi /b/ dan /p/ dalam Gambarajah 3 berikut.Gambar Rajah 3: /b/ /p/

Dengan memperhatikan tiga faktor ini (titik artikulasi, cara artikulasi, dan status pita suara) maka seluruh bunyi konsonan dalam bahasa Malaysia dapat digambarkan. Lihat Jadual 1 pada halaman berikut.

Bunyi yang tertera pada jadual ini sebenarnya lebih tepat dinamakan fonem kerana bunyi-bunyi tersebut sudah meru-pakan unit yang sifatnya distingtif, yakni, sifat yang membe-dakan. Bunyi [p], misalnya, dibezakan dari [b] kerana dalam bahasa kita kedua bunyi ini membezakan antara, misalnya, parang dengan barang, pola dengan bola, dsb. Hal ini berbeza dengan [p] pada perkataan Inggeris pan dan [p] pada perkataan Inggeris nap.Rajah 1: Konsonan Bahasa Melayu

Dalam perkataan Inggeris pan bunyi [p] diucapkan dengan letusan udara yang memiliki daya letusan (aspirated). Bila kita memegang secarik kertas kecil dekat mulut kita waktu mengucapkan perkataan Inggeris ini maka kertas ini akan terdorong ke depan oleh getaran udara yang kita keluarkan. Daya yang menyebabkan getaran ini dinamakan aspirasi. Sebaliknya, bunyi [p] pada perkataan nap tidak akan memunculkan aspirasi - padahal kedua-duanya adalah [p]. Dengan perkataan lain, [p] yang dengan aspirasi dan [p] yang tanpa aspirasi bukanlah dua fonem yang terpisah tetapi adalah dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /p/. Dalam tradisi linguistik fonem ditulis di antara dua kurung miring, / /, sedangkan alofon atau bunyi di antara dua kurung siku, [ ].

2. Pembuatan Bunyi Vokal

Berbeza dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah (1) tinggi-rendahnya lidah, (2) posisi lidah, (3) ketegangan lidah, dan (4) bentuk bibir. Kerana lidah itu lentur, maka lidah dapat digerakkan untuk dinaikkan atau diturunkan. Naik-turunnya lidah menyebabkan ukuran rongga mulut berubah. Bila lidah berada di posisi tinggi, maka ruang yang akan dilalui oleh udara dari paru-paru menjadi sempit. Bunyi yang dihasilkan juga akan melengking tinggi. Bila lidah diturunkan, rongga mulut menjadi makin lebar; makin ke bawah lidah itu makin lebarlah rongga mulut tadi. Lihatlah Diagram 4 berikut yang menggambarkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Siti, /e/ pada sore, dan /e/ pada bebek.Diagram 4: Bunyi /i/ /e/ /e/

Kerana kelenturannya, lidah juga dapat dilekuk-lekuk ke de-pan atau ke belakang. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peran dalam membentuk bunyi vokal. Bila diga-bungkan dengan tinggi-rendahnya lidah maka akan terbentuklah bunyi-bunyi vokal tertentu. Lihat Diagram 5 di halaman berikut yang menggambarkan bunyi /u/ buku, /o/ Karo, dan /􀁯/ rokok. Di samping kedua faktor di atas, vokal juga ditentukan oleh tegang atau tidaknya syaraf kita waktu mengucapkannya. Wak-tu mengucapkan bunyi /i/ seperti pada perkataan Inggeris beat dapat kita rasakan ketegangan syaraf pada samping leher kita, tetapi hal seperti ini tidak kita rasakan bila perkataan yang kita ucapkan adalah bit. Kriteria ini umumnya dinyatakan dengan istilah tense dan lax yang diterjemahkan menjadi tegang atau kendur.Gambar Rajah 5: /u/ /o/ /􀁯/

Faktor keempat adalah bentuk bibir. Bunyi-bunyi vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan (rounded) atau dilebarkan (spread). Pada umumnya bunyi vokal depan seperti /i/ tiba dan /e/ kare diucapkan dengan bibir dilebarkan sedangkan bunyi vokal belakang seperti /u/ buku dan /o/ ruko dengan bibir dibulatkan.

Kalau keempat faktor ini diterapkan pada bahasa Indonesia, maka akan tergambarlah vokal-vokal bahasa kita seperti terlihat pada Jadual 2 berikut.Jadual 2: Vokal Bahasa Melayu

3. Fonotaktik

Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian perkataan. Dengan demikian maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama tetapi fonotaktiknya, yakni, sistem pengaturan fonemnya, berbeza. Bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia, misalnya, memiliki fonem /p/, /s/, /k/, /r/, dan /l/. Akan tetapi, fonotaktik bahasa Inggeris memungkinkan penggabungan /s-p-r/ dan /s-p-l/ pada awal suku seperti terlihat pada perkataan-perkataan sprite /sprait/ dan split /split/. Kebanyakan orang Indonesia tidak dapat mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini dan seringkali mereka menyisipkan sebuah vokal sehingga ucapannya menjadi /s􀂐prit/ dan /s􀂐plit/.

Bahasa Inggeris sangat kaya dengan gugus kosonan: ada 45 gugus yang dapat berada di awal, dan 190 gugus di akhir perkataan (Fries 1945). Bahasa Indonesia tidak kaya dengan gugus konsonan, tetapi bahasa Indonesia moderen kini telah menyerap gu-gus asing sehingga memungkinkan adanya tiga konsonan di awal suku, meskipun bentuk-bentuk ini hanya terdapat pada perkataan-perkataan pinjaman. Di akhir suku, kalau pun ada, perkataan-perkataan ini sangat jarang ditemukan. Dengan demikian, struktur suku kata dalam bahasa kita adalah (lihat Alwi et al. 1995):

V a-mat, i-tu, o-rang
KV ba-gi, ti-ba,
VK am-bil, ung-kap
KVK ak-bar, am-bil, pak-sa, ter-bit
KKV pla-za
KVKK teks-til, kon-teks
KKVK plan
KKKV stra-tegi
KKKVK struk-tur, kon-struk-si
KKVKK kom-pleks
KVKKK korps

Penggabungan satu struktur suku dengan satu (atau lebih) struktur yang lain membentuk perkataan. Dari contoh di atas, misalnya, kita lihat perkataan-perkataan seperti akbar, putra, dan strategi yang masing-masing adalah gabungan dari VK-KVK, KV-KKV, dan KKKV-KV-KV.

4. Struktur Suku Kata

Suatu suku kata terdiri dari dua bahagian utama, yakni, onset (pembuka) dan rima (rhyme). Rima terdiri dari nukleus (nucleus) dan koda (coda). Secara diagramatik struktur suku kata adalah seperti berikut.

Suku Kata


Onset Rima


Nukleus Koda

Suatu suku dapat memiliki ketiga-tiganya: onset, nukleus, dan koda. Akan tetapi, hal ini tidak harus. Nukleus selalu berupa vokal. Konsonan atau konsonan-konsonan yang berada di muka nukleus dalam satu suku yang sama adalah onset dan yang di belakang nukleus adalah koda. Dalam suatu suku yang wajib ada adalah nukleusnya sedangkan onset atau kodanya bersifat opsional. Beberapa contoh:

Ban : /b/ = onset, /a/ = nukleus, /n/ = koda
Tong : /t/ = onset, /􀁯 / = nukleus, /􀀱/ = koda
Tri : /tr/ = onset, /i/ = nukleus
As : /a/ = nukleus, /s/ = koda
Si : /s/ = onset, /i/ = nukleus
O (gitu): /o/ = nukleus

Tentu saja bila ada dua suku dalam satu perkataan seperti pergi maka perkataan itu dibagi menjadi dua suku, per- dan -gi, lalu kita terap-kan aturan penyukuan di atas.

Dalam bahasa Indonesia, dan bahasa mana pun, bila ada dua konsonan atau lebih yang mendahului nukleus maka konsonan yang lebih dekat dengan nukleus selalu lebih sonoran - suatu sifat bunyi yang kadar fonetiknya didominasi oleh ciri-ciri yang berkaitan dengan vois. Berikut adalah Jadual 3 yang menunjuk-kan derajat sonoritas bunyi (Giegerich 1995: 152).
Jadual 3: Urutan Sonoriti

Dari Jadual di atas tampak bahawa bunyi plosif adalah yang paling kurang-sonoran sedangkan vokal adalah yang paling sonoran. Sisanya ada di antara kedua kelompok bunyi tersebut.

Kerana adanya kodrat yang umum ini maka gugus konsonan pada kebanyakan bahasa terdiri dari gugus seperti sm-, sl-, pr-, spl-, spr-, dan str. Tidak ada gugus yang berupa ms-, ls-, rp-, pls-, rps, sts-, dst. Kita memiliki perkataan-perkataan seperti pria, pribumi, dan Sleman, tetapi tidak *rpia,* rpibumi, dan *Lseman. Satu masalah yang sampai sekarang belum ada jawabannya adalah mengapa /s/ mendahului bunyi seperti /p/ (spy) dan /t/ (step) padahal /s/ lebih sonoran daripada kedua bunyi ini.

5. Fitur Distingtif

Sejak tahun 1940-an, linguis mulai melihat ihwal bunyi dari segi oposisi yang sifatnya biner, yakni, sesuatu itu ya atau tidak, yang biasanya ditandai dengan simbol + dan -. Dalam hal fo-nem /p/ dan /b/, misalnya, satu-satunya fitur yang membezakan kedua fonem ini hanyalah ada tidaknya getaran pada pita suara. Bila ada getaran, fonem itu adalah /b/; bila tidak, /p/. Dengan perkataan lain, /b/ adalah [+vois] sedangkan /p/ adalah [-vois].
Fitur-fitur distingtif yang ada pada konsonan adalah:
a. Vokalik dan Konsonantal: semua konsonan adalah [+konsonantal] dan [-vokalik] sedangkan semua vokal adalah [+vokalik] dan [-konsonantal].
b. Anterior: bunyi yang dibuat di bahagian depan mulut adalah [+anterior]. Jadi, bunyi /p/ adalah [+anterior] sedangkan /k/ adalah [-anterior].
c. Koronal (coronal): bunyi yang dibuat di bahagian tengah atas mulut adalah [+koronal]. Jadi, bunyi seperti /p/ adalah [-koronal] tetapi /s/ adalah [+koro-nal].
d. Kontinuan (continuant): bunyi yang dibuat dengan aliran udaranya boleh terus berlanjut. Tentu saja bunyi /d/ adalah [-kontinuan] sedangkan /f/ adalah [+konti-nuan].
e. Straiden (strident): bunyi yang dibuat dengan iringan letusan suara. Dengan definisi ini maka /g/ adalah [-straiden] sedangkan /s/ adalah [+straiden].
f. Sengau: bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar melalui hidung. Kerana itu, /m/ adalah [+ senau] tetapi /t/ adalah [- sengau].
g. Bersuara: bunyi yang disertai getaran pada pita suara. Semua vokal adalah [+ suara] sedangkan /s/ adalah [- suara] dan /z/ adalah [+ suara].

Untuk bunyi vokal fitur-fitur distingtifnya adalah (1) tinggi, (2) vokalik, (3) belakang, (4) bundar, dan (5) tegang. Bunyi vokal /i/, misalnya, adalah [+vokalik], [+tinggi], [-belakang], [+tegang], dan [-bundar]. Sebaliknya, /u/ adalah [+vokalik], [+tinggi], [+belakang], [+tegang], dan [+bundar]. Tinggi merujuk pada posisi tinggi-rendahnya lidah, belakang pada letak bahagian lidah yang relevan -- apakah di bahagian muka atau belakang mulut--, bundar pada bentuk mulut dengan bibirnya, dan tegang pada keadaan urat untuk mengeluarkan bunyi tersebut. Pada vokal tidak perlu ada fitur vois kerana semua vokal adalah secara otomatis semuanya [+vois].

Lihat Jadual 5 dan 6 untuk fitur distingtif konsonan dan vokal bahasa MelayuJadual 5: Fitur Distingtif Konsonan MelayuJadual 6: Fitur Distingtif Vokal Indonesia

Dengan penjelasan di atas suatu perkataan dapat digambarkan dengan memakai fitur-fitur distingtif seperti ini. Perkataan Indonesia ban, misalnya, terdiri dari fitur-fitur berikut:
b a n
[+konsonantal] [+vokalik] [+konsonantal]
[+anterior] [+belakang] [-anterior]
[+vois] [-tinggi] [+koronal]
[-koronal] [-tegang] [+sengau]
[-straiden] [-bundar] [+vois]
[-kontinuan] [-straiden]
[-nasal] [-kontinuan]

Sebaliknya, suatu konsonan yang [+konsonantal], [+anterior], [+vois], [-koronal], [-straiden], [-nasal], dan [-kontinuan] pas-tilah bunyi /b/.

6. Suara Onset Masa

Suatu perkataan tentulah terdiri dari satu suku atau lebih. Masing-masing suku terdiri dari beberapa fonem. Perkataan ban seperti di atas, misalnya, terdiri dari tiga fonem /b/, /a/, dan /n/. Transisi dari satu bunyi ke bunyi yang lain tentunya memerlukan waktu. Bagaimana transisi itu dilakukan ditentukan oleh macam masing-masing bunyi. Transisi dari /b/ ke /an/ pada /ban/ tidak sama dengan transisi /p/ ke /an/ seperti pada perkataan pan.

Suara Onset Masa, yang sering disingkat sebagai MOM (VOT), ada-lah waktu antara (a) lepasnya udara untuk pengucapan suatu konsonan dengan (b) getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Dalam contoh perkataan Inggeris man, kerana /m/ adalah [+vois], yang berarti bahawa pita suaranya pastilah bergetar, maka celah waktu untuk bunyi ini meluncur ke bunyi /Θ/?? adalah nol. Artinya, pada saat bunyi /m/ dilepas, pita suaranya pun bergetar bersamaan dengannya. Akan tetapi, pada perkataan Inggeris tan, getaran pada pita suara terjadi 60 milisekon sesudah bunyi /p/ dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahawa /t/ adalah [-vois]. Dari bunyi [-vois] ke bunyi /􀀴/ yang [+vois] diperlukan waktu 60 milisekon. Dari gambaran ini tampak bahawa VOT untuk bunyi Inggeris /m/ adalah +0 mili-sekon sedangkan untuk /t/ adalah +60 milisekon.

Dari eksperimen yang dilakukan orang didapati bahawa untuk bahasa Inggeris suatu bunyi yang VOTnya antara 0-20 milisekon akan terdengar sebagai bunyi [+vois] sedangkan yang 40-60 milisekon adalah [-vois]. Di antara kedua angka itu, yak-ni, 30 milisekon, bunyi itu kadang-kadang terdengar sebagai vois kadang-kadang juga sebagai tak-vois (Clark & Clark 1977: 201).
Penutur asli suatu bahasa akan dengan tepat mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa mereka kerana VOT mereka adalah akurat. Sebaliknya, seorang yang berbahasa asing pada umum-nya tidak dapat setepat seperti penutur asli sehingga dia tetap kedengaran seperti orang asing, meskipun dia sangat fasih dalam bahasa asing itu. Mengapa orang Indonesia dalam mengucapkan perkataan Inggeris Bob sering disangka oleh penutur Inggeris sebagai perkataan pop adalah mungkin kerana VOT /b/ Indonesia berada di sekitar 25-35 milisekon - sesuatu yang perlu dibuk-tikan secara laboratoris.

2. Signifikan Psikolinguistik

Dari sudut pandang persepsi ujaran, apa artinya semua gambar-an di atas? Paparan di atas penting untuk persepsi ujaran kerana tanggapan kita untuk bunyi dan perkataan suatu bahasa ditentukan pula oleh bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat, fitur-fitur mana yang terlibat, dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. Telinga orang Indonesia, misalnya, tidak terlatih untuk mende-ngar bunyi [p] yang diikuti oleh aspirasi (yakni, getaran udara yang keras waktu kita mengucapkan bunyi tertentu) seperti pada bahasa Inggeris . Bila kita mengucapkan bunyi /p/ bahasa Inggeris seperti pada perkataan pan dengan benar, dan di dekat mulut kita ada sudut kertas yang kita siapkan, maka sudut kertas itu pasti akan tersentak dan bergerak. Hal ini tidak terjadi pada bahasa kita kalau kita mengucapkan perkataan yang sama ini. Kerana itu, orang Indonesia pada umumnya tidak dapat pula mendengar adanya aspirasi ini waktu mendengar perkataan-perkataan Inggeris seperti pat, pick, dan pass.

Kenyataan bahawa dalam bahasa kita pada umumnya tidak ada perkataan yang berakhir dengan dua konsonan (kecuali pada be-berapa perkataan pinjaman) membuat kita tidak peka terhadap realita ini. Kita umumnya tidak mengucapkan perkataan Inggeris think dengan /k/ sebagai bunyi akhir; bunyi ini sering kita hilangkan sehingga kita mengucapkannya sebagai thing.

Dengan singkat dapat dikatakan bahawa persepsi kita terhadap bunyi dan gabungan bunyi yang kita dengar ditentukan oleh tilas (trace) neurofisiologis yang telah tertanam pada otak kita. Kerana dalam neurofisiologi kita terdapat tilas yang menunjukkan bahawa bunyi /􀀱/ dapat dipakai di depan suku, maka pada saat kita mendengar suatu rentetan bunyi di mana ada terdapat bunyi ini kita boleh menerka bahawa bunyi ini mungkin mengawali suatu suku kata. Andaikan rentetan bunyi itu adalah [diasuka􀀱􀁯pi] maka [􀀱] boleh kita ikutkan dengan [􀁯pi ] sehingga interpretasi kita adalah Dia suka ngopi. Seandainya pendengar adalah penutur bahasa Inggeris yang sedang belajar bahasa Indonesia, dia tidak akan menggabungkan [􀀱] dengan opi kerana [􀀱] tidak pernah memulai suatu suku. Dengan demikian, tidak mustahil interpretasi dia adalah Dia sukang opi atau Dias ukang opi.

Kerana perbezaan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain boleh saja hanya terletak pada satu perbezaan dalam fitur dis-tingtif, seperti misalnya antara /p/ dan /b/, maka pengertian tentang fitur distingtif ini penting pula untuk kita ketahui. Yang membezakan pasangan minimal (minimal pair) seperti tie dan die dalam bahasa Inggeris sebenarnya bukanlah fonem /t/ dan /d/ tetapi fitur distingtif yang ada pada kedua bunyi itu, yakni, bahawa /t/ adalah [-vois] sedangkan /d/ adalah [+vois]. Begitu pula pasangan minimal Indonesia /pan/-/ban/, /pola/-/bola/ dsb.

3. Transmisi Bunyi

Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada saat suatu bunyi di-keluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam ge-lombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi ini dan dengan melalui saraf-saraf sensori bunyi ini kemudian “dikirimkan” ke otak kita untuk diproses dan kemudian ditang-kapnya. Lihatlah visualisasi di halaman berikut (mengikuti Garman, 1994: 4).
Pemrosesan di otak dibimbing oleh pengetahuan kita tentang bahasa tersebut, termasuk pengetahuan kita tentang bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat dan fitur apa saja yang terlibat.
5. PERSEPSI TERHADAP UJARAN

Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilaku-kan oleh manusia kerana ujaran adalah suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu perkataan dengan perkataan lain. Perhatikan tiga ujaran berikut: (a) Bukan angka, (b) Buka nangka, dan (c) Bukan nangka. Mes-kipun ketiga ujaran ini berbeza maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini boleh sama - [bukanaΝka].

Di samping itu, suatu bunyi juga tidak diucapkan secara persis sama tiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Bunyi [b] pada perkataan buru, misalnya, tidak persis sama dengan bunyi [b] pada perkataan biru. Pada perkataan buru bunyi /b/ dipengaruhi oleh bunyi /u/ yang mengikutinya sehingga sedikit banyak ada unsur pembundaran bibir dalam pembuatan bunyi ini. Sebaliknya, bunyi yang sama ini akan diucapkan dengan bibir yang melebar pada perkataan biru kerana bunyi /i/ adalah bunyi vokal depan dengan bibir melebar.
Namun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasanya dengan baik. Tentu saja persepsi seperti ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Pada dasarnya ada tiga tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi (Clark & Clark, 1977):

1. Tahap auditori: Pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Konsep-konsep seperti titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distingtif, dan VOT sangat bermanfaat di sini kerana ihwal seperti inilah yang memisahkan satu bunyi dari bunyi yang lain. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu kita simpan dalam memori auditori kita.
2. Tahap fonetik: Bunyi-bunyi itu kemudian kita identi-fikasi. Dalam proses mental kita, kita lihat, misalnya, apakah bunyi tersebut [+konsonantal], [+vois], [+nasal], dst. Begitu pula lingkungan bunyi itu: apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau oleh konsonan. Kalau oleh vokal, vokal macam apa - vokal depan, vokal belakang, vokal tinggi, vokal rendah, dsb. Seandainya ujaran itu adalah Bukan nangka, maka mental kita menganalisis bunyi /b/ terlebih dahulu dan menentukan bunyi apa yang kita dengar itu dengan memperhatikan hal-hal seperti titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur distingtifnya. Kemudian VOT-nya juga diperhatikan kerana VOT inilah yang akan menentukan kapan getaran pada pita suara itu terjadi.

Segmen-segmen bunyi ini kemudian kita simpan di memori fonetik. Perbezaan antara memori auditori dengan memori fonetik adalah bahawa pada memori audi-tori semua variasi alofonik yang ada pada bunyi itu kita simpan sedangkan pada memori fonetik hanya fitur-fitur yang sifatnya fonemik saja. Misalnya, bila kita mende-ngar bunyi [b] dari perkataan buntu maka yang kita simpan pada memori auditori bukan fonem /b/ dan bukan hanya titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur-fitur distingtif-nya saja tetapi juga pengaruh bunyi /u/ yang mengiku-tinya. Dengan demikian maka [b] ini sedikit banyak diikuti oleh bundaran bibir (lip-rounding). Pada memori fonetik, hal-hal seperti ini sudah tidak diperlukan lagi kerana begitu kita tangkap bunyi itu sebagai bunyi /b/ maka detailnya sudah tidak signifikan lagi. Ertinya, apakah /b/ itu diikuti oleh bundaran bibir atau tidak, tetap saja bunyi itu adalah bunyi /b/.

Analisis mental yang lain adalah untuk melihat bagaimana bunyi-bunyi itu diurutkan kerana urutan bunyi inilah yang nantinya menentukan perkataan itu perkataan apa. Bunyi /a/, /k/, dan /n/ boleh membentuk perkataan yang berbe-da bila urutannya berbeza. Bila /k/ didengar terlebih dahulu, kemudian /a/ dan /n/ maka akan terdengarlah bunyi /kan/; bila /n/ yang lebih dahulu, maka terdengarlah bunyi /nak/.
3. Tahap fonologis: Pada tahap ini mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah me-ngikuti aturan fonotaktik yang pada bahasa kita. Untuk bahasa Inggeris , bunyi /􀀱/ tidak mungkin memulai suatu suku kata. Kerana itu, penutur Inggeris pasti tidak akan menggabungkannya dengan suatu vokal. Seandainya ada urutan bunyi ini dengan bunyi yang berikutnya, dia pasti akan menempatkan bunyi ini dengan bunyi di mukanya, bukan di belakangnya. Dengan demikian deretan bunyi /b/, /􀂐/, /􀀱/, /i/, dan /s/ pasti akan dipersepsi sebagai beng dan is, tidak mungkin be dan ngis.

Orang Indonesia yang mendengar deretan bunyi /m/ dan /b/ tidak mustahil akan mempersepsikannya sebagai /mb/ kerana fonotaktik dalam bahasa kita memungkinkan urutan seperti ini seperti pada perkataan mbak dan mbok - meskipun kedua-duanya pinjaman dari bahasa Jawa. Se-baliknya, penutur Inggeris pasti akan memisahkan kedua bunyi ini ke dalam dua suku yang berbeza.

Kombinasi bunyi yang tidak dimungkinkan oleh aturan fonotaktik bahasa tersebut pastilah akan ditolak. Kombinasi /kt/, /fp/, atau / pk/ tidak mungkin memulai suatu suku sehingga kalau terdapat deretan bunyi /anaktu􀀱gal/ tidak mungkin akan dipersepsi sebagai /ana/ dan /ktu􀀱gal/.
Dalam contoh ujaran Bukan nangka di atas, setelah bunyi /b/ dipersepsi maka bunyi /u/ kemudian dianalisis secara mental dengan melalui proses yang sama. Kemudian bunyi /k/, dst. sehingga akhirnya semua bunyi dalam ujaran itu teranalisis. Yang akan membezakan antara bukan nangka, bukan angka, dan buka nangka adalah jeda yang terdapat antara satu perkataan dengan perkataan lainnya.

6. MODEL-MODEL UNTUK PERSEPSI

Dalam usaha memahami bagaimana manusia mempersepsi bu-nyi sehingga akhirnya nanti boleh terbentuk komprehensi, para ahli psikolonguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Sampai saat ini ada empat model teoritis yang telah di-ajukan orang.

a. Model Teori Motor untuk Persepsi Ujaran

Model yang diajukan oleh Liberman et al. ini, yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Motor Theory of Speech Perception, menyatakan bahawa manusia mempersepsi bunyi dengan mema-kai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi itu (Liberman et al. 1967 dalam Gleason dan Ratner, 1998). Seperti dinyatakan sebelumnya, bagaimana suatu bunyi diucapkan dipe-ngaruhi oleh bunyi-bunyi lain di sekitarnya. Namun demikian, bunyi itu akan tetap adalah fonem yang sama, meskipun wujud fonetiknya berbeza. Persamaan ini disebabkan oleh arti-kulasinya yang sama pada waktu mengucapkan bunyi tersebut. Jadi, meskipun bunyi /b/ pada perkataan /buka/ dan /bisa/ tidak persis sama dalam pengucapannya, kedua bunyi ini tetap saja dibuat dengan titik dan cara artikulasi yang sama. Dengan demikian, seorang penutur akan menganggap kedua bunyi ini sebagai dua alofon dari satu fonem yang sama, yakni, fonem /b/. Dengan perkataan lain, meskipun kedua bunyi itu secara fonetik berbeza, kedua bunyi ini akan dipersepsi sebagai satu bunyi yang sama.
Penentuan suatu bunyi itu bunyi apa didasarkan pada per-sepsi si pendengar yang seolah-olah membayangkan bagaimana bunyi itu dibuat, seandainya dia sendiri yang mengujarkannya.

b. Model Analisis dengan Sintesis

Manusia bervariasi dalam ujaran mereka, tergantung pada ber-bagai faktor seperti keadaan kesehatan, keadaan sesaat (gembira atau sedih), dan keadaan alat ujaran (sedang merokok atau tidak). Dengan demikian, kalau kita hanya menggantungkan pada fitur akustiknya saja, maka sebuah perkataan boleh saja memiliki banyak bentuk yang berbeza-beza. Kerana itu, diajukanlah suatu model yang dinamakan Model Analisis dengan Sintesis (Analysis-by-Synthesis).

Dalam model ini dinyatakan bahawa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya (Stevens 1960, dan Stevens dan Halle 1967, dalam Gleason dan Ratner 1998). Waktu dia mendengar suatu deretan bunyi, dia mula-mula mengadakan analisis terhadap bunyi-bunyi itu dari segi fitur distingtif yang ada pada masing-masing bunyi itu. Hasil dari analisis ini dipakai untuk memunculkan atau mensintesiskan suatu ujaran yang kemudian dibandingkan dengan ujaran yang baru dipersepsi. Bila antara ujaran yang dipersepsi dengan ujaran yang disintesiskan itu cocok maka terbentuklah persepsi yang benar. Bila tidak, maka dicarilah lebih lanjut ujaran-ujaran lain untuk akhir-nya ditemukan ujaran yang cocok.

Sebagai contoh, bila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi /pola/ maka mula-mula dianalisislah ujaran itu dari segi fitur distingtifnya - dimulai dengan /p/ yang berfitur [+konsonantal], [-kontinuan], [+tak-vois], dsb. Proses ini berlanjut untuk bunyi /o/, dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, disintesiskanlah ujaran itu untuk memunculkan bentuk-bentuk yang mirip dengan bentuk itu seperti perkataan /mula/, kemudian /pula/, lalu /kola/, /bola/ … sampai akhirnya ditemu-kan deretan yang persis sama, yakni, /pola/. Baru pada saat itulah deretan tadi telah dipersepsi dengan benar.

c. Model Lojik Fuzzy

Menurut model ini (Massaro, 1987, 1989) persepsi ujaran terdiri dari tiga proses: evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototipe, yakni, bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu perkataan, termasuk fitur-fitur distingtifnya. Informasi dari semua fitur yang masuk dievaluasi, diintegrasi, dan kemudian dicocokkan dengan des-kripsi dari prototipe yang ada pada memori kita. Setelah dicocokkan lalu diambil kesimpulan apakah masukan tadi cocok dengan yang terdapat pada prototipe.

Sebagai misal, bila kita mendengar suku yang berbunyi /ba/ maka kita mengaitkannya dengan suku kata ideal untuk suku ini, yakni, semua fitur yang ada pada konsonan /b/ maupun pada vokal /a/. Evaluasi fitur menilai derajat kesamaan masing-masing fitur dari suku yang kita dengar dengan masing-masing fitur dari prototipe kita. Evaluasi ini lalu diintergrasikan dan kemudian diambil kesimpulan bahawa suku kata /ba/ yang kita dengar itu sama (atau tidak sama) dengan suku kata dari prototaip kita.

Model ini dinamakan fuzzy (kabur) kerana bunyi, suku kata, atau perkataan yang kita dengar tidak mungkin persis 100% sama dengan prototipe kita. Orang yang sedang mengunyah sesuatu sambil mengatakan /ba(ra􀀱)/ pasti tidak akan menghasilkan /ba/ yang sama yang diucapkan oleh orang yang tidak sedang mengunyah apa-apa. Begitu pula orang yang sedang kena flu pasti akan menambahkan bunyi sengau pada suku ini; akan tetapi, suku kata /ba/ yang dengan bunyi sengau ini akan tetap saja kita anggap sama dengan prototipe kita.

d. Model Kohort

Model untuk mengenal perkataan ini (Marslen-Wilson dan Welsh, 1978 dan Marslen-Wilson, 1987 dalam Gleason dan Ratner, 1998; lihat juga Dominic W. Massaro 1994) terdiri dari dua tahap. Pertama, tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada perkataan yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan perkataan-perkataan lain yang mirip dengan perkataan tadi. Bila kita mendengar perkataan /prihatin/ maka semua perkataan yang mulai dengan /p/ akan teraktifkan: pahala, pujaan, priyayi, prakata, dsb. Perkataan-perkataan yang termunculkan inilah yang disebut sebagai cohort. Pada tahap kedua, terjadilah proses eliminasi secara bertahap. Waktu kita kemudian mendengar bunyi /r/ maka perkataan pahala dan pujaan akan tersingkirkan kerana bunyi kedua pada kedua-dua perkataan ini bukanlah /r/ seperti pada perkataan targetnya. Perkataan priyayi dan prakata masih menjadi calon kuat kerana kedua perkataan ini memiliki bunyi /r/ setelah /p/. Pada proses berikutnya, hanya priyayi yang masih bertahan kerana perkataan prakata memiliki bunyi /a/, bukan /i/, pada urutan ketiganya. Akan tetapi, pada proses selanjutnya perkataan priyayi juga tersingkirkan kerana pada perkataan targetnya bunyi yang keempat adalah /h/ sedangkan pada priyayi adalah /y/. Dengan demikian maka akhirnya hanya ada satu perkataan yang persis cocok dengan masukan yang diterima oleh pendengar, yakni, perkataan prihatin

Secara diagramatik model bagi mempersepsi perkataan prihatin adalah seperti berikut:
e. Model TRACE

Model ini mula-mulanya adalah model untuk persepsi huruf tetapi kemudian dikembangkan untuk mempersepsi bunyi (McClelland dan Rumelhart 1981; Elman dan McClelland 1984; 1986). Model TRACE berdasarkan pada pandangan yang koneksionis dan mengikuti proses top-down. Artinya, konteks leksikal dapat membantu secara langsung pemrosesan secara perseptual dan secara akustik. Begitu pula informasi di tataran perkataan dapat juga mempengaruhi pemrosesan pada tataran di bawahnya.

Proses ini terdiri dari tiga tahap: tahap fitur, tahap fonem, dan tahap perkataan. Pada masing-masing tahap ada node-node yang mewakili fitur distingtif, fonem, dan perkataan. Masing-masing node mempunyai tingkat yang dinamakan resting, threshold, dan activation. Bila kita mendengar suatu bunyi, maka bunyi ini akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif tertentu dan “mengisytirihatkan” fitur-fitur distingtif lain yang tidak relevan. Jadi, seandainya kita mendengar bunyi /ba/, maka bunyi /b/ akan mengaktifkan fitur-fitur distingtif [+konsonantal], [+anterior], [+vois] dan beberapa fitur yang lain, tetapi fitur-fitur seperti [+vokalik], [+nasal], dan [+koronal] akan “diistirahatkan.” Dengan perkataan lain, fitur-fitur yang relevan itu tadi muncul pada tingkat threshold.

Node-node ini saling berkaitan sehingga munculnya fitur-fitur tertentu pada tingkat threshold boleh pula memunculkan node-node yang lain. Kerana perbezaan antara /b/ dan /p/ hanyalah pada soal vois maka waktu /b/ muncul, /p/ boleh pula ikut muncul untuk dikontraskan, meskipun kemudian disingkirkan. Begitu pula ada jaringan interkoneksi antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Munculnya /k/ dan /o/ untuk perkataan Inggeris coat boleh memunculkan perkataan code, boat, dan road pada tataran perkataan.

Melalui proses eliminasi pada masing-masing tahap akhirnya ditemukan perkataan yang memang kita dengar.


7. PERSEPSI UJARAN DALAM KONTEKS

Di atas tadi digambarkan bagaimana manusia memproses ujaran yang kita dengar secara satu per satu. Akan tetapi, dalam kenyataannya bunyi itu tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi yang lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain sehingga bunyi-bunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lafal bunyi yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain tidak sama dengan lafal bunyi itu bila dilafalkan secara sendiri-sendiri. Bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /i/ (seperti pada perkataan fikir) akan berbeza dengan bunyi /p/ yang diujarkan sebelum bunyi /u/ (seperti pada perkataan pukat). Pada rentetan yang pertama, bunyi /p/ ini akan terpengaruh oleh bunyi /i/ sehingga ucapan untuk /p/ sedikit banyak sudah diwarnai oleh bunyi /i/, yakni, kedua bibir sudah mulai melebar pada saat bunyi /p/ diucapkan. Sebaliknya, bunyi /p/ pada /pu/ diucapkan dengan kedua bibir dibundarkan, bukan dilebarkan seperti pada /pi/.
Namun demikian, sebagai pendengar kita tetap saja dapat menentukan bahawa kedua bunyi /p/ yang secara fonetik berbeza adalah satu bunyi yang secara fonemik sama. Kerana itulah maka betapa pun berbezanya lafal suatu bunyi, pendengar akan tetap menganggapnya sama bila perbezaan itu adalah akibat dari adanya bunyi lain yang mempengaruhinya. Dengan perkataan lain, alofon-alofon suatu bunyi akan tetap dianggap sebagai satu fonem yang sama.

Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi boleh pula dipengaruhi oleh kecepatan ujaran. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Akan tetapi, sebagai pendengar kita tetap saja dapat memilah-milahnya dan akhirnya menentukannya. Pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi.

Faktor lain yang membantu kita dalam mempersepsi suatu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis mahupun semantik bahasa kita. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari wujud kalimat di mana bunyi itu terdapat. Bila dalam mengucapkan kalimat Dia sedang sakit kita terbatuk persis pada saat kita akan mengucapkan perkataan sakit, sehingga perkataan ini kedengaran seperti /keakit/, pendengar kita akan dapat menerka bahawa perkataan yang terbatukkan itu adalah sakit dari konteks di mana perkataan itu dipakai atau dari perkiraan makna yang dimaksud oleh pembicara.
Dari gambaran ini dapatlah dikatakan bahawa pengaruh konteks dalam persepsi ujaran sangatlah besar. Dari sintaksisnya kita tahu bahawa urutan pronomina, kala progresif, dan adjektiva adalah urutan yang benar. Dari semantiknya terdapat pula kecocokan antara ketiga-tiga perkataan ini. Daripada konteksnya ketiga-tiga perkataan ini memberikan makna yang layak.

Kuliah 1 (19 Disember 2008): Pengertian Dasar Psikolinguistik

1. PENGENALAN

Orang pada umumnya tidak merasakan bahawa menggunakan bahasa adalah suatu kemahiran yang luar biasa kompleksnya. Penggunaan bahasa terasa lumrah kerana memang dengan tidak diajari oleh siapa pun, seorang bayi akan membesar bersama-sama dengan pertumbuhan bahasanya. Dari umur setahun hingga satu setengah tahun, seorang bayi mula mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang dapat kita kenali sebagai perkataan. Ujaran satu perkataan ini tumbuh menjadi ujaran dua perkataan, dan akhirnya menjadi ayat kompleks apabila menjelang umurnya empat atau lima tahun.

Apabila kita dewasa, kita menggunakan bahasa kita seolah-olah dengan tidak berfikir. Apabila kita ingin mengungkapkan sesuatu, pada masa itu pulalah kita mengeluarkan bunyi-bunyi yang disebut bahasa. Akan tetapi, jikalau kita renungkan secara mendalam, kita merasakan bahawa penggunaan bahasa adalah realisasi daripada kemampuan yang hanya manusialah yang dapat melakukannya.

Bayangkan pada suatu masa anda berjalan-jalan dengan anak atau anak saudara anda yang kecil di zoo dan melihat seekor binatang. Anda berkata:

Lihat tu, singanya besar, ya.

Pada suatu masa lain, semasa berada di pusat membeli-belah anda berkata:

Kita makan kuetiau saja, ya.

Daripada dua contoh ini saja kita mesti bertanya, bagaimana kita dapat memilih perkataan yang berbunyi [singa] padahal dalam minda kita pastilah terdapat ribuan perkataan yang kita simpan, sebahagiannya mirip dan sebahagian yang lain tidak mirip dengan perkataan atau konsep singa. Perkataan yang konsepnya mirip dengan singa adalah, misalnya, harimau, gorila, kucing, dan anjing; begitu juga ada yang bunyinya mirip dengan [singa] adalah, misalnya, singkong, senget, dan singkir. Perkataan yang tidak mirip sangat adalah banyak sungguh, misalnya, pohon, gudeg, sepatu, dan sepeda. Begitu juga dengan perkataan kuetiau: yang kelompoknya sama adalah, misalnya, bakso, gado-gado, dan lontong tahu; yang bunyinya mirip, misalnya, ramai, damai, dan sate.

Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana sampai kita dapat mengeluarkan perkataan singa atau kuetiau dan bukan perkataan lain? Jikalau kita keliru dalam berbahasa, pilihan perkataan yang dikelirukan itu pastilah tidak jauh daripada perkataan yang kita inginkan, baik dilihat daripada segi bunyi atau pun maknanya. Dalam lawatan ke zoo di atas, semasa merujuk kepada singa tidak mungkin kita akan berkata Lihat, tu, kasutnya besar, ya. Mungkin juga kita akan berkata Lihat, tuh, harimaunya besar, ya. Kekeliruan pemilihan perkataan harimau, dan bukan kasut, untuk singa, pastilah mempunyai alasan. Orang tidak membuat kekeliruan pemilihan perkataan secara sembarangan; pastilah ada aturan yang diikuti oleh manusia mana pun juga mengapa kesalahannya teratur seperti itu.

Begitu juga kalau kita tersilap lidah. Perkataan yang tersilap itu pastilah tidak jauh daripada perkataan aslinya. Ketersilapan perkataan antisipasi oleh pelawak Timbul menjadi antisisapi (sapi = lembu) tidak tanpa alasan. Dia tidak akan mungkin membuat kesilapan itu menjadi perkataan lain seperti antirayap atau antidemo, jauh sekali daripada menjadi perkataan-perkataan seperti demonstrasi, urbanisasi, dsb. Walaupun dia mungkin tidak mengetahui alasannya, dia mempunyai gerak hati dalam memilih kekeliruan yang tepat. Dia boleh juga betul-betul tersilap lidah dan berkata kelapa padahal yang dimaksudkannya adalah kepala.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa dalam kita berbahasa, kita melakukan aktiviti mental yang kemudian tertuang dalam bentuk bahasa yang kita gunakan.


2. SEJARAH LAHIRNYA PSIKOLINGUISTIK

Psikolinguistik, sebagaimana tertera pada istilah ini, adalah ilmu gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis (Kess, 1992). Pada waktu itu kajian bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang “ilmiah.” Sementara itu, di benua Amerika kaitan antara bahasa dengan ilmu jiwa juga mula tumbuh. Perkembangan ini dapat dibahagi kepada empat tahap (Kess, 1992): (a) tahap formatif, (b) tahap linguistik, (c) tahap kognitif, dan (d) tahap teori psikolinguistik, realiti psikologi, dan ilmu kognitif.

a. Tahap Formatif

Pada pertengahan abad ke dua puluh John W. Gardner, seorang sarjana psikologi dari Carnegie Corporation, Amerika, mula menggagaskan penggabungan kedua ilmu ini. Idea ini kemudian dikembangkan oleh sarjana psikologi lain, John B. Carroll, yang pada tahun 1951 menyelenggarakan seminar di Universiti Cornell bagi merintis keberkaitan antara kedua disiplin ilmu ini. Pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1953 di Universiti Indiana. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para sarjana ilmu psikologi dan sarjana ilmu linguistik sehingga banyak penyelidikan yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu ini (Osgood dan Sebeok, 1954). Pada masa itulah istilah psycholinguistics pertama kali digunakan. Kelompok ini kemudian mendukung penyelidikan mengenai relativiti bahasa mahupun universal bahasa. Pandangan tentang relativiti bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Lee Whorf (1956) dan universal bahasa seperti yang dikemukakan dalam karya Greenberg (1963) adalah karya-karya pertama dalam bidang psikolinguistik.

b. Tahap Linguistik

Perkembangan ilmu linguistik, yang sejak mulanya berorientasi kepada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke aliran mentalisme, yang sering juga disebut sebagai nativisme, pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Chomsky, Syntactic Structures, dan kritikan tajam Chomsky terhadap teori behaviorisme B. F. Skinner (Chomsky 1959). Inilah yang membuatkan psikolinguistik sebagai ilmu yang banyak diminati orang. Hal ini semakin berkembang kerana pandangan Chomsky tentang keuniversalan bahasa semakin mengarah kepada pemerolehan bahasa, khususnya pertanyaan “mengapa kanak-kanak di mana pun juga, memperoleh bahasa mereka dengan menggunakan strategi yang sama.”

Kesamaan dalam strategi ini didukung pula oleh perkembangan ilmu neurolinguistik (Caplan 1987) dan biolinguistik (Lenneberg, 1967; Jenkins 2000). Kajian dalam bidang neurolinguistik menunjukkan bahawa manusia dicipta dengan memiliki otak yang berbeza daripada primat lain, baik dalam struktur mahupun fungsinya. Pada manusia ada bahagian-bahagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan, sedangkan pada binatang bahagian-bahagian ini tidak ada. Daripada segi biologi, manusia juga dicipta dengan memiliki struktur biologi yang berbeza daripada binatang. Mulut manusia, misalnya, memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia mengeluarkan bunyi yang berbeza-beza. Ukuran ruang mulut secara perbandingan dengan lidah, keanjalan lidah, dan tipisnya bibir, membuatkan manusia dapat menggerak-gerakkannya secara mudah bagi menghasilkan bunyi-bunyi yang distingtif.

Biolinguistik, iaitu ilmu gabungan antara biologi dan linguistik, bergerak lebih luas kerana ilmu ini mencuba menjawab lima pertanyaan poko dalam kajian bahasa seperti yang dikemukakan oleh Chomsky: (1) apa yang dimaksud dengan pengetahuan mengenai bahasa, (2) bagaimana pengetahuan itu diperoleh, (3) bagaimana pengetahuan itu diterapkan, (4) mekanisme otak manakah yang relevan dalam hal ini, dan (5) bagaimana pengetahuan ini berfungsi dalam spesies manusia (Jenkins 2000). Pertanyaan pertama merujuk kepada pengetahuan kebahasaan manusia, yakni, pengetahuan seperti apa yang dimiliki oleh manusia sehingga dia dapat berbahasa. Ini dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, iaitu dari mana datangnya pengetahuan itu. Apakah pengetahuan itu sudah ada (innate) sejak manusia dilahirkan, atau diperoleh dari persekitaran setelah manusia itu lahir. Pertanyaan ketiga mencuba menjawab masalah bagaimana pengetahuan yang dimiliki itu diterapkan pada data yang masuk. Dengan pengetahuan yang kita miliki, parameter apa yang kita gunakan bagi mengolah dan mencerna input yang masuk pada kita. Pertanyaan keempat menyangkut fungsi otak manusia yang membezakannya daripada otak binatang; dan pertanyaan terakhir merujuk kepada perkara yang membezakan manusia daripada binatang, iaiyu apakah pengetahuan dan kemampuan berbahasa itu milik eksklusif manusia. Apakah binatang tidak dapat berbahasa?

Keberkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terancang secara genetik. Pertumbuhan bahasa pada kanak-kanak tidak ada bezanya dengan pertumbuhan payudara atau misai pada manusia. Manusia dilahirkan ke dunia bukan sebagai piring kosong (tabula rasa). Waktu dilahirkan, manusia sudah dibekali dengan apa yang dinamakanny fakulti-fakulti minda yang salah satu bahagiannya khusus dicipta untuk pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, manusia sudah memiliki kudrat pada masa lahir, dan bekalan inilah yang kemudian membuatnya dapat mengembangkan bahasa.

Para sarjana sudah banyak melakukan penyelidikan dan mencuba mengajar binatang berbahasa (Kellogs 1933; Hayes 1947; Gardner 1966; Terrace, 1979), tetapi tidak satu pun daripada mereka itu yang berjaya. Gua, seekor cimpanzi yang dikaji oleh Profesor dan Puan Kellog, dapat memahami sekitar tujuh puluh perkataan tetapi dia tidak dapat berbahasa. Viki, cimpanzi yang diajar oleh Dr. dan Puan Hayes, akhirnya hanya dapat mengatakan papa, mama, cup, dan up. Profesor dan Puan Gardner melatih cimpanzi Washoe menggunakan bahasa isyarat. Washoe hanya berjaya menguasai sekitar 100 perkataan dalam masa 21 bulan, tetapi masih tidak dapat berbahasa. Cimpanzi yang dilatih oleh Herbert Terrace yang bernama Nim Chimsky (sebagai gurauan kepada Noam Chomsky!) tampaknya menunjukkan adanya kemampuan menggabungkan perkataan, tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata bahawa kemampuan itu semu belaka.

Kegagalan semua projek penyelidikan ini membuktikan bahwa pemerolehan bahasa adalah unik untuk spesies manusia saja. Hanya manusia sajalah yang dapat berbahasa. Makhluk lain dapat melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi kemampuan mereka terbatas hanya pada hal-hal bukan lisan. Apabila sampai pada hal-hal lisan, di situlah mereka berbeza daripada manusia.

c. Tahap Kognitif

Pada tahap ini psikolinguistik mula mengarah kepada fungsi kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Pelopor seperti Chomsky mengatakan bahawa sarjana linguistik itu sebenarnya adalah sarjana psikologi kognitif. Pemerolehan bahasa pada manusia bukanlah penguasaan komponen bahasa dengan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kognitif. Tatabahasa, misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas daripada kognisi manusia kerana konstituen dalam sesuatu ujaran sebenarnya mencerminkan realiti psikologi yang ada pada manusia tersebut.

Ujaran bukanlah suatu urutan bunyi yang linear tetapi urutan bunyi yang membentuk unit-unit konstituen yang berhierarki dan masing-masing unit ini adalah realiti psikologis. Frasa orang tua itu, misalnya, membentuk suatu kesatuan psikologis yang tidak dapat dipisahkan. Frasa ini dapat digantikan dengan hanya satu perkataan saja seperti Ahmad atau dia.

Pada tahap ini orang juga mulai membincangkan peranan biologi bahasa kerana mereka mula merasa bahawa biologi adalah landasan tempat bahasa itu tumbuh. Orang-orang seperti Chomsky dan Lenneberg mengatakan bahawa pertumbuhan bahasa seorang manusia itu berkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya.

d. Tahap Teori Psikolinguistik

ada tahap akhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah daripada ilmu-ilmu lain kerana pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia menyangkut banyak cabang ilmu pengetahuan lain. Psikolinguistik tidak lagi terdiri daripada psiko dan linguistik saja tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetik. Neurologi mempunyai fungsi yang sangat rapat dengan bahasa kerana kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan kerana persekitaran tetapi kerana kudrat neurologi yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki seperti sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Ilmu falsafah juga kembali memegang peranan kerana pemerolehan pengetahuan adalah masalah yang menjadi perdebatan di antara para ahli falsafah sejak zaman dulu. Apakah yang dikatakan pengetahuan itu dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Primatologi dan genetik mengkaji sampai seberapa jauh bahasa itu milik khusus manusia dan bagaimana genetik berkait dengan pertumbuhan bahasa.

Dengan perkataan lain, psikolinguistik kini menjadi illmu yang disokong oleh ilmu-ilmu lain.


3. DEFINISI PSIKOLINGUISTIK

Dengan huraian di atas kita seterusnya bertanya apa sebenarnya yang dinamakan ilmu psikolinguistik itu? Orang memberi definisi yang berbeza-beza meskipun pada isi patinya sama. Aitchison (1998: 1) memberi definisi sebagai suatu “kajian tentang bahasa dan minda.” Harley (2001: 1) mengatakannya sebagai suatu “kajian tentang proses-proses mental dalam penggunaan bahasa.” Sementara itu, Clark dan Clark (1977: 4) mengatakan bahawa psikologi bahasa berkaitan dengan tiga hal utama: kefahaman, penghasilan, dan pemerolehan bahasa. Daripada definisi-definisi ini dapatlah disimpulkan bahawa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka membna pengetahuan berbahasa.

Secara rinci psikolinguistik mempelajari empat topik utama: (a) kefahaman, iaitu proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan oleh orang dan memahami apa yang dimaksudkan, (b) penghasilan, iaitu proses-proses mental pada diri kita yang membuat kita dapat membuat ujaran seperti yang kita ujarkan, (c) dasar biologi serta neurologi yang membuat manusia dapat berbahasa, dan (d) pemerolehan bahasa, iaitu bagaimana kanak-kanak memperoleh bahasa mereka.

Keempat topik utama ini, dan beberapa topik lain yang berkaitan, akan dibincagkan dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Namun, supaya dapat memahami pemaparan ini dengan lebih baik, perlu terlebih dahulu kita samakan persepi kita tentang bahasa, iaitu apa sebenarnya bahasa dalam pandangan kaum mentalis.


4. KUDRAT BAHASA

Apabila kita melihat ib ayam dengan anak-anaknya, sering kali kita melihat dan mendengar ibu itu mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu dan dalam masa sekejap kanak-kanak yang bersebaran itu berlari-lari menghampiri ibunya. Setelah kita perhatikan ternyata ibu ayam tu mengeluarkan bunyi-bunyi itu bagi memberitahu anak-anaknya bahawa dia menemui makanan untuk mereka.

Pada suatu peristiwa lain, dengan cara menari-nari lebah dapat memberitahu teman-teman lebah lain ada sumber manisan, berapa banyak manisan itu, di mana manisan itu berada, dan berapa jauh jaraknya. Tarian yang dilakukan dalam bentuk seperti angka delapan dipamerkan kepada teman-temannya; kecepatan dia menari dan kekerapan kibasan sayapnya menandakan jumlah serta jarak tempat manisan itu dari sarang. Jenis angka delapan yang dibuatnya menunjukkan ke arah mana manisan itu berada (von Frisch 1981).

Ada jenis kera tertentu, yang dapat memberitahu teman-teman kera lain apabila ada bahaya yang mengancam, dengan agak rinci. Apabila bahaya itu datang dari bawah pohon, misalnya, ada harimau yang sedang lalu, mereka memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera itu semuanya lari bersembunyi ke atas pohon. Sebaliknya, bila ancaman bahaya itu datang dari atas, misalnya, ada burung helang yang sedang terbang, maka dengan cara-cara tertentu mereka diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon, dan seterusnya.

Daripada tiga contoh ini tampak bahawa ayam, lebah, dan kera dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan “bahasa” mereka sendiri. Begitulah pula manusia. Kita juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa kita. Pertanyaan yang timbul adalah apakah bahasa yang digunakan oleh binatang itu sama dengan bahasa yang digunakan oleh manusia?

Meskipun pada satu pihak ada beberapa persamaan, pada pihak lain ada ciri-ciri khusus yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang. Pertama, bahasa manusia memiliki ketergantungan kepada struktur. Suatu rentetan perkataan dalam ayat tidak membentuk rentetan yang sembarangan, tetapi satu bergantung pada yang lain. Urutan perkataan memang tampak linear tetapi satu perkataan dengan satu perkataan lain membentuk suatu struktur yang berhierarki. Perhatikan contoh berikut:

(1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering.

Dalam ayat kita menemui bahawa orang tua itu membentuk satu kesatuan, satu unit yang berlainan, dan mencangkul ladang kering menjadi suatu unit lain pula. Dua daripada tiga unit ini dapat pula dipecah menjadi unit yang lebih kecil sehingga daripada unit orang tua itu kita dapatkan orang tua dan itu; selanjutnya orang tua dipecah menjadi orang dan tua. Daripada unit mencangkul ladang kering kita dapatkan mencangkul dan ladang kering; dari ladang kering menjadi ladang dan kering. Selama unit itu masih belum merupakan unit yang terkecil pemecahan itu masih boleh terus dilakukan. Demikianlah seterusnya sehingga kalimat (1) apabila direpresentasikan dalam diagram pohon akan tampak seperti pada (1a) di mana A = ayat, F = frasa, N = nama, K = kerja, ADJ = adjektif, PEN = penentu, dan KB = kata bantu. Daripada diagram pohon pada halaman berikut kita lihat bahawa ayat (1) terdiri daripada Frasa Nama, Kata bantu, dan Frasa Kerja; Frasa Kerja terdiri daripada Kata Kerja dan Frasa Nama; Frasa Nama terdiri daripada Nama, Adjektif, dan Penentu. (Catatan: Dalam teori terbaru Chomsky, Government and Binding serta The Minimalist Program, Frasa Nama (NP) sudah diganti menjadi Frasa Determiner (DP), tetapi perubahan ini tidak kami ikuti di sini (lihat Bahagian 5 di halaman 18).

Frasa orang tua itu (dan) harus merupakan dua unit yang terpisah sehingga tidak mungkinlah kedua unit itu diatur dengan cara lain. Perkataan itu, misalnya, tidak dapat bersatu dengan harus bagi membentuk dua unit orang tua // itu harus; begitu pula mencangkul tidak dapat bersatu dengan ladang tanpa kering ikut juga – mencangkul ladang // kering.

Kebergantungan seperti ini menunjukkan bahawa unit, yang umumnya dinamakan konstituen, membentuk suatu hierarki dan merupakan realiti psikologis, bukan hanya sekedar penggabungan yang tanpa alasan. Seandainya ayat (1) dibaca sebagai (1a)Orang tua itu harus mencangkul ladang kering

dengan pemisahan yang tidak berdasar kepada konstituen, ayat itu sukar dimengerti. Cubalah bacakan ayat (1b) berikut untuk orang lain dengan berhenti sejenak pada tiap tanda // yang diberikan. Pastilah orang itu mengalami kesukaran memahami ayat yang anda baca ini.

(1b) Orang tua // itu harus // mencangkul ladang // kering.

Kebergantungan struktur juga dapat dilihat daripada bentuk ayat lain yang berkaitan. Jikalau ayat

(1) kita jadikan ayat tanya, maka salah satu bentuknya adalah (1c).

(1) Orang tua itu harus mencangkul ladang kering.

(1c) Haruskah orang tua itu mencangkul ladang kering?

Penutur bukan orang Indonesia dapat mengambil kesimpulan bahawa cara membentuk kalimat tanya dalam bahasa Indonesia adalah dengan menempatkan perkataan harus di bahagian muka kalimat dan menambahkannya dengan – kah; dan ini ternyata benar dengan ayat-ayat lain seperti (2-4).

(2) Haruskah teman kamu datang sekarang?
(3) Haruskah dia melakukan hal itu?
(4) Haruskah para penunjuk perasaan luar kota itu menghalang jalan tol?

Akan tetapi, dari kalimat (5) kita tidak dapat membentuk kalimat tanya (5a).

(5) Para penunjuk perasaan yang harus menunjuk perasaan ternyata tidak datang.

(5a) *Haruskah para penunjuk perasaan yang menunjuk perasaan ternyata tidak datang?

Alasan mengapa kalimat (5a) tidak dapat kita terima adalah kerana perkataan harus bukanlah bahagian daripada kalimat induk Para penunjuk perasaan ternyata tidak datang. Perkataan ini adalah bahagian daripada anak kalimat yang harus menunjuk perasaan. Dalam bahasa Indonesia, dan sebenarnya dalam bahasa mana pun, suatu elemen dalam anak kalimat tidak dapat dipindahkan ke suatu tempat pada kalimat induk.

Dari contoh-contoh di atas jelas tampak bahawa dalam pembentukan kalimat interogatif yang sederhana seperti ini pun ketergantungan struktur memegang peranan penting.

Ciri kedua yang membezakan bahasa manusia dengan bahasa binatang adalah bahawa bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif. Dari segi pemakai bahasa, dia kreatif kerana dia memiliki kemampuan bagi memahami dan mengujarkan ujaran baru mana pun. Ujaran yang kita dengar bila-bila pun juga tidak pernah ada yang sama dengan ujaran yang kita dengar sebelumnya, meskipun topiknya sama. Namun demikian, kita dapat memahaminya. Begitu pula dalam berujar: kita tidak pernah mengeluarkan dua ujaran yang persis sama, kalau pun kita berbicara tentang hal yang sama. Sifat kreatif ini hanya ada pada manusia. Kalimat berikut mungkin belum pernah anda dengar sebelumnya, tetapi anda pasti memahaminya.

(6) Kasihan orang itu, kakinya pendek sebelah tetapi dia harus memikul sekeranjang batu giling untuk sekedar mencari makan di hari yang panas itu.

Dari segi bahasanya sendiri, bahasa bersifat kreatif kerana struktur bahasa memungkinkan penggunanya bagi memanipulasinya selama kaidah-kaidah tertentu diikuti. Dalam suatu kalimat yang berakhir dengan nama, misalnya, kita selalu dapat menambah anak kalimat relatif, dan bila anak kalimat relatif ini juga berakhir dengan nama, kita masih dapat meluaskannya sampai memori kita membatasinya. Dari contoh berikut tampak adanya kreativiti bahasa.

(7) Para penunjuk perasaan membakar rumah yang dimiliki oleh orang yang mencuri harta yang selama ini disimpan di bank yang akan dibekukan oleh pemerintah yang sedang mencoba mengemaskan ekonomi yang ….

Bahasa juga kreatif kerana bentuknya tidak dikontrol oleh faktor eksternal. Bila seorang manusia kakinya terpijak oleh orang lain waktu naik bus, reaksi verbal yang akan diberikan tidak dapat diramalkan. Dia boleh berteriak: Aduuuh; dia boleh mengumpat: Mata butakah, tak nampak jalan!, atau dia boleh diam saja. Waktu melihat Ratu Cantik Dunia muncul, orang boleh berucap sambil memalingkan muka: Ada syaitan, syaitan, syaitan. Tetapi ada pula yang mungkin berkata: Wah! cantiknya, dsb. Faktor eksternal seperti pijakan pada kaki dan munculnya Ratu Cantik Dunia tidak dapat menentukan bentuk bahasa yang diujarkan oleh manusia. Reaksi seperti ini berbeda dengan reaksi binatang. Apabila seekor kucing terpijak ekornya, dia pasti akan menjerit miauuu … dan bahkan boleh pula dia mencoba menggigit si pemijak.

Ciri ketiga adalah bahawa bahasa dapat digunakan bagi mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan untuk sesuatu yang dibayangkan. Struktur bahasa memungkinkan kita untuk berbicara tentang peristiwa yang terjadi kemarin atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Bahasa manusia memungkinkan kita berbicara tentang hujan petang semalam atau perkara mengenai Sultan Mansor Shah Mada dari kerajaan Melaka. Struktur bahasa juga memungkinkan kita berbincang tentang apa pun yang kita rancangkan atau akan terjadi pada masa depan. Kita bahkan dapat berbicara tentang angan-angan mahupun impian. Hal-hal seperti ini tidak terdapat pada alat komunikasi binatang.

Binatang, seperti lebah, dapat pula menyatakan tempat madu yang baru dilihatnya, tetapi kemampuan seperti ini sangat terbatas. Seandainya dalam menuju ke sarang madu lebah itu melewati sarang lain, dia akan tetap menuju ke sarang madu yang mula-mula.

Ciri keempat adalah bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur dalam (deep structure) dan struktur permukaan (surface structure). Dalam banyak hal kedua struktur ini memang bersatu sehingga tidak tampak adanya perbezaan. Dalam ayat (8) baik struktur dalam mahupun struktur permukaannya adalah sama.

(8) Ramai ahli parlimen yang tuang.

Namun dalam banyak hal yang lain ada satu struktur permukaan yang sebenarnya memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Dalam contoh bahasa Inggeris berikut:

(9) The shooting of the hunter was terrible

kita hanya melihat adanya satu struktur permukaan. Akan tetapi, satu ayat ini memiliki dua struktur dalam yang berbeza. Kerana itu, maknanya pun dua juga, yakni:

(9a) The hunter shot someone and the way he did it was very bad.
(9b) Someone shot the hunter and this action was very bad.

Di sini tampak bahawa dua makna yang terkandung dalam (9) disebabkan oleh adanya dua struktur dalam yang berbeza seperti terlihat dalam (9a-b).

Tidak mustahil pula adanya dua struktur permukaan yang sama, tetapi sebenarnya mewakili dua struktur dalam yang berbeza. Dalam ayat Inggeris

(10) John is easy to please
(11) John is eager to please

kita lihat bahawa kedua ayat ini memiliki struktur lahir yang persis sama: subjek diikuti oleh kata kerja is, adjektif easy/eager, infinitif to, dan kata kerja please. Akan tetapi, dari (10) kita boleh membuat (10a) sedangkan dari (11) kita tidak boleh membuat ayat (11a).

(10a) It is easy to please John.
(11a) *It is eager to please John.

Jadi, meskipun (10) dan (11) tampaknya memiliki struktur yang sama, ternyata kesamaan itu hanya ada pada permukaan saja. Parafrasa untuk kedua kalimat ini ternyata berbeza seperti tampak pada (10a) dan (11a).

Sebaliknya, boleh terjadi pula adanya dua kalimat yang struktur permukaannya berbeza tetapi struktur dalamnya sama. Perhatikan ayat berikut:

(12) Orang itu memukuli saya.
(13) Saya dipukuli oleh orang itu.

Kedua ayat di atas memiliki makna dasar yang sama; perbezaannya hanyalah bahawa ayat

(12) berbentuk ayat aktif sedangkan (13) pasif.

Dari gambaran di atas dapatlah disimpulkan pengertian mengenai struktur dalam lawan struktur permukaan: (a) satu ayat dapat memiliki struktur dalam dan struktur permukaan yang sama, (b) satu ayat dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza, (c) dua ayat yang tampak memiliki struktur permukaan yang sama ternyata dapat memiliki dua struktur dalam yang berbeza, dan (d) dua kalimat yang memiliki dua struktur permukaan yang berbeza ternyata dapat memiliki satu struktur dalam yang sama.

Ciri kelima mengenai bahasa adalah bahawa bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Anak Sunda yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Sunda di Bandung akan memperoleh bahasa Sunda. Namun bahasa mana yang diperoleh oleh anak tergantung pada masukan dari masyarakat di mana anak ini tinggal. Seorang anak yang lahir di Kuala Lumpur dan bergaul dengan masyarakat Kuala Lumpur akan memperoleh bahasa Kuala Lumpur, meskipun orang tuanya dari Kedah. Sebaliknya, anak daripada ayah dan ibu Kelantan yang lahir di Neberi Sembilan dan berbaur dengan masyarakat Seremban kemungkinan besarnya akan memperoleh bahasa Negeri Sembilan.

Hal seperti ini tidak terjadi pada binatang kerana pemerolehan “bahasa binatang” bersifat naluri atau instingtif. Seekor burung terkukur akan tetap menyuarakan bunyi burung terkukur kalau pun dia dilahirkan dan dibesarkan di “masyarakat” burung jalak (gagak) atau burung nuri. Seekor anak kucing akan tetap mengiau, kalau pun dia ditinggalkan oleh induknya dan dibesarkan oleh manusia yang menjaganya. Kucing di Kuala Lumpur dan kucing di London akan mengiau dengan bunyi yang sama meskipun mereka dibesarkan dalam dua lingkungan yang berbeza.

Ciri keenam adalah bahawa hubungan antara perkataan dengan benda, perbuatan, atau keadaan yang dirujuknya itu arbitreri. Tidak ada alasan mengapa suatu benda kita namakan nasi dan suatu perbuatan kita namakan lari. Kaitan ini semata-mata merupakan konvensyen (Kebiasaan), persetujuan, di antara para pengguna bahasa itu. Kerana itulah maka orang Inggeris menamakannya rice dan run sedangkan orang Melayu nasi dan lari.

Kononnya binatang ada juga yang melakukan hal yang arbitreri. Kalau lagi marah, burung camar (sea gulls) kononnya, malah pergi menjauh dari musuhnya lalu mencabuti rumput, suatu perbuatan yang tampaknya tidak berkaitan dengan keadaan marah.

Ciri ketujuh adalah bahawa bahasa memiliki pola dualiti, maksudnya, bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. Bunyi /k/, /s/, dan /a/ secara terpisah tidak mempunyai makna. Akan tetapi, setelah /k/ digabung dengan /a/ dan kemudian /s/ maka terbentuklah perkataan /kas/; tapi bila gabungannya adalah /s/, /a/, dan /k/, maka yang terbentuk adalah perkataan lain, yakni, /sak/. (tukar contoh?)

Ciri kedelapan adalah bahawa bahasa itu memiliki semantisiti, maksunya, bahawa begitu suatu nama diberikan maka nama itu akan selalu merujuk kepada konsep benda itu, meskipun benda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama itu. Ambillah perkataan kerusi. Begitu kita menguasai konsep yang diwakili oleh benda itu, maka bila suatu saat kita melihat ada kerusi yang kakinya patah satu, kita tetap akan menamakannya kerusi; begitu juga kalau alas duduknya lompong, dsb.


5. DEFINISI BAHASA

Daripada gambaran ciri-ciri di atas, bahasa boleh didefinisikan daripada pelbagai sudut pandang. Namum definisi yang banyak dipakai orang adalah: bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitreri yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama.

Sistem pada definisi ini merujuk pada adanya elemen-elemen beserta hubungan satu sama lainnya yang akhirnya membentuk suatu konstituen yang sifatnya hierarkis. Dalam bidang fonologi, misalnya, elemen-elemen ini adalah bunyi-bunyi yang terdapat pada bahasa yang berkenaan. Elemen bunyi ini tentunya berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam bahasa Inggeris, misalnya, banyak bunyi yang juga ada dalam bahasa kita, tetapi ada beberapa bunyi yang tidak terdapat pada bahasa kita. Bunyi Inggeris /th/ dan /e/ seperti pada perkataan-perkataan thin dan then, misalnya, tidak ada dalam bahasa Melayu. Sebaliknya, bahasa Inggeris tidak memiliki bunyi /ny/ seperti pada perkataan Melayu 'punya'.

Bunyi-bunyi ini membentuk suatu sistem dalam pengertian bahawa perpaduan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain tidak sembarangan tetapi mengikuti aturan tertentu. Dua bahasa boleh memiliki beberapa bunyi yang sama, misalnya, bunyi [m], [b], [s], [k], [t], dan [a], tetapi bahasa A, bahasa Jawa, mengizinkan [m] dan [b] untuk memulai suatu perkataan, seperti pada perkataan 'mbak', tetapi bahasa B, bahasa Inggeris, tidak mengizinkannya. Tidak ada dalam bahasa ini perkataan yang mulai dengan mb seperti, misalnya, *mbear, *mboating, dan *mblasted. Sebaliknya, bahasa Inggeris mengizinkan gugus konsonan /skt/ pada akhir perkataan seperti pada perkataan /æskt/ asked dan /mæskt/ masked sedangkan bahasa Jawa melarangnya. Secara hierarkis, sekelompok bunyi membentuk suku dan sekelompok suku membentuk perkataan. Dengan demikian terjadilah perkataan-perkataan seperti bambu (Indonesia), playon (Jawa), dan happy (Inggeris).

Dalam komponen sintaksis, bahasa memiliki, misalnya, elemen A, B, dan C. Akan tetapi, bahasa X membenarkan urutan ABC, sedangkan bahasa Y membenarkan CBA. Contoh yang konkrit adalah perkataan A = the, itu, B = blue, biru, dan C = book, buku. Pada bahasa X, bahasa Inggeris, urutannya adalah ABC, the blue book, sedangkan pada bahasa Y, bahasa Indonesia, CBA, buku biru itu. Secara hierarkis sekelompok perkataan membentuk frasa dan sekelompok frasa membentuk klausa sehingga terciptalah klausa seperti Buku biru itu sangat mahal atau The blue book is very expensive.

Sistem dalam bahasa adalah sistem yang terdiri dari simbol-simbol. Dalam contoh di atas, simbol-simbol ini adalah perkataan-perkataan blue, itu, book, dsb. Kerana bahasa adalah lisan, maka simbol-simbol ini juga simbol-simbol lisan. Simbol-simbol ini bersifat arbitrerari, yakni, tidak ada keterkaitan antara simbol-simbol ini dengan benda, keadaan, atau peristiwa yang diwakilinya. Tidak ada alasan mengapa benda yang dipakai untuk duduk dinamakan kerusi, yang dikirimkan lewat pos dinamakan surat, dan yang diminum dinamakan air; begitu pula keadaan yang tidak sihat dinamakan sakit dan perbuatan mengambil milik orang lain dinamakan mencuri. Semua perkataan ini tidak mempunyai alasan mengapa demikian wujudnya. Bunyi binatang, yang dinamakan onomatopea, sering dipakai sebagai argumentasi untuk menyanggah sifat arbitreri ini, tetapi bunyi-bunyi binatang ini pun sebenarnya arbitreri. Ayam jantan dan kucing kita mengeluarkan bunyi yang kita simbolkan sebagai kukuluruk dan ngiau, tetapi apakah kedua binatang itu juga mengeluarkan bunyi yang sama di telinga orang Inggeris? Tentunya tidak, kerana meskipun bunyi kedua binatang itu sama, menurut telinga Inggeris bunyi ayam adalah cock-a-doodle-do dan bunyi kucing adalah meow.

Sistem simbol lisan yang arbitreri ini dipakai oleh masyarakat bahasa tersebut, yakni, masyarakat yang memiliki bahasa itu. Orang dari masyarakat bahasa lain tentunya tidak dapat memakai sistem ini. Pemakai bahasa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesama mereka, tetapi dalam berinteraksi itu mereka, secara tidak sadar, dikendala oleh budaya yang mereka pangku. Perilaku bahasa mereka merupakan cerminan dari budaya mereka. Penolakan terhadap kalimat Tutiek mengahwini Ahmad bukan disebabkan oleh kekeliruan tatabahasa tetapi ketidak-layakannya pada budaya masyarakat Indonesia. Dalam tatabudaya kita, seorang wanita boleh kawin dengan seorang pria, tetapi dia tidak dapat mengahwininya. Sebaliknya, kalimat Inggeris How old are you? yang ditujukan kepada seorang wanita terasa normal bagi kita, tetapi dianggap kurang layak oleh penutur Inggeris kerana dalam tatabudaya Inggeris masalah umur, terutama bagi wanita, adalah masalah pribadi yang tidak layak untuk dipertanyakan.


6. KOMPONEN BAHASA

Ilmu bahasa memang mengalami bermacam-macam perubahan, baik dari segi landasan falsafah mahupun alirannya. Perdebatan antara kaum behavioris dengan kaum mentalis menghasilkan suatu perubahan besar dalam ilmu bahasa: ilmu bahasa kini didominasi oleh kaum mentalis. Namun ada satu hal yang tetap konstan, yakni, komponen bahasa.

Dalam aliran linguistik mana pun bahasa selalu dikatakan memiliki tiga komponen: sintaksis, fonologi, dan semantik. Komponen sintaksis menangani ehwal yang berkaitan dengan perkataan, frasa, dan kalimat. Kajian tentang perkataan, seperti kajian tentang bagaimana perkataan dibentuk dan diturunkan, umumnya ditangani dalam suatu huraian yang dinamakan morfologi. Meskipun morfologi makin mendapatkan tempat sebagai suatu subilmu tersendiri, terutama saat ini dengan telah berkembangnya morfologi generatif (lihat Halle, 1973; Aronoff, 1976; Scalise, 1984; Jensen, 1990; Spencer, 1991; Katamba, 1993), dalam kaitannya dengan komponen bahasa subilmu ini masih dimasukkan sebagai bahagian dari komponen sintaksis.

Pada saat teori aliran mentalistik yang dipelopori oleh Chomsky mencapai tahap yang dinamakan teori standard pada tahun 1965, komponen sintaksis merupakan komponen sentral. Dengan mempergunakan aturan struktur frasa (phrase structure rules), komponen sintaksis menjana (generate) struktur batin yang merepresentasikan makna kalimat. Suatu kalimat seperti

(14) Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik dibentuk dengan mengikuti aturan struktur frasa berikut:

A → FN KB FV
FV → V FN
FN → N (ADJ) (Pen)
V → mencari, memilih …
N → pemimpin, jalan, …
KB → harus, dapat, …
ADJ → terbaik, besar, …
Pen → itu, ini …

Dari aturan struktur frasa di atas dapat digenerasikan diagram pohon seperti terlihat di bawah ini.Pemimpin muda itu harus mencari jalan terbaik.

Dalam teori standard Chomsky, hasil penerapan aturan struktur frasa seperti di atas boleh dikenai aturan transformasi untuk mengubahnya menjadi kalimat lain. Dari kalimat (14) dapat diturunkan kalimat negatif

(14b) Pemimpin muda itu tidak harus mencari jalan terbaik

dengan menerapkan aturan transformasi negatif. Keluaran dari komponen sintaksis tanpa transformasi dinamakan struktur batin. Setelah transformasi dinamakan struktur lahir.
Berbeda dengan komponen sintaksis, komponen fonologi bersifat interpretif. Komponen ini menangani ehwal yang berkaitan dengan bunyi. Bunyi merupakan simbol lisan yang dipakai oleh manusia bagi menyampaikan apa pun yang ingin disampaikan. Pada bahasa ada bunyi-bunyi yang sifatnya universal, yakni, yang terdapat pada bahasa mana pun juga (Jakobson, 1971). Bunyi vokal [a], [i], dan [u] merupakan sistem vokal minimum yang terdapat pada setiap bahasa. Bahasa boleh saja memiliki lebih dari tiga vokal ini, tetapi tidak ada bahasa di dunia yang memiliki kurang dari tiga vokal ini.

Dalam komponen fonologi tidak hanya disenaraikan jumlah dan macam bunyi yang ada pada suatu bahasa tetapi juga bagaimana bunyi-bunyi tadi membentuk suatu sistem dalam bahasa tersebut. Bahasa A, misalnya, memiliki bunyi-bunyi antara lain [s], [k], [t], [l], [p], [m], dan [b] yang juga dimiliki oleh bahasa B. Akan tetapi, aturan (fonotaktik), aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi itu diramu, pada bahasa B memungkinkan bunyi [s], [k], dan [t] berada pada akhir suku, sedangkan pada bahasa A tidak. Dengan demikian maka pada bahasa B kita menemui perkataan-perkataan seperti asked [æskt] dan masked [mæskt] seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi pada bahasa A bentuk-bentuk seperti ini tidak mungkin. Begitu pula pada bahasa B boleh terdapat [l] dan [p] berurutan, tetapi tidak pada bahasa A. Kita boleh menemukan perkataan-perkataan seperti help dan pulp pada bahasa B tetapi perkataan-perkataan seperti ini tidak mungkin ada dalam bahasa A. Sebaliknya, pada bahasa A, bahasa Indonesia, bunyi sengau /ŋ/ dapat memulai suatu suku seperti pada perkataan ngopi dan ngantuk, tetapi pada bahasa B, bahasa Inggeris, hal ini tidak mungkin. Tidak ada, misalnya, pada bahasa Inggeris perkataan-perkataan seperti ngik atau ngos meskipun ada king dan song.

Keluaran yang dihasilkan oleh komponen sintaksis, seperti struktur batin pada (14a), kemudian dikirim ke komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis. Pada komponen ini masukan dari komponen sintaksis dikaji secara fonologis, yakni, dicermati apakah semua kaedah fonologis bahasa tersebut telah ditaati. Pada contoh (14a) di atas kita lihat adanya perkataan mencari. Perkataan ini terdiri dari prefik men- dan katadasar cari. Komponen fonologi akan melihat apakah campuran meN- dengan cari yang menghasilkan mencari itu sesuai dengan aturan fonotaktik bahasa kita. Bila memang ada perkecualian, seperti halnya kulak dan pen- yang menjadi tengkulak, bukan pengulak, maka aturan perkecualian itu pun sudah ada tertera dalam komponen ini.

Bila masukan dari komponen sintaktik ada yang mengandungi bentuk fonologis yang melanggar aturan bahasa tersebut maka perkataan ini akan ditolak atau diperlakukan sebagai perkataan asing. Jadi, seandainya kita temukan perkataan mbak atau ngos padahal bahasanya adalah bahasa Inggeris maka perkataan-perkataan ini pasti akan ditolak oleh komponen fonologi kerana jejeran bunyi [m] dan [b] dan bunyi /Ν/ pada bahasa Inggeris tidak mungkin memulai suatu perkataan. Atau, perkataan-perkataan ini lalu diperlakukan sebagai perkataan asing, misalnya, dalam kalimat I really don’t like mbak Judie.

Komponen semantik membahas ehwal makna. Dalam komponen ini perkataan tidak hanya diberi makna seperti yang terdapat pada kebanyakan kamus, tetapi juga diberi rincian makna yang disebut fitur semantik. Perkataan jejaka, misalnya, memiliki fitur semantik: [+N], [+manusia], [+lelaki], [+dewasa], dan [+belum pernah nikah]. Perkataan perawan memiliki [+N], [+manusia], [-pria], [+dewasa], [+belum pernah nikah], dan juga [+masih dara].

Dalam hal-hal tertentu perlu pula dicantumkan fitur semantik yang ada kaitannya dengan unsur sintaksis. Perkataan mengahwini, misalnya, di samping memiliki fitur [+V] dan [+transitif], juga mensyaratkan bahawa pelakunya adalah pria. Jadi, untuk perkataan ini harus pula ditambah [+pelaku pria]. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya ayat seperti Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan.

Seperti halnya komponen fonologi, komponen semantik juga bersifat interpretif. Keluaran dari komponen sintaktik, di samping dimasukkan ke komponen fonologi, juga dikirim ke komponen semantik untuk mendapatkan interpretasi semantik. Dalam komponen ini ada seperangkat aturan semantik yang digunakan bagi menentukan apakah masukan dari komponen sintaksis itu memenuhi kaidah semantik yang ada pada bahasa tersebut. Bila penerapan aturan itu menghasilkan ketidakserasian semantik maka kalimat tadi akan bersifat anomulus; artinya, tidak dapat diterima dari segi makna. Ayat Tuti akan mengahwini Ahmad minggu depan seperti dicontohkan di atas akan ditolak oleh komponen semantik kerana salah satu fitur semantik untuk verba mengahwini, yakni, [+pelaku pria], telah dilanggar.

Begitu pula kalimat berikut:

(15) Kuda hijau kami merokok sedozen limau.

Ayat (15) tentu saja boleh dihasilkan oleh komponen sintaksis kerana dari aturan sintaktik bahasa Indonesia kalimat ini tidak melanggar aturan gramatikal apa pun. Namun, begitu dikirim ke komponen semantik, ayat ini akan diteliti. Di sini terlihat bahawa kuda memang memiliki fitur semantik warna, tetapi warna yang ada pada kuda hanyalah hitam, putih, coklat. Tidak ada kuda yang berkulit hijau. Kalau pun ada kuda yang warnanya hijau, ia tidak melakukan perbuatan yang dinamakan merokok. Kuda boleh makan, minum, kencing, dan berak tetapi tidak merokok. Kalau pun ada kuda aneh yang merokok, maka yang dirokok pastilah bukan benda yang bulat seperti jeruk.

Tidak mustahil bahawa kaidah semantik yang diterapkan itu menghasilkan dua makna yang berbeda. Bila hal ini terjadi, kalimat tadi pasti ambigu. Perhatikan kalimat Inggeris berikut:

(16) Visiting mothers-in-law can be a nuisance.

Setelah kalimat ini diinterpretasikan oleh komponen semantik didapati bahawa ada dua kemungkinan makna: (a) Ibu mertua yang mengunjungi kita boleh mengusutkan, atau (b) Mengunjungi ibu mertua boleh menusutkan. Dengan dua bacaan ini maka ayat (16) pastilah memiliki makna ganda.

Setelah suatu ayat melewati komponen fonologi bagi mendapatkan interpretasi fonologis dan secara serentak melalui komponen semantik bagi memperoleh interpretasi semantik barulah kita dapat menghasilkan ayat yang kita kehendaki.

Ketiga komponen dalam teori standard Chomsky dapat diwujudkan dalam Rajah 1 berikut.
Pandangan Chomsky mengenai bahasa mengalami banyak perubahan. Standard teori ini berubah menjadi apa yang dinamakan Revised Standard Theory pada tahun 1970-an, kemudian pada tahun 1980-an disemak semula lagi menjadi teori Government and Binding, yang sering disingkatkan sebagai Teori GB.Rajah 1: Model Standard Chomsky 1965

Perubahan pada GB mencakup beberapa hal. Pertama, aturan struktur frasa telah disederhanakan. Frasa nomina, misalnya, tidak lagi “NP → (Art) (Adj) N” tetapi “XP 􀃆? X Comp” di mana X adalah sebuah kategori utama, misalnya, N. Dalam suatu NP, N selalu bertindak sebagai induknya; dalam PP, P selalu menjadi induknya. Cara ini membawa ke suatu tipologi bahasa, yakni, bahasa itu boleh induknya duluan (headfirst) atau induknya belakangan (headlast). Bahasa Ingggris dan bahasa Indonesia, misalnya, adalah induknya duluan; sementara itu, bahasa Jepun adalah induknya belakangan. Pengetahuan bahwa suatu bahasa itu induknya duluan atau belakangan sangat penting untuk anak dalam usaha dia memperoleh bahasa.

Kedua, pada teori sebelum GB ada terlalu banyak macam transformasi, ada T-pasif, T-interogatif, T-negatif, dsb. Bermacam-macam transformasi ini juga telah digantikan menjadi aturan ‘pindahkan α’. Wujud transformasi ini adalah: (a) apa yang akan dipindahkan, (b) elemen itu dipindahkan ke mana, (c) tempat yang ditinggalkan diberi tanda tapak (trace), dan (d) pemindahan itu bercakupan lokal, ertinya tidak boleh melalui batas klausa di mana elemen itu aslinya berada. Seandainya kita diberi kalimat Inggeris The man who hit you is her uncle maka kita tidak dapat menurunkan ayat Who did the man hit you is her uncle? kerana pemindahan who ke depan telah melalui batas klausa anak ayat di mana who itu asalnya berada.

Ketiga, peranan leksikon diperluas. Struktur batin kini dipengaruhi pula oleh fitur leksikal. Kata kerja (Verba) terletak, misalnya, adalah suatu V yang memerlukan (a) pelaku, Agt, (b) entiti yang diletakkan, pat(ient), dan juga (c) tempat di mana entitas itu diletakkan, Loc. Verba mencarikan adalah V yang memerlukan Agt, Pat, dan Ben(efactor).

Keempat, keterbelajaran (learnability) disederhanakan dari sejumlah besar aturan ke hanya beberapa prinsip yang lebih bertenaga (powerful) dan universal yang dinamakan tatabahasa universal (Universal Grammar, UG). Bagi menangani adanya perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain, UG memiliki seperangkat parameter. Induk di muka atau induk di belakang adalah contoh dari parameter ini.

Prinsip dan parameter ini bersifat kudrati, artinya, anak mana pun telah dibekali dengan pengetahuan mengenai hal ini. Dengan demikian, anak hanya “mencocokkan” saja apakah bahasa yang sedang diperolehnya itu mengikuti parameter ini atau parameter itu. Itu pulalah sebabnya mengapa anak tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh bahasanya sendiri.

Teori GB kini diganti dengan teori terbaru yang dinamakan The Minimalist Program (Chomsky 1995). Pada teori termutakhir ini tidak lagi ada perbedaan antara struktur batin vs struktur lahir. Diasumsikan bahawa struktur kalimat yang diturunkan harus akhirnya terkonversikan ke dalam dua macam representasi yang berbeda: (1) Phonetic Form (PF) dan (2) Logical Form (LF). Kerana itu, suatu tatabahasa yang mencapai tahap keadekwatan observasional (observational adequacy) wajib mencakup (a) representasi PF untuk menunjukkan bagaimana ayat itu diucapkan dan (b) representasi LF untuk menunjukkan makna ayat tersebut. Derivasi suatu ayat yang menyangkut seperangkat operasi atau komputasi menghasilkan struktur-struktur sintaksis, bersamaan dengan komputasi PF maupun LF. Komputasi PF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis itu ke dalam representasi PF. Sementara itu, komputasi LF mengkonversikan struktur-struktur sintaksis ke dalam representasi LF.

Bila representasi PF hanya berisikan fitur-fitur yang secara fonetik dapat diinterpretasikan, dan bila representasi LF juga hanya berisikan fitur-fitur yang secara semantik dapat diinterpretasikan, maka dalam UG hal semacam ini dikatakan telah memenuhi principle of full interpretation (PFI). Bila representasi PF dan representasi LF kedua-duanya memenuhi PFI maka dikatakan bahawa derivasi tersebut terpusat (converge). Bila representasi PF dan/atau LF melanggar PFI, maka derivasi tersebut dinyatakan nabrak (crash).

Sebelum suatu derivasi sampai ke komputasi PF maupun LF, bentuk leksikal dari leksikon itu terlebih dahulu harus diseleksi, kemudian melalui proses merger konstituen-konstituen tadi lalu digabung untuk membentuk diagram pohon, dengan masing-masing perkataan pada diagram itu memiliki fitur fonetik, semantik, dan gramatikal. Kemudian, gabungan ini diturunkan (spellout). Radford memberikan gambaran skematik seperti berikut (Radford 1997: 172 : lihat juga a.l. Cowper, 1992; Chomsky 1996).Bila diwujudkan dalam contoh, teori di atas akan menerima kalimat seperti Ahmad akan mengahwini Tuti tetapi menolak *Tuti akan mengahwini Ahmad. Penolakan ini terjadi kerana adanya fitur semantik pada perkataan mengahwini yang tidak memenuhi persyaratan LF. Kalimat Ahmad akan mengkawini Tuti juga akan ditolak kerana prefiks men- dengan kata dasar kahwin harus menghasilkan mengahwini dan bukan mengkawini. Dengan perkataan lain, *Tuti akan mengahwini Ahmad dan *Ahmad akan mengahwini Tuti kedua-duanya akan nabrak, crash.


7. PRAGMATIK

Pragmatik bukanlah salah satu komponen dalam bahasa; ia hanyalah memberikan perspektif kepada bahasa. Kerana pragmatik menyangkut makna maka sering kali ilmu ini dikelirukan dengan ilmu makna, semantik. Perkembangan kedua ilmu ini bahkan menimbulkan semacam perebutan wilayah kerana satu dianggap telah memasuki wilayah yang lain. Akan tetapi, apabila kita amati secara lebih cermat maka akan kita lihat bahawa semantik mempelajari makna dalam bahasa alami dengan tidak memperhatikan konteksnya. Sementara itu, pragmatik merujuk kepada kajian makna dalam interaksi antara seorang penutur dengan penutur yang lain (Jucker, 1998).

Kerana pragmatik mencakup penggunaan bahasa dalam interaksi maka pragmatik memperhatikan pula aspek-aspek lain dalam komunikasi seperti pengetahuan dunia (world knowledge), hubungan antara pembicara dengan pendengar atau orang ketiga, dan macam-macam lakuan ujaran (speech acts). Dalam ayat

(17) He bought a pair of horse shoes
(18) He bought a pair of alligator shoes

kita tahunya bahawa horse shoes adalah kasut untuk kuda sedangkan alligator shoes bukan kasut untuk buaya tetapi kasut daripada kulit buaya adalah kerana kita memiliki pengetahuan dunia, yakni, di dunia di mana kita hidup kuda itu memang ada yang memakai kasut sedangkan buaya tidak. Kita juga tahu bahawa tidak ada kasut yang dibuat daripada kulit kuda.

Jikalau kita mendengar orang berkata Aduh, panas benar, ya, di sini! kita boleh memahaminya sebagai permintaan untuk kita membuka jendela atau memasang kipas angin, bukan hanya sekadar memahami apa yang dia katakan. Coba bayangkan percakapan antara dua orang yang sudah saling mengenal seperti berikut:

(19)
A : Ada rokok, tak?
B: Ada.

Akan terasa aneh bagi A bila setelah menjawab “Ada” B hanya berhenti di situ saja, tidak mengeluarkan kotak rokoknya. Keanehan ini disebabkan oleh kerana ayat A bukanlah semata-mata ayat pertanyaan tetapi sekaligus juga ayat permintaan. Dengan demikian maka A mengharapkan si B supaya memberinya sebatang.

Tidak mustahil pula bahawa antara ayat satu dengan ayat berikutnya tidak ada kaitan sintaksisnya. Perhatikan percakapan berikut:

(20) C: Aduh, laparlah.
(21) D: Tu, di hujung ada gerai.

Tampak di sini bahawa ayat C dan D tidak ada kaitan sintaksisnya, tetapi maknanya jelas – Jikalau kamu memang lapar dan mahu makan, pergilah ke gerai di tepi hujung itu.

Daripada gambaran dan contoh-contoh di atas tampak bahawa pragmatik memang merupakan bahagian yang penting dalam komunikasi tetapi tidak merupakan salah satu komponen dalam bahasa. Pragmatik memberikan aturan yang membimbing manusia untuk berbahasa yang wajar.

Dengan latar belakang semua ini marilah kita kaji ilmu yang dinamakan psikolinguistik.

TUGASAN UNTUK SEMUA

Sila baca bab ini jawab soalan berikut.

Jawapan mesti dimasukkan ke dalam "Comments" sebelum 25 Disember 2008. Letakkan nama anda sebelah atas jawapan anda.

1. Beri definisi ringkas psikolinguistik. (Tidak lebih daripada 100 perkataan)

2. Jelaskan tahan perkembangan ilmu psikolinguistik. (Tidak lebih daripada 400 perkataan)

3. Pragmatik itu apa? (100 perkataan)